Energie

CTP Energie SK

2023

Herunterladen

Die Kosten für den Vertrieb von Strom und die Tarifierung der Strategie für den Stromvertrieb vor der SSD-Verteilung im Jahr 2024 betragen 31/01/2024 Herunterladen
Informácie o IMS pre koncových odberateľov 23/12/2023 Herunterladen
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy 18/12/2023 Herunterladen
Rámcová distribučná zmluva 18/12/2023 Herunterladen
Dodatok k Zmluve o pripojení do distribučnej sústavy týkajúci sa pripojenia lokálneho zdroja v odovzdávacom mieste identickom s odberným miestom 18/12/2023 Herunterladen
Technická špecifikácia pre výmenu dát s prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy 18/12/2023 Herunterladen
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti 18/12/2023 Herunterladen
Súhrn obsahu zmluvy o združenej dodávke elektriny 18/12/2023 Herunterladen
Súhlas vlastníka nehnuteľnosti a odberného elektrického zariadenia 18/12/2023 Herunterladen
Poučenia pre odberateľov ohľadom dynamickej ceny a inteligentných meracích systémov 18/12/2023 Herunterladen
Obchodné podmienky k združenej dodávky elektriny zraniteľným odberateľom mimo domácnosti 18/12/2023 Herunterladen
Žiadosť o pripojenie elektrického zariadenia do miestnej distribučnej sústavy 18/12/2023 Herunterladen
Technické podmienky prístupu a pripojenia k miestnej distribučnej sústave CTP Energy SK, spol. s r. o. 27/10/2023 Herunterladen
Informácie pre odberateľov o právach týkajúcich sa dostupných prostriedkov na urovnanie sporov 27/10/2023 Herunterladen
Kontrolný dotazník pre európskeho spotrebiteľa energie 27/10/2023 Herunterladen
Oznámenie o prevzatí vzorového Prevádzkového poriadku 17/10/2023 Herunterladen
Vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy 17/10/2023 Herunterladen

Sprievodná dokumentácia pre pripojenie do MDS

Funkčná skúška

Žiadosť O Vykonanie Funkčnej Skúšky KSN 18/12/2023 Herunterladen
Protokol O Vykonaní Funkčnej Skúšky KSN 18/12/2023 Herunterladen

Lokálny zdroj

Oznámenie o prevádzke lokálneho zdroja 18/12/2023 Herunterladen
Stanovisko prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja 18/12/2023 Herunterladen

Malý zdroj

Oznámenie o uvedení malého zdroja do prevádzky 18/12/2023 Herunterladen
Oznámenie o prevádzke malého zdroja 18/12/2023 Herunterladen
Stanovisko prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja 18/12/2023 Herunterladen

Prehlásenie o odchylke

Prehlásenie o spôsobe zabezpečenia zodpovednosti za odchýlku v odovzdávacom mieste zariadenia na výrobu a/alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny 18/12/2023 Herunterladen

Stanovisko pre účely vydania osvedčenia

Stanovisko prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy podľa § 12 ods. 5 písm. a) Zákona o energetike 18/12/2023 Herunterladen

Odkazy na zdroje informácií:

Oznámenie o voľnej kapacity zariadení na výrobu elektriny: Siehe
Výška odvodu do NNJF: Siehe
Výška spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu: Siehe
Energetický mix a emisný faktor: Siehe

Archiv

Beschreibung Datum Aktion
Die Kosten für den Vertrieb von Strom und die Tarifierung der Strategie für den Stromvertrieb vor der SSD-Verteilung im Jahr 2024 betragen 21/12/2023 Herunterladen

Melden Sie sich für unseren Newsletter an

  Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Entwicklungen, Brancheneinblicke und exklusiven Angebote von CTP, indem Sie sich für unseren Newsletter anmelden. Treten Sie unserer Gemeinschaft bei und seien Sie Teil der Zukunft von Industrieimmobilien.

  Immobilien-Finder

  Ausgewählte Eigenschaften Alle Eigenschaften anzeigen

  Pfeil CTP NV €15.26 CTP-Symbol FINDEN SIE EIGENTUMKreis-Pfeil CTP AR ist raus

  Kommerzieller Kontakt

  Ivan Pastier

  Park-Adresse

  Bratislava

  Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slowakei

  Angebot erhalten

   Anforderungen