Politica de confidențialitate a angajaților

1 Dispoziții generale

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea și să vă protejăm datele cu caracter personal, care reprezintă orice informație care vă poate identifica ca persoană fizică. Această politică de confidențialitate a angajaților ("Politica de confidențialitate") descrie modul în care CTP Invest, spol. s r.o. ("CTP Invest", "Operator de date" sau "noi") gestionează, prelucrează și protejează datele dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu relația de muncă cu dumneavoastră. În sensul prezentei Politici de confidențialitate, "date cu caracter personal" înseamnă informații care identifică persoanele ale căror date cu caracter personal le prelucrăm, adică dumneavoastră sau membrii familiei dumneavoastră, dacă ne-ați furnizat datele lor cu caracter personal.

Această politică de confidențialitate vă informează, de asemenea, cu privire la drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și la modul și mijloacele prin care vi le puteți exercita.

Vă recomandăm să vă familiarizați cu atenție cu această politică de confidențialitate.

 

2 Operatorul de date și datele de contact

2.1 Identificarea operatorului de date cu caracter personal

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este CTP Invest, spol. s r.o.., cu sediul social la Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, ID: 261 66 453, înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Regional din České Budějovice, dosar C 15647 ("CTP Invest").

CTP Invest face parte din Grupul CTP ("Grupul CTP").Grupul CTP"). Detalii de contact și alte informații despre toate societățile din Grupul CTP pot fi găsite la adresa https://ctp.eu/contact/.

Pentru solicitări și/sau reclamații legate de această politică de confidențialitate, ne puteți contacta prin e-mail Privacy@ctp.eu.

 

3 Scopul, temeiul juridic, domeniul de aplicare și durata prelucrării datelor cu caracter personal

3.1 Scopuri și temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal numai în limitele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale sau legale și pentru exercitarea intereselor noastre legitime sau pe baza consimțământului acordat de dvs. în scopurile stabilite mai jos:

3.1.1  Administrarea raportului de muncă - Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în principal în scopul gestionării angajaților noștri și a activității lor profesionale, inclusiv evaluări, dezvoltarea carierei, administrarea salariilor, remunerațiilor, bonusurilor și a altor sume plătite și revizuirea acestora, organizarea de cursuri de formare, administrarea concediilor, luarea deciziilor privind promovările, transferurile către alte posturi, relocarea, stagiile, măsurile disciplinare și încetarea contractului de muncă, organizarea de călătorii de afaceri sau de evenimente ale societății, facilitarea comunicării cu angajații, plata impozitelor și a taxelor obligatorii, organizarea de examene medicale legate de muncă, asigurarea securității și a protecției sănătății la locul de muncă, ținerea de evidențe (inclusiv evidențele privind invaliditatea medicală, accidentele de muncă și bolile profesionale) și îndeplinirea obligațiilor de notificare, efectuarea de audituri și îndeplinirea cerințelor autorităților de supraveghere sau ale altor autorități publice.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul administrării relației de muncă este îndeplinirea obligațiilor noastre legale în calitate de angajator sau îndeplinirea contractului încheiat între noi și dumneavoastră (de exemplu, contracte de muncă, acorduri privind prestarea de muncă în afara relației de muncă, acorduri privind acordarea unui beneficiu). În mod excepțional, putem, de asemenea, să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scopul administrării raportului de muncă pe baza protecției intereselor noastre legitime (de exemplu, în scopul unei comunicări eficiente cu dvs., al menținerii evidenței interne, al planificării și analizei).

3.1.2  Acordarea de prestații - Prelucrăm date cu caracter personal în legătură cu furnizarea de beneficii individuale angajaților, în special furnizarea de telefoane mobile profesionale și SIM-uri.

Temeiul juridic pentru o astfel de prelucrare a datelor cu caracter personal este îndeplinirea unui acord încheiat între noi și dumneavoastră (de exemplu, contractul de muncă sau, dacă este cazul, un acord privind furnizarea unui beneficiu) și îndeplinirea obligațiilor noastre legale în calitate de angajator. În mod excepțional, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal și din motive de protecție a intereselor noastre legitime (de exemplu, pentru a ne apărase în orice litigiu legat de prestațiile furnizate).

3.1.3  Exploatarea mașinilor de serviciu și a altor mijloace de transport - De asemenea, prelucrăm datele cu caracter personal pentru a asigura gestionarea eficientă a flotei și a altor mijloace de transport (cum ar fi avioanele private) ale angajatorului.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul operării autoturismelor de serviciu și a altor mijloace de transport este îndeplinirea obligațiilor noastre legale în calitate de angajator (de exemplu, ținerea evidențelor de conducere, facturarea corespunzătoare sau evenimentele asigurate) sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi (de exemplu, acorduri de operare a vehiculelor). De asemenea, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a ne proteja interesele legitime, în special interesul nostru de a proteja proprietatea angajatorului.

3.1.4  Protecția proprietății prin sistemele CCTV - Putem prelucra înregistrări de la sistemele CCTV pentru a asigura protecția proprietății angajaților și a angajatorului (cum ar fi la intrarea în clădire). În niciun caz nu folosim sistemele CCTV pentru a vă monitoriza locul de muncă.

Temeiul juridic pentru o astfel de prelucrare este protecția intereselor noastre legitime.

3.1.5  Asigurarea securității cibernetice și a administrării IT - Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în scopul protecției rețelelor noastre de calculatoare și al administrării eficiente a utilizării resurselor IT ale angajatorului.

Temeiul juridic pentru o astfel de prelucrare este protecția intereselor noastre legitime, în special, interesul de a asigura protecția proprietății și securitatea cibernetică sau îndeplinirea obligațiilor legale.

3.1.6  Relațiile de afaceri și comunicarea cu terții (în special cu clienții, furnizorii și autoritățile publice) - Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi necesară pentru a asigura relațiile noastre de afaceri cu clienții și furnizorii, precum și în scopul organizării comunicării cu terțe părți (inclusiv autorități publice).

Temeiul juridic pentru o astfel de prelucrare este protecția intereselor noastre legitime (de exemplu, atunci când comunicăm cu clienții și furnizorii sau acționăm în numele societății, semnăm documente ale societății), executarea unui contract între noi și dumneavoastră (în special contractul de muncă) sau, de asemenea, îndeplinirea obligațiilor noastre legale (în special atunci când comunicăm cu autoritățile publice în cazurile de furnizare obligatorie de informații).

3.1.7 Furnizarea de asigurări și gestionarea cererilor de despăgubire pentru angajați - În cazul în care provocați daune angajatorului, veți fi obligat să compensați aceste daune sau, în cazul în care ați provocat astfel de daune, putem, pe baza cererii dumneavoastră, să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă facilita asigurarea și/sau pentru a gestiona cererile de despăgubire și comunicarea cu compania de asigurări, intermediarul de asigurări sau brokerul de asigurări relevant și pentru soluționarea eficientă și rapidă a daunelor.

Același lucru este valabil și în cazul în care ați suferit o daună la locul de muncă și solicitați despăgubiri de la noi, caz în care datele dvs. personale pot fi transmise unei companii de asigurări pentru a vă despăgubi pentru daune și pentru a soluționa orice pretenții aferente.

Temeiul juridic pentru o astfel de prelucrare este în primul rând subiectul datelor dumneavoastră și, în mod excepțional și într-o măsură limitată, interesul nostru legitim.

3.1.8  Prezentarea angajatorului și documentarea evenimentelor companiei - De asemenea, este posibil să vă solicităm consimțământul pentru a utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul comunicării noastre interne și externe, al organizării de evenimente pentru angajați și în scopuri de marketing al companiei.

Temeiul juridic pentru o astfel de prelucrare este consimțământul persoanei vizate și, în mod excepțional și într-o măsură limitată, interesul nostru legitim.

3.1.9  Protecția intereselor noastre în orice litigiu - Atunci când este necesar, putem, de asemenea, să prelucrăm date cu caracter personal pentru o potențială stabilire, exercitare sau apărare a pretențiilor noastre legale în cadrul procedurilor judiciare sau administrative.

Temeiul juridic al acestei prelucrări este interesul nostru legitim.

Vă recomandăm să vă familiarizați cu atenție cu această politică de confidențialitate.

 

3.2 Domeniul de aplicare a prelucrării

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul următorului domeniu de aplicare:

3.2.1. În sensul administrarea raportului de muncă, prelucrăm:

3.2.1.1  datele pe care ni le furnizați la începutul angajării dvs., în special numele și prenumele dumneavoastră, numele de naștere și toate celelalte nume de familie, titlul, numărul de naștere (rodné číslo), data nașterii, adresa de reședință permanentă, adresa de livrare, numărul de telefon, adresa de e-mail, data și locul nașterii, starea civilă, cetățenia, datele de identitate și/sau datele referitoare la permisul de conducere, informații referitoare la furnizorul de asigurări de sănătate (inclusiv furnizorii străini), dacă este necesar, informații privind lipsa antecedentelor penale, numărul de cont bancar, fotografia, informații privind educația, numele și adresa ultimului angajator anterior, fișa de credit de la locurile de muncă anterioare, datele de identificare ale membrilor familiei dumneavoastră (furnizate în scopul calculării corecte a salariilor, taxelor și reținerilor);

3.2.1.2  datele necesare pentru agenda salarială și contabilă, în special datele referitoare la salarii, pensii, rețineri salariale, impozite, asigurări sociale și asigurări de sănătate, în limitele prevăzute de reglementările legale relevante;

3.2.1.3  date solicitate în temeiul reglementărilor privind imigrația, în special datele din pașaport, locul de reședință, datele legate de un permis de muncă și/sau de ședere;

3.2.1.4  date necesare pentru îndeplinirea altor obligații din legislația muncii, în special datele prelucrate în legătură cu evaluarea aptitudinilor medicale, examinările medicale legate de locul de muncă, asigurarea securității și a protecției sănătății la locul de muncă și formarea obligatorie;

3.2.1.5  date privind poziția profesională și evoluția raportului de muncă, inclusiv evidența prezenței;

3.2.1.6  date privind sănătatea. Vom prelucra aceste date cu caracter personal exclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale (de exemplu, în legătură cu dizabilitatea dvs. medicală - de exemplu, certificat ZPS, boală profesională sau accident de muncă) sau pe baza consimțământului dumneavoastră expres și numai în limitele permise de reglementările legale.

3.2.2  În scopul acordării de prestații, prelucrăm:

3.2.2.1  datele dvs. de identificare și de contact și datele necesare pentru facturarea și evidența tragerii de beneficii, și anume telefoane de afaceri și SIM-uri, în legătură cu furnizarea acestora către dumneavoastră în calitate de angajat.

3.2.3  În scopul exploatării autoturismelor de serviciu și a altor mijloace de transport, prelucrăm:

3.2.3.1  date de localizare și date telematice privind circulația mașinilor de serviciu conduse de angajați în timpul deplasărilor, neidentificate de angajați ca fiind private;

3.2.3.2  informații din cardurile MOL sau, după caz, din sisteme echivalente (Shell, carduri CCS etc.) în ceea ce privește consumul de combustibil;

3.2.3.3. date din jurnalul de bord pentru călătoriile care nu sunt identificate de angajați ca fiind private;

3.2.3.4 date referitoare la decontarea de cereri de despăgubire și infracțiuni rutiere.

3.2.4. În sensul protecția proprietății prin sistemele CCTVÎnregistrările de la camerele de supraveghere CCTV și jurnalele dvs. de la sistemul de intrare (altele decât înregistrările de prezență) sunt prelucrate.

3.2.5. În sensul asigurarea securității cibernetice și a administrării IT, prelucrăm următoarele informații referitoare la utilizarea echipamentelor IT ale angajatorului: tehnologia atribuită angajatului, licențele de software atribuite, adresa IP atribuită, drepturile de acces, parolele de acces la toate instrumentele IT de lucru, informații privind dimensiunea căsuței de e-mail și/sau dimensiunea e-mailurilor primite și primite, precum și facturarea apelurilor telefonice.

În cazuri excepționale, atunci când este justificat (în scopul prevenirii unei încălcări a datelor, asigurarea securității rețelelor), putem monitoriza și prelucra conținutul comunicării prin e-mail a angajaților. În astfel de cazuri, angajatul în cauză va fi informat în mod corespunzător înainte de evaluarea comunicării prin e-mail.

3.2.6. În sensul relațiile de afaceri ale societății și comunicarea cu terții, prelucrăm:

3.2.6.1 numele și prenumele dumneavoastră, data nașterii, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, funcția, angajatorul din cadrul Grupului CTP și semnătura dumneavoastră;

3.2.6.2 date privind comenzile transmise, sumele plătite, plățile efectuate etc.;

3.2.6.3 dacă ne acordați consimțământul, putem, de asemenea, să prelucrăm fotografii și înregistrări video care vă surprind.

3.2.7. În sensul prezentarea angajatorului și documentarea evenimentelor companieiCu condiția să obținem consimțământul dumneavoastră, prelucrăm fotografiile și înregistrările video (acest lucru nu se aplică înregistrărilor CCTV), în unele cazuri împreună cu numele, prenumele și funcția dumneavoastră.

3.2.8. În sensul gestionarea cererilor de despăgubire de asigurare, prelucrăm, dacă ne dați consimțământul dumneavoastră, următoarele informații: nume, prenume, adresă, data nașterii sau alte date specificate în contractul de asigurare.

 

3.3 Durata prelucrării

Stocăm datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă de timp absolut necesară și adecvată având în vedere scopurile relevante ale prelucrării, și anume, pentru următoarea perioadă de timp:

3.3.1. datele cu caracter personal prelucrate pe baza legală a îndeplinirea contractului încheiate între noi și dvs. sunt stocate pe durata contractului relevant (de exemplu, contract de muncă, acord privind munca prestată în afara relației de muncă, acord salarial, acord privind furnizarea unui beneficiu, acord privind operarea unui vehicul etc.);

3.3.2. datele cu caracter personal prelucrate pe temeiul juridic al îndeplinirea obligațiilor legale sunt stocate pe durata prevăzută de legislația aplicabilă, în special în domeniul ocupării forței de muncă, al asigurărilor de sănătate și al securității sociale, al contabilității, al impozitelor și al arhivării;

3.3.3. Datele cu caracter personal prelucrate în baza temeiului juridic al protecția intereselor noastre legitime sunt stocate pe durata absolut necesară, dar care nu va depăși o perioadă de trei ani de la încetarea relației de muncă (cu excepția cazului în care drepturile noastre sunt exercitate în cadrul unor proceduri judiciare sau administrative sau drepturile noastre sunt executate în această perioadă de timp), cu excepția cazului în care o durată specifică de prelucrare este stabilită mai jos:

3.3.3.3.1. Datele de localizare și datele telematice privind deplasarea autovehiculelor de serviciu și a altor mijloace de transport în călătorii care nu sunt identificate ca fiind private de către angajați sunt păstrate timp de cel mult o lună de la colectarea lor;

3.3.3.3.2. datele necesare pentru asigurarea relațiilor de afaceri și a comunicării societății cu terții sunt prelucrate pe durata relației cu clientul sau furnizorul; dacă datele dvs. sunt prelucrate în acest scop și în temeiul legal al îndeplinirii obligațiilor legale, atunci datele vor fi prelucrate pe durata prevăzută de legile aplicabile; dacă datele dvs. sunt necesare pentru protecția interesului nostru legitim constând în executarea creanțelor noastre și/sau în constatarea, protecția și exercitarea creanțelor legale, atunci putem stoca datele dvs. personale în acest scop pe durata termenului de prescripție;

3.3.3.3.3 Înregistrările CCTV sunt păstrate timp de maximum 10 zile de la colectare;

3.3.4. datele obținute pe baza unui consimțământ prealabil (în cazul în care un astfel de consimțământ a fost acordat în mod voluntar) pentru perioada specificată în consimțământul dat pentru prelucrarea acestora.

 

4 Partajarea și transferul de date cu caracter personal (Destinatarii datelor cu caracter personal)

4.1 Destinatarii datelor cu caracter personal

Unele categorii de date cu caracter personal pe care le colectăm în modurile stabilite mai sus pot fi partajate de noi cu terțe părți care furnizează anumite servicii legate de administrarea și executarea relației de muncă, utilizarea resurselor software, procesarea agendei salariale, furnizarea de beneficii sau protejarea intereselor noastre legitime, precum și cu alte companii din cadrul Grupului CTP. În special, este posibil să împărtășim datele dvs. personale:

4.1.1 cu entitățile Grupului CTP care acționează în calitate de operatori independenți în scopul comunicării interne/externe, al administrării și organizării interne, al marketingului grupului CTP;

4.1.2 cu contabili de salarii care acționează în calitate de operatori în scopul prelucrării agendei salariale;

4.1.3 cu furnizorii de beneficii pentru angajați care acționează în calitate de operatori în scopul furnizării acestora;

4.1.4 cu furnizorii de servicii medicale legate de muncă, care acționează în calitate de operatori independenți de date cu caracter personal în scopul furnizării acestora;

4.1.5 cu furnizorii de evenimente de formare și educaționale care acționează în calitate de operatori în scopul furnizării acestora;

4.1.6 cu operatorii flotei de autovehicule și de avioane private ale societății, care acționează în calitate de procesatori;

4.1.7. Furnizorii de carduri CCS și de carduri Shell acționând în calitate de procesatori;

4.1.8 cu entitățile care administrează sistemele noastre IT și CCTV și care furnizează servicii IT și telematice utilizate în administrarea raportului de muncă, în calitate de operatori;

4.1.9 cu consilieri juridici externi care acționează în calitate de operatori sau împuterniciți independenți pentru protecția intereselor noastre legitime;

4.1.10 cu furnizorii de servicii fiscale și de audit care acționează în calitate de operatori sau procesatori independenți în scopul furnizării acestora;

4.1.11 cu brokeri de asigurări sau intermediari de asigurări care acționează în calitate de operatori sau procