Energie

CTP Energy SK

2023

Stiahnite si

Ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a tarify za straty pri distribúcii elektriny platné pred rokom 2024 oblasť SSD 31/01/2024 Stiahnite si
Informácie o IMS pre koncových odberateľov 23/12/2023 Stiahnite si
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy 18/12/2023 Stiahnite si
Rámcová distribučná zmluva 18/12/2023 Stiahnite si
Dodatok k Zmluve o pripojení do distribučnej sústavy týkajúci sa pripojenia lokálneho zdroja v odovzdávacom mieste identickom s odberným miestom 18/12/2023 Stiahnite si
Technická špecifikácia pre výmenu dát s prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy 18/12/2023 Stiahnite si
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti 18/12/2023 Stiahnite si
Súhrn obsahu zmluvy o združenej dodávke elektriny 18/12/2023 Stiahnite si
Súhlas vlastníka nehnuteľnosti a odberného elektrického zariadenia 18/12/2023 Stiahnite si
Poučenia pre odberateľov ohľadom dynamickej ceny a inteligentných meracích systémov 18/12/2023 Stiahnite si
Obchodné podmienky k združenej dodávke elektriny zraniteľným odberateľom mimo domácnosti 18/12/2023 Stiahnite si
Žiadosť o pripojenie elektrického zariadenia do miestnej distribučnej sústavy 18/12/2023 Stiahnite si
Technické podmienky prístupu a pripojenia k miestnej distribučnej sústave CTP Energy SK, spol. s r. o. 27/10/2023 Stiahnite si
Informácie pre odberateľov o právach týkajúcich sa dostupných prostriedkov na urovnanie sporov 27/10/2023 Stiahnite si
Kontrolný dotazník pre európskeho spotrebiteľa energie 27/10/2023 Stiahnite si
Oznámenie o prevzatí vzorového Prevádzkového poriadku 17/10/2023 Stiahnite si
Vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy 17/10/2023 Stiahnite si

Sprievodná dokumentácia pre pripojenie do MDS

Funkčná skúška

Žiadosť O Vykonanie Funkčnej Skúšky KSN 18/12/2023 Stiahnite si
Protokol o vyúčtovaní funkčnej skúšky KSN 18/12/2023 Stiahnite si

Lokálny zdroj

Oznámenie o prevádzke lokálneho zdroja 18/12/2023 Stiahnite si
Stanovisko prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja 18/12/2023 Stiahnite si

Malý zdroj

Oznámenie o uvedení malého zdroja do prevádzky 18/12/2023 Stiahnite si
Oznámenie o prevádzke malého zdroja 18/12/2023 Stiahnite si
Stanovisko prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja 18/12/2023 Stiahnite si

Prehlásenie o odchýlke

Prehlásenie o spôsobe zabezpečenia zodpovednosti za odchýlku v odovzdávacom mieste zariadenia na výrobu a/alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny 18/12/2023 Stiahnite si

Stanovisko pre účely vydania osvedčenia

Stanovisko prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy podľa § 12 ods. 5 písm. a) Zákona o energetike 18/12/2023 Stiahnite si

Odkazy na zdroje informácií:

Oznámenie o voľnej kapacite zariadení na výrobu elektriny: Zobraziť
Výška odvodu do NNJF: Zobraziť
Výška spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu: Zobraziť
Energetický mix a emisný faktor: Zobraziť

Archív

Popis Dátum Akcia
Ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a tarify za straty pri distribúcii elektriny platné pred rokom 2024 oblasť SSD 21/12/2023 Stiahnite si

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Prihlásením sa na odber nášho newslettera získate aktuálne informácie o najnovšom vývoji spoločnosti CTP, poznatkoch z odvetvia a exkluzívnych ponukách. Pripojte sa k našej komunite a staňte sa súčasťou budúcnosti priemyselných nehnuteľností.

Vyhľadávač nehnuteľností

Odporúčané vlastnosti Zobraziť všetky nehnuteľnosti

Šípky CTP NV €16.04 Ikona CTP NÁJSŤ NEHNUTEĽNOSŤKruhová šípka CTP AR je vonku

Obchodný kontakt

Ivan Pastier

Adresa parku

Bratislava

Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovensko

Získajte ponuku

    Požiadavky