Energie

CTP Energy SK

2023

Descărcați

Ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a tarify za straty pri distribúcii elektriny platné pre rok 2024 oblasť SSD 31/01/2024 Descărcați
Informácie o IMS pre koncových odberateľov 23/12/2023 Descărcați
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy 18/12/2023 Descărcați
Rámcová distribučná zmluva 18/12/2023 Descărcați
Dodatok k Zmluve o pripojení do distribučnej sústavy týkajúci sa pripojenia lokálneho zdroja v odovzdávacom mieste identickom s odberným miestom 18/12/2023 Descărcați
Technická špecifikácia pre výmenu dát s prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy 18/12/2023 Descărcați
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti 18/12/2023 Descărcați
Súhrn obsahu zmluvy o združenej dodávke elektriny 18/12/2023 Descărcați
Súhlas vlastníka nehnuteľnosti a odberného elektrického zariadenia 18/12/2023 Descărcați
Poučenia pre odberateľov ohľadom dynamickej ceny a inteligentných meracích systémov 18/12/2023 Descărcați
Obchodné podmienky k združenej dodávky elektriny zraniteľným odberateľom mimo domácnosti 18/12/2023 Descărcați
Žiadosť o pripojenie elektrického zariadenia do miestnej distribučnej sústavy 18/12/2023 Descărcați
Technické podmienky prístupu a pripojenia k miestnej distribučnej sústave CTP Energy SK, spol. s r. o. 27/10/2023 Descărcați
Informácie pre odberateľov o právach týkajúcich sa dostupných prostriedkov na urovnanie sporov 27/10/2023 Descărcați
Kontrolný dotazník pre európskeho spotrebiteľa energie 27/10/2023 Descărcați
Oznámenie o prevzatí vzorového Prevádzkového poriadku 17/10/2023 Descărcați
Vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy 17/10/2023 Descărcați

Documente de sinteză înainte de a fi utilizate pentru MDS

Funkčná skúška

Žiadosť O Vykonanie Funkčnej Skúšky KSN 18/12/2023 Descărcați
Protokol O Vykonaní Funkčnej Skúšky KSN 18/12/2023 Descărcați

Lokálny zdroj

Informații privind produsele de bază pentru produsele de bază de pe piață 18/12/2023 Descărcați
Stanovisko prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja 18/12/2023 Descărcați

Malý zdroj

Oznámenie o uvedení malého zdroja do prevádzky 18/12/2023 Descărcați
Informații despre sănătate și sănătate publică 18/12/2023 Descărcați
Stanovisko prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja 18/12/2023 Descărcați

Prezențe pe site

Prehlásenie o spôsobe zabezpečenia zodpovednosti za odchýlku v odovzdávacom mieste zariadenia na výrobu a/alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny 18/12/2023 Descărcați

Stanovisko pre účely vydania osvedčenia

Stanovisko prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy podľa § 12 ods. 5 písm. a) Zákona o energetike 18/12/2023 Descărcați

Informații despre informații:

Oznámenie o voľnej kapacity zariadení na výrobu elektriny: Vezi
Výška odvodu do NNJF: Vezi
Výška spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu: Vezi
Energetický mix a emisný faktor: Vezi

Arhiva

Descriere Data Acțiune
Ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a tarify za straty pri distribúcii elektriny platné pre rok 2024 oblasť SSD 21/12/2023 Descărcați

Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru

  Rămâneți la curent cu cele mai recente evoluții ale CTP, cu informații despre industrie și cu oferte exclusive, înscriindu-vă la newsletter-ul nostru. Alăturați-vă comunității noastre și faceți parte din viitorul sectorului imobiliar industrial.

  Găsitor de proprietăți

  Proprietăți recomandate Vezi toate proprietățile

  Săgeată CTP NV €15.26 Icoana CTP GĂSIȚI PROPRIETATEASăgeată cerc CTP AR a ieșit

  Contact comercial

  Ivan Pastier

  Adresa parcului

  Bratislava

  Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovacia

  Obțineți oferta

   Cerințe