Energy

CTP Energy SK

  2023

  Download

  DESCRIPTIONRELEASE DATEACTION
  Technické podmienky prístupu a pripojenia k miestnej distribučnej sústave CTP Energy SK, spol. s r. o.27/10/2023Download
  Informácie pre odberateľov o právach týkajúcich sa dostupných prostriedkov na urovnanie sporov27/10/2023Download
  Kontrolný dotazník pre európskeho spotrebiteľa energie27/10/2023Download
  Oznámenie o prevzatí vzorového Prevádzkového poriadku17/10/2023Download
  Vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy17/10/2023Download

  Sign up to our newsletter

   Stay up to date with CTP’s latest developments, industry insights, and exclusive offers by signing up for our newsletter. Join our community and be part of the future of industrial real estate.

   Property finder

   Featured properties View All Properties

   Arrow CTP NV €14.98 CTP Icon PROPERTY FINDERCircle Arrow CTP AR Is Out

   Commercial Contact

   Ivan Pastier

   Park Address

   Bratislava

   Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovakia

   Get Offer

    Requirements