Енергија

ЦТП Енерги СК

2023

Преузимање

Цени за приступ до дистрибучнеј сустави и дистрибуциу електрини и тарифи за страти при дистрибуции електрини платне пре рок 2024 област ССД 31/01/2024 Преузимање
Информацие о ИМС пре концовыцх одберателов 23/12/2023 Преузимање
Змлува о припојени до дистрибучнеј сустави 18/12/2023 Преузимање
Рамцова дистрибучна змлува 18/12/2023 Преузимање
Додаток к Змлуве о припојени до дистрибучнеј сустави тыкајуци са припојениа локалнехо здроја в одовздавацом миесте идентицком с одберным миестом 18/12/2023 Преузимање
Тецхницка шпецификациа пре вымену дат с превадзкователом миестнеј дистрибучнеј сустави 18/12/2023 Преузимање
Змлува о здруженеј додавке електрини пре одбератела електрини мимо домацности 18/12/2023 Преузимање
Сухрн обсаху змлуви о здруженеј додавке електрини 18/12/2023 Преузимање
Сухлас властника нехнутелности а одбернехо електрицкехо зариадениа 18/12/2023 Преузимање
Поучениа пре одберателов охладом динамицкеј цени а интелигентныцх мерацицх системов 18/12/2023 Преузимање
Обцходне подмиенки к здруженеј додавки електрини зранителным одберателом мимо домацности 18/12/2023 Преузимање
Жиадост о припојение електрицкехо зариадениа до миестнеј дистрибучнеј сустави 18/12/2023 Преузимање
Тецхницке подмиенки приступу и припојениа к миестнеј дистрибучнеј суставе ЦТП Енерги СК, спол. с ро 27/10/2023 Преузимање
Информацие пре одберателов о правацх тыкајуцицх са доступныцх простриедков на уровнание споров 27/10/2023 Преузимање
Контролны дотазник пре еуропскехо спотребитела енергије 27/10/2023 Преузимање
Ознамение о превзати взоровехо Превадзковехо пориадку 17/10/2023 Преузимање
Взоровы превадзковы пориадок превадзкователа миестнеј дистрибучнеј сустави 17/10/2023 Преузимање

Сприеводна документациа пре припојение до МДС

Функчна скушка

Жиадост О Виконание Функчнеј Скушки КСН 18/12/2023 Преузимање
Протокол О Виконани Функчнеј Скушки КСН 18/12/2023 Преузимање

Локални здрој

Ознамение о превадзке локалнехо здроја 18/12/2023 Преузимање
Становиско превадзкователа миестнеј дистрибучнеј сустави к резервисаним капаците на припојение локалнехо здроја 18/12/2023 Преузимање

Малы здрој

Ознамение о уведени малехо здроја до превадзки 18/12/2023 Преузимање
Ознамение о превадзке малехо здроја 18/12/2023 Преузимање
Становиско превадзкователа миестнеј дистрибучнеј сустави к резервисанеј капаците на припојение малехо здроја 18/12/2023 Преузимање

Прехласение о одцхилке

Прехласение о способе забезпечениа зодповедности за одцхылку в одовздавацом миесте зариадениа на выробу а/алебо зариадениа на ускладнование електрини 18/12/2023 Преузимање

Становиско пре учели виданиа осведчениа

Становиско превадзкователа миестнеј дистрибучнеј сустави подла § 12 одс. 5 писм. а) Закона о енергетике 18/12/2023 Преузимање

Одкази на здроје информации:

Означение о волнеј капацити зариадени на выробу електрини: Поглед
Вышка одводу до НЊФ: Поглед
Вышка спотребнеј дане з електрини, ухлиа а земнехо плину: Поглед
Енергетски микс и емисны фактор: Поглед

Архива

Опис Датум поступак
Цени за приступ до дистрибучнеј сустави и дистрибуциу електрини и тарифи за страти при дистрибуции електрини платне пре рок 2024 област ССД 21/12/2023 Преузимање

Пријавите се на наш билтен

  Будите у току са најновијим достигнућима ЦТП-а, увидима у индустрију и ексклузивним понудама тако што ћете се пријавити за наш билтен. Придружите се нашој заједници и будите део будућности индустријских некретнина.

  Проперти финдер

  Истакнута својства Прикажи сва својства

  Стрелац ЦТП НВ €15.26 Икона ЦТП ПРОНАЂИ ИМОВИНУЦирцле Арров ЦТП АР је изашао

  Комерцијални контакт

  Ivan Pastier

  Адреса парка

  Bratislava

  Оплеталова 87, 841 07 Братислава - Девинска Нова Вес Словачка

  Добити понуду

   Захтеви