Investori

Zdieľať informácie

Dividendová politika

POPIS DÁTUM VYDANIA AKCIA
Dividendová politika CTP 29/03/2021 Stiahnite si

Dočasná dividenda 2024

CTP navrhuje konečnú dividendu za rok 2023 vo výške 0,275 EUR na kmeňovú akciu, ktorá bude po schválení valným zhromaždením vyplatená 20. mája 2024. Celková dividenda za rok 2023 tak bude 0,525 EUR na kmeňovú akciu, čo predstavuje špecifickú úpravu spoločnosti Výplata EPRA EPS vo výške 73% – v súlade s dividendovou politikou Skupiny vyplatiť 70%-80% – a nárast o 16,7% v porovnaní s rokom 2022.

 

Dividenda bude akcionárom ponúknutá v hotovosti, po odpočítaní holandskej zrážkovej dane z dividend 15% (ak je to uplatniteľné), alebo akcií , na základe voľby akcionára. Dividenda v akciách je oslobodená od holandskej zrážkovej dane z dividend.

 

Akcionári sú vyzvaní, aby svoj súhlas oznámili prostredníctvom svojho správcu, banky alebo makléra, ktorý preferenčnú voľbu oznámi platobnému agentovi spoločnosti, ING Bank N.V.. Ak sa počas obdobia voľby nevykoná žiadna voľba, dividenda bude vyplatená formou nárokovej dividendy.

 

Podiel akcií pre dividendu akcií bude založený na objemovo váženej priemernej cene (VWAP) akcií Spoločnosti na Euronext Amsterdam za posledné tri obchodné dni volebného obdobia, ktoré sa končí 15. mája 2024. Práva na zlomky akcií budú platiť v hotovosti. Spoločnosť oznámi konverzný pomer pre konečnú dividendu 16. mája 2024 a dividenda bude vyplatená 20. mája 2024

Dividendový kalendár CTP

Pondelok 29. apríla 2024 Ex-dividenda – konečná dividenda za rok 2023
utorok 30. apríla 2024 Rozhodný dátum – konečná dividenda 2023
štvrtok 2. mája 2024 Začiatok volebného obdobia alebo hotovosť – konečná dividenda 2023
Streda 15. mája 2024 Úpis alebo hotovosť na konci volebného obdobia – konečná dividenda 2023
Pondelok 20. mája 2024 Platba – konečná dividenda za rok 2023

Ďalšie informácie vám poskytne člen tímu pre vzťahy s investormi spoločnosti CTP na adrese: investor.relations@ctp.eu

História dividend

Finančný rok Dátum platby Dividenda
2021 Priebežné 22. septembra 2021 € 0.17
2021 Záverečná stránka 09 jún 2022 € 0.18
2021 Celkom 0.35
2022 Priebežné 05 september 2022 € 0.22
2022 Záverečná stránka 18. mája 2023 € 0.23
2022 Celkom 0.45
2023 Priebežné 04 september 2023 0.25
2023 Záverečná stránka 20. mája 2024 0,275 €
2023 Celkom 0.525

Dokumentácia IPO

POPIS DÁTUM VYDANIA AKCIA
Prezentácia IPO Roadshow 06/05/2021 Stiahnite si
Spoločnosť CTP oznamuje čiastočné uplatnenie opcie na celkové upísanie akcií, čím uzatvára svoj proces IPO 12/04/2021 Stiahnite si
Tlačová správa k cenám CTP za prvý obchodný deň 25/03/2021 Stiahnite si
Vyhlásenie o cenách CTP 25/03/2021 Stiahnite si
Ponukové obdobie CTP začína dnes - Tlačová správa 17/03/2021 Stiahnite si
Prospekt CTP 17/03/2021 Stiahnite si
Zhrnutie prospektu CTP 17/03/2021 Stiahnite si
Tlačová správa CTP ITF 04/03/2021 Stiahnite si

Vyhľadávač nehnuteľností

Odporúčané vlastnosti Zobraziť všetky nehnuteľnosti

Šípky CTP NV €16.9 Ikona CTP NÁJSŤ NEHNUTEĽNOSŤKruhová šípka CTP AR je vonku

Obchodný kontakt

Ivan Pastier

Adresa parku

Bratislava

Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovensko

Získajte ponuku

    Požiadavky