Chyba databázy; SQL: SELECT DISTINCT `t`.*, GROUP_CONCAT(DISTINCT `jednotky`.`id` SEPARATOR ',') ako `unit_ids`, GROUP_CONCAT(DISTINCT `nájomníci`.`meno` SEPARATOR ', ') ako `názvy_nájomníkov`, `building_type`.`name` ako `building_type_name` OD `wp_pods_crm_building` AS `t` ĽAVÉ PRIPOJENIE `wp_podsrel` AS `rel_units` ON `rel_units`.`field_id` = 635 AND `em` t_units`. .`id` ĽAVÉ PRIPOJENIE `wp_pods_crm_unit` AKO `jednotky` ON `units`.`id` = `rel_units`.`related_item_id` ĽAVÉ PRIPOJENIE `wp_podsrel` AS `rel_tenants` NA `rel_idants` NA `rel_idants` 8`1 pole.`1. rel_tenants`.`item_id` = `t`.`id` ĽAVÉ PRIPOJENIE `wp_pods_crm_tenant` AS `tenants` ON `tenants`.`id` = `rel_tenants`.`related_item_id` ĽAVÉ PRIPOJENIE `wp_podsrel_type` ON `rel_building` rel_building_type`.`field_id` = 631 AND `rel_building_type`.`item_id` = `t`.`id` VĽAVO PRIPOJÍM `wp_pods_crm_building_type` AKO `building_type` ON `building_type`.`id` = `rel_building_em_id``related_item_.`related_item. ( `t`.`id` v (2141, 1527, 1526, 1528, 1524, 3117, 1522, 1521, 1520, 1519, 1518, 1517, 1512, 1642, 3 3 21 , 3659, 3660, 3661, 3662, 3663) a `t`.`computed_available_space` >= 0 ) GROUP BY `t`.`id` ORDER BY (stav, "postavené", "vo výstavbe", "plánované"), vypočítaný_dostupný_priestor desc, `t`.`code`, `t`.`id`; Odpoveď: Stĺpec 'stav' v klauzule objednávky je nejednoznačný