Energia

CTP Energy SK

2023

Letöltés

Ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a tarify za straty pri distribúcii elektriny platné pre rok 2024 oblasť SSD 31/01/2024 Letöltés
Informácie o IMS pre koncových odberateľov (IMS információi a koncových odberateľov előtt) 23/12/2023 Letöltés
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy 18/12/2023 Letöltés
Rámcová distribučná zmluva 18/12/2023 Letöltés
Dodatok k Zmluve o pripojení do distribučnej sústavy týkajúci sa pripojenia lokálneho zdroja v odovzdávacom mieste identickom s odberným miestom 18/12/2023 Letöltés
Technická špepecifikácia pre výmenu dát s prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy 18/12/2023 Letöltés
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti 18/12/2023 Letöltés
Súhrn obsahu zmluvy o združenej dodávke elektriny 18/12/2023 Letöltés
Súhlas vlastníka nehnuteľnosti a odberného elektrického zariadenia 18/12/2023 Letöltés
Poučenia pre odberateľov ohľadom dynamickej ceny a inteligentných meracích systémov 18/12/2023 Letöltés
Obchodné podmienky k združenej dodávky elektriny zraniteľným odberateľom mimo domácnosti 18/12/2023 Letöltés
Žiadosť o pripojenie elektrického zariadenia do miestnej distribučnej sústavy 18/12/2023 Letöltés
Technické podmienky prístupu a pripojenia k miestnej distribučnej sústave CTP Energy SK, spol. s r. o. 27/10/2023 Letöltés
Informácie pre odberateľov o právach týkajúcich sa dostupných prostriedkov na urovnanie sporov 27/10/2023 Letöltés
Kontrolný dotazník pre európskeho spotrebiteľa energie 27/10/2023 Letöltés
Oznámenie o prevzatí vzorového Prevádzkového poriadku 17/10/2023 Letöltés
Vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy 17/10/2023 Letöltés

Sprievodná dokumentácia pre pripojenie do MDS

Funkčná skúška

Žiadosť O Vykonanie Funkčnej Skúšky KSN 18/12/2023 Letöltés
Protokol O Vykonaní Funkčnej Skúšky KSN 18/12/2023 Letöltés

Lokálny zdroj

Oznámenie o prevádzke lokálneho zdroja 18/12/2023 Letöltés
Stanovisko prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja 18/12/2023 Letöltés

Malý zdroj

Oznámenie o uvedení malého zdroja do prevádzky 18/12/2023 Letöltés
Oznámenie o prevádzke malého zdroja 18/12/2023 Letöltés
Stanovisko prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja 18/12/2023 Letöltés

Prehlásenie o odchylke

Prehlásenie o spôsobe zabezpečenia zodpovednosti za odchýlku v odovzdávacom mieste zariadenia na výrobu a/alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny 18/12/2023 Letöltés

Stanovisko pre účely vydania osvedčenia

Stanovisko prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy podľa § 12 ods. 5 písm. a) Zákona o energetike 18/12/2023 Letöltés

Odkazy na zdroje informácií:

Oznámenie o voľnej kapacity zariadení na výrobu elektriny: A megtekintése
Výška odvodu do NNJF: A megtekintése
Výška spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu: A megtekintése
Energetický mix a emisný faktor: A megtekintése

Archívum

Leírás Dátum Akció
Ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a tarify za straty pri distribúcii elektriny platné pre rok 2024 oblasť SSD 21/12/2023 Letöltés

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Maradjon naprakész a CTP legújabb fejlesztéseivel, iparági meglátásaival és exkluzív ajánlataival kapcsolatban, ha feliratkozik hírlevelünkre. Csatlakozzon közösségünkhöz, és legyen részese az ipari ingatlanok jövőjének.

Ingatlan kereső

Kiemelt ingatlanok Minden ingatlan megtekintése

Arrow CTP NV €15.26 CTP ikon INGATLAN KERESÉSEKör nyíl CTP AR kint van

Kereskedelmi kapcsolat

Ivan Pastier

Park címe

Bratislava

Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Szlovákia

Ajánlatot kap

    Követelmények