Energia

CTP Energy SK

2023

Pobierz

Ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a tarify za straty pri distribúcii elektriny platné pre rok 2024 oblasť SSD 31/01/2024 Pobierz
Informacje na temat IMS przed koncernem 23/12/2023 Pobierz
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy 18/12/2023 Pobierz
Rámcová distribučná zmluva 18/12/2023 Pobierz
Dodatok k Zmluve o pripojení do distribučnej sústavy týkajúci sa pripojenia lokálneho zdroja v odovzdávacom mieste identickom s odberným miestom 18/12/2023 Pobierz
Techniczna specyfikacja przed wprowadzeniem produktu na rynek przez międzynarodową sieć dystrybucyjną 18/12/2023 Pobierz
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti 18/12/2023 Pobierz
Obsahu zmluvy o združenej dodávke elektriny 18/12/2023 Pobierz
Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i oszczędności energii elektrycznej 18/12/2023 Pobierz
Możliwość zastosowania dynamicznych cen i inteligentnych systemów pamięci masowej 18/12/2023 Pobierz
Obchodné podmienky k združenej dodávky elektriny zraniteľným odberateľom mimo domácnosti 18/12/2023 Pobierz
Ziadosť o pripojenie elektrického zariadenia do miestnej distribučnej sústavy 18/12/2023 Pobierz
Podmioty techniczne zajmujące się sprzedażą i dystrybucją w największej sieci dystrybucji CTP Energy SK, spol. s r. o. 27/10/2023 Pobierz
Informacje przed wyjazdem do pracy w celach zarobkowych w sporcie 27/10/2023 Pobierz
Kontrolny dotazník przed európskeho spotrebiteľa energii 27/10/2023 Pobierz
Oznámenie o prevzatí vzorového Prevádzkového poriadku 17/10/2023 Pobierz
Vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy 17/10/2023 Pobierz

Sprievodná dokumentácia pre pripojenie do MDS

Funkčná skúška

Žiadosť O Vykonanie Funkčnej Skúšky KSN 18/12/2023 Pobierz
Protokol O Vykonaní Funkčnej Skúšky KSN 18/12/2023 Pobierz

Lokalny zdrój

Oznámenie o prevádzke lokálneho zdroja 18/12/2023 Pobierz
Stanovisko prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja 18/12/2023 Pobierz

Mały zdrój

Oznámenie o uvedení malého zdroja do prevádzky 18/12/2023 Pobierz
Osiągnięcie przewagi nad złym zdrowiem 18/12/2023 Pobierz
Stanovisko prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja 18/12/2023 Pobierz

Prehlásenie o odchylke

Prehlásenie o spôsobe zabezpečenia zodpovednosti za odchýlku v odovzdávacom mieste zariadenia na výrobu a/alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny 18/12/2023 Pobierz

Stanovisko pre účely vydania osvedčenia

Stanovisko prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy podľa § 12 ods. 5 písm. a) Zákona o energetike 18/12/2023 Pobierz

Odkazy na zdroje informacyjne:

Oznámenie o voľnej kapacity zariadení na výrobu elektriny: Widok
Výška odvodu do NNJF: Widok
Výška spotrebnej dane z elektriny, uhlia i zemného plynu: Widok
Mieszanka energetyczna i czynnik emisyjny: Widok

Archiwum

Opis Data Działanie
Ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a tarify za straty pri distribúcii elektriny platné pre rok 2024 oblasť SSD 21/12/2023 Pobierz

Zapisz się do naszego newslettera

  Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami CTP, spostrzeżeniami branżowymi i ekskluzywnymi ofertami, zapisując się do naszego newslettera. Dołącz do naszej społeczności i bądź częścią przyszłości nieruchomości przemysłowych.

  Wyszukiwarka nieruchomości

  Polecane nieruchomości Wyświetl wszystkie nieruchomości

  Strzałka CTP NV €15.26 Ikona CTP ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆStrzałka kołowa CTP AR jest już dostępny

  Kontakt handlowy

  Ivan Pastier

  Adres parku

  Bratislava

  Opletalova 87, 841 07 Bratysława - Devínska Nová Ves Słowacja

  Get Offer

   Wymagania