Inwestorzy

Udostępnianie informacji

Polityka dywidendowa

OPIS DATA PREMIERY AKCJA
Polityka dywidendowa CTP 29/03/2021 Pobierz

2023 Dywidenda zaliczkowa

W dniu 10 sierpnia 2023 r. ogłoszono wypłatę zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,25 EUR za pierwszą połowę 2023 roku. Odpowiada to 70% skorygowanego zysku EPRA specyficznego dla Spółki i zostanie zaoferowane akcjonariuszom w formie gotówki, po potrąceniu 15% holenderskiego podatku u źródła od dywidendy (jeśli dotyczy), lub akcji, zgodnie z wyborem akcjonariusza. Dywidenda w akcjach jest zwolniona z holenderskiego podatku u źródła od dywidendy.

 

Akcjonariusze proszeni są o wyrażenie zgody za pośrednictwem swojego powiernika, banku lub maklera giełdowego, który przekaże preferowany wybór Agentowi Płatniczemu Spółki, ING Bank N.V.. W przypadku niedokonania wyboru w okresie wyboru, dywidenda zostanie wypłacona w formie scrip dividend.

 

Ułamek akcji do dywidendy z akcji będzie oparty na średniej cenie ważonej wolumenem obrotu (VWAP) akcji Spółki na Euronext Amsterdam z ostatnich trzech dni handlowych okresu wyboru, kończącego się 29 sierpnia 2023 r. Prawa do ułamkowych części akcji zostaną wypłacone w gotówce. Spółka ogłosi współczynnik konwersji dla ostatecznej dywidendy w dniu 31 sierpnia 2023 r., a dywidenda zostanie wypłacona w dniu 4 września 2023 r.

Kalendarz dywidend CTP

Poniedziałek, 14 sierpnia 2023 r. Dywidenda śródroczna na dzień dywidendy 2023 r.
Wtorek, 15 sierpnia 2023 r. Dzień ustalenia prawa do dywidendy zaliczkowej za 2023 r.
Środa, 16 sierpnia 2023 r. Rozpoczęcie okresu wyboru scrip lub gotówka 2023 dywidenda zaliczkowa
Wtorek, 29 sierpnia 2023 r. Koniec okresu wyborczego 2023 dywidenda zaliczkowa
Poniedziałek, 4 września 2023 r. Wypłata dywidendy zaliczkowej za 2023 r.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z członkiem zespołu ds. relacji inwestorskich CTP pod adresem: investor.relations@ctp.eu

Historia dywidend

Rok finansowy Data płatności Dywidenda
2021 Okres przejściowy 22 września 2021 r. € 0.17
2021 Finał 09 czerwca 2022 r. € 0.18
2021 Łącznie 0.35
2022 Okres przejściowy 05 września 2022 r. € 0.22
2022 Finał 18 maja 2023 r. € 0.23
2022 Łącznie 0.45
2023 Okres przejściowy 04 września 2023 r. 0.25

Dokumentacja IPO

OPIS DATA PREMIERY AKCJA
Prezentacja IPO Roadshow 06/05/2021 Pobierz
CTP ogłasza częściowe wykonanie opcji dodatkowego przydziału, kończąc proces IPO 12/04/2021 Pobierz
Komunikat prasowy dotyczący cen w pierwszym dniu notowań CTP 25/03/2021 Pobierz
Oświadczenie cenowe CTP 25/03/2021 Pobierz
Okres oferty CTP rozpoczyna się dzisiaj - komunikat prasowy dotyczący listingu 17/03/2021 Pobierz
Prospekt CTP 17/03/2021 Pobierz
Podsumowanie prospektu CTP 17/03/2021 Pobierz
Komunikat prasowy CTP ITF 04/03/2021 Pobierz

Wyszukiwarka nieruchomości

Polecane nieruchomości Wyświetl wszystkie nieruchomości

Strzałka CTP NV €15.26 Ikona CTP ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆStrzałka kołowa CTP AR jest już dostępny

Kontakt handlowy

Ivan Pastier

Adres parku

Bratislava

Opletalova 87, 841 07 Bratysława - Devínska Nová Ves Słowacja

Get Offer

    Wymagania