Inwestorzy

Udostępnianie informacji

Polityka dywidendowa

OPIS DATA PREMIERY AKCJA
Polityka dywidendowa CTP 29/03/2021 Pobierz

Dywidenda przejściowa za rok 2024

CTP proponuje ostateczną dywidendę za 2023 r. w wysokości 0,275 euro na akcję zwykłą, która pod warunkiem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie zostanie wypłacona w dniu 20 maja 2024 r. Dzięki temu łączna dywidenda za 2023 r. wyniesie 0,525 euro na akcję zwykłą, co stanowi skorygowaną specyficzną dla Spółki EPRA Wypłata EPS w wysokości 73% – zgodnie z polityką Grupy dotyczącą wypłaty dywidendy 70%-80% – i wzrost o 16,7% w porównaniu do roku 2022.

 

Dywidenda zostanie zaoferowana akcjonariuszom w formie pieniężnej, po odliczeniu holenderskiego podatku u źródła od dywidendy 15% (jeśli ma to zastosowanie) lub akcji, zgodnie z wyborem akcjonariusza. Dywidenda w akcjach jest zwolniona z holenderskiego podatku u źródła dywidendy.

 

Akcjonariusze proszeni są o wyrażenie zgody za pośrednictwem swojego powiernika, banku lub maklera giełdowego, który przekaże preferowany wybór Agentowi Płatniczemu Spółki, ING Bank N.V.. W przypadku niedokonania wyboru w okresie wyboru, dywidenda zostanie wypłacona w formie scrip dividend.

 

Część akcyjna dywidendy z akcji będzie oparta na średniej cenie ważonej wolumenem (VWAP) akcji Spółki na giełdzie Euronext Amsterdam z trzech ostatnich dni sesyjnych okresu wyborczego kończącego się w dniu 15 maja 2024 r. Prawa do ułamków akcji będą zostać zapłacona gotówką. Spółka ogłosi współczynnik konwersji ostatecznej dywidendy w dniu 16 maja 2024 r., a wypłata dywidendy nastąpi w dniu 20 maja 2024 r.

Kalendarz dywidend CTP

Poniedziałek, 29 kwietnia 2024 r Bez dywidendy – ostateczna dywidenda za 2023 rok
Wtorek, 30 kwietnia 2024 r Dzień dywidendy – ostateczna dywidenda za 2023 rok
Czwartek, 2 maja 2024 r Rozpocznij okres wyborczy w formie akcji lub gotówki – ostateczna dywidenda za 2023 rok
środa, 15 maja 2024 r Akt na koniec okresu wyborczego lub gotówka – ostateczna dywidenda za 2023 rok
Poniedziałek, 20 maja 2024 r Wypłata – ostateczna dywidenda za 2023 rok

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z członkiem zespołu ds. relacji inwestorskich CTP pod adresem: investor.relations@ctp.eu

Historia dywidend

Rok finansowy Data płatności Dywidenda
2021 Okres przejściowy 22 września 2021 r. € 0.17
2021 Finał 09 czerwca 2022 r. € 0.18
2021 Łącznie 0.35
2022 Okres przejściowy 05 września 2022 r. € 0.22
2022 Finał 18 maja 2023 r. € 0.23
2022 Łącznie 0.45
2023 Okres przejściowy 04 września 2023 r. 0.25
2023 Finał 20 maja 2024 r 0,275 €
2023 Łącznie 0.525

Dokumentacja IPO

OPIS DATA PREMIERY AKCJA
Prezentacja IPO Roadshow 06/05/2021 Pobierz
CTP ogłasza częściowe wykonanie opcji dodatkowego przydziału, kończąc proces IPO 12/04/2021 Pobierz
Komunikat prasowy dotyczący cen w pierwszym dniu notowań CTP 25/03/2021 Pobierz
Oświadczenie cenowe CTP 25/03/2021 Pobierz
Okres oferty CTP rozpoczyna się dzisiaj - komunikat prasowy dotyczący listingu 17/03/2021 Pobierz
Prospekt CTP 17/03/2021 Pobierz
Podsumowanie prospektu CTP 17/03/2021 Pobierz
Komunikat prasowy CTP ITF 04/03/2021 Pobierz

Wyszukiwarka nieruchomości

Polecane nieruchomości Wyświetl wszystkie nieruchomości

Strzałka CTP NV €16.24 Ikona CTP ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆStrzałka kołowa CTP AR jest już dostępny

Kontakt handlowy

Ivan Pastier

Adres parku

Bratislava

Opletalova 87, 841 07 Bratysława - Devínska Nová Ves Słowacja

Get Offer

    Wymagania