20. 01. 2022

CTP, najväčší európsky emitent zelených dlhopisov v oblasti nehnuteľností v roku 2021, sa vracia na trh so silným dopytom investorov ESG po novej tranži vo výške 700 miliónov EUR

■ 700 miliónov EUR na štyri roky
■ Prekročená kniha objednávok na ôsmu sériu dlhopisov CTP dosiahla vrchol na úrovni cca. 1,3 miliardy eur na veľmi aktívnom trhu s emisiami na začiatku nového roka
■ Ročný kupón bol pevne stanovený na 0,8751 TP3T
■ Emisiu sprevádzala úspešná ponuka na verejnú súťaž v hodnote 650 miliónov EUR od CTP v hodnote 650 miliónov EUR so splatnosťou v októbri 2025
■ Priemerné náklady na dlh ďalej klesli na 1,12% oproti 1,19% od vydania v septembri 2021

Amsterdam, 20. januára 2022 – CTP NV, najväčší kótovaný developer a prevádzkovateľ logistických a priemyselných nehnuteľností v EÚ podľa hrubej prenajímateľnej plochy (GLA), dnes uzavrel štvorročný zelený dlhopis v hodnote 700 miliónov eur v rámci svojho programu strednodobých dlhopisov v hodnote osem miliárd eur (EMTN). Celkový dopyt po emisii vyvrcholil na úrovni približne 1,3 miliardy EUR, čo odráža solídnu reputáciu, ktorú si CTP vybudovala u investorov do podnikových zelených dlhopisov za 15 mesiacov od vstupu spoločnosti na kapitálové trhy na financovanie.

Cena ročného kupónu v januárovej štvorročnej tranži bola stanovená na 0,8751 TP3T v porovnaní s 0,6251 TP3T pre päťročný zelený dlhopis CTP vydaný v septembri 2021, čo odrážalo rastúce trhové sadzby v dôsledku vyšších inflačných očakávaní. Priemerné náklady na dlh spoločnosti klesli na 1,121 TP3T z 1,191 TP3T od septembra 2021. Splatnosť dlhu CTP je teraz 5,9 roka oproti 6,2 rokom.

V roku 2021 bola CTP najväčším emitentom ESG-certifikovaného dlhu v európskom realitnom sektore s celkovou sumou 2,5 miliardy EUR umiestnenou v piatich samostatných tranžiach v priebehu roka, vrátane doteraz najnižšieho kupónu dosiahnutého na úrovni 0,51 TP3T za rok. realitná spoločnosť s aktívami sústredenými na trhoch strednej a východnej Európy.

Richard Wilkinson, finančný riaditeľ CTP, povedal:

„Spoločnosť CTP sa rozhodla vrátiť sa na kapitálové trhy začiatkom roka 2022, aby zabezpečila konkurencieschopné ceny pre náš rýchlo sa rozširujúci vývojový reťazec udržateľných priemyselných a logistických aktív a zabezpečila si financovanie na zvyšok roka. Veríme, že s rastúcimi úrokovými sadzbami a vyššími inflačnými očakávaniami zakotvenými na dlhopisových trhoch to bol vhodný čas na vydanie nášho ôsmeho dlhopisu. Sme veľmi spokojní s dopytom investorov a úrovňou cien, ktorú sme dosiahli, v období jedného z najrušnejších zaznamenaných období na trhoch eurobondov. Zaznamenali sme väčší dopyt ako predtým s približne 901 TP3T všetkých investorov so zameraním na zelené investície. Táto požiadavka ukazuje príťažlivosť certifikátov CTP v oblasti udržateľnosti ako jediného európskeho emitenta priemyselných a logistických nehnuteľností s portfóliom 100% BREEAM s trvalo udržateľným certifikátom."
 

Nová dlhopisová emisia dosiahla širokú inštitucionálnu distribúciu, pričom sa predávala predovšetkým správcom aktív (66% z emitovaných 700 miliónov EUR), pričom najväčšia skupina kupujúcich pochádzala z Beneluxu (28%), tesne za ňou nasledovalo Spojené kráľovstvo/Írsko (24%) a potom región DACH (19%) a Francúzsko (16%).

Časť výnosov použije CTP na financovanie súbežnej ponuky 650 miliónov € (500 miliónov nesplatených) 2.1251 TP3T dlhopisov splatných v októbri 2025 vo výške 168 miliónov €. Zostatok sa použije na pokrytie celkových predpokladaných finančných potrieb CTP pre vývojový fond v roku 2022, vďaka ktorému spoločnosť zdvihne svoje portfólio na cieľových 10 miliónov m2 GLA do konca roka 2022, o rok skôr, ako je cieľ stanovený pri jej IPO v marci 2021. Všetok vývoj, ktorý podniká CTP, sa vykonáva v súlade so štandardom udržateľnosti BREEAM „Veľmi dobrý“ alebo vyšším, v súlade so záväzkom spoločnosti byť udržateľným podnikaním. Kapitál sa vyčlení aj na predbežné splatenie drahšieho dlhu vo výške približne 350 miliónov EUR, v priemere pri sadzbe približne 2,41 TP3T, ktorý vlastní Deutsche Industrie REIT („DIR“). CTP je v procese akvizície DIR a zaviazala sa financovať podstatnú rekonštrukciu manažérskeho portfólia priemyselných a logistických nehnuteľností v Nemecku, aby sa dostalo na moderné štandardy udržateľnosti.

Jan-Evert Post, vedúci oddelenia financovania a vzťahov s investormi v CTP, uzavrel:

„CTP začína v roku 2022 v silnej finančnej pozícii. Teraz máme k dispozícii financovanie, aby sme pohodlne pokryli očakávané náklady na náš vývojový fond do konca roka za vysoko konkurenčné ceny, ktoré odrážajú silný inštitucionálny dopyt po zelených dlhopisoch CTP, a to aj napriek prostrediu s rastúcimi sadzbami. Máme tiež dobré predpoklady na to, aby sme tento kapitál použili na reštrukturalizáciu a výrazné zníženie dlhových nákladov Deutsche Industrie REIT, keď integrujeme jej portfólio do CTP Germany. Náš model dynamického rastu sa môže presadiť na trhoch strednej a východnej Európy aj mimo nej.“
 

 

otázky:

Jan-Evert Post
Vedúci oddelenia financovania a vzťahov s investormi
M +31 615 038 729
E: jan.evert.post@ctp.eu

 

Kontakt pre médiá: Bellier Communication

Steve Hays Emma Villiers
T: +31 20 419 0901 T: +31 20 419 0901
E: steve.hays@bellierfinancial.com                                       E: emma.villiers@bellierfinancial.com

 

 

Skupina CTP

Spoločnosť CTP je najväčším vlastníkom, developerom a správcom logistických a priemyselných nehnuteľností v kontinentálnej Európe podľa hrubej prenajímateľnej plochy, pričom k 30. septembru 2021 vlastnila viac ako 7,1 milióna m² priestorov v deviatich krajinách. Spoločnosť očakáva, že do konca roka 2022 rozšíri svoje portfólio na 10 miliónov m² GLA, čo je o rok skôr, ako bol cieľ stanovený pri jej vstupe na burzu Euronext koncom marca 2021. Spoločnosť CTP je jediným developerom v regióne, ktorý má celé svoje portfólio certifikované podľa normy BREEAM a je na ceste k dosiahnutiu uhlíkovo neutrálnej prevádzky v tomto roku, čo je základom jej záväzku byť udržateľným podnikom

 

Cenné papiere uvedené v tomto dokumente sa nesmú predávať v Spojených štátoch bez registrácie alebo výnimky z registrácie podľa amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie nepredstavuje verejnú ponuku cenných papierov v Spojenom kráľovstve. V Spojenom kráľovstve nebol ani nebude schválený žiadny prospekt týkajúci sa Cenných papierov. Toto oznámenie sa distribuuje a je určené len (i) osobám, ktoré sa nachádzajú mimo Spojeného kráľovstva, alebo (ii) osobám, ktoré sú profesionálmi v oblasti investícií v zmysle článku 19 ods. 5 Nariadenia o finančných službách a trhoch z roku 2000 (finančná propagácia) z roku 2005 (ďalej len "Nariadenie") a (iii) subjektom s vysokou čistou hodnotou majetku a iným osobám, ktorým môže byť zákonne oznámené, spadajúcim pod článok 49 ods. 2 písm. a) až d) Nariadenia (všetky tieto osoby sa spoločne označujú ako "Príslušné osoby"). Akákoľvek investičná činnosť, ktorej sa toto oznámenie týka, bude dostupná len Relevantným osobám a bude sa vykonávať len s nimi. Žiadna osoba, ktorá nie je Relevantnou osobou, by nemala konať alebo sa spoliehať na tento dokument alebo akýkoľvek jeho obsah.

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Prihlásením sa na odber nášho newslettera získate aktuálne informácie o najnovšom vývoji spoločnosti CTP, poznatkoch z odvetvia a exkluzívnych ponukách. Pripojte sa k našej komunite a staňte sa súčasťou budúcnosti priemyselných nehnuteľností.

Vyhľadávač nehnuteľností

Odporúčané vlastnosti Zobraziť všetky nehnuteľnosti

Šípky CTP NV €16.42 Ikona CTP NÁJSŤ NEHNUTEĽNOSŤKruhová šípka CTP AR je vonku

Obchodný kontakt

Ivan Pastier

Adresa parku

Bratislava

Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovensko

Získajte ponuku

    Požiadavky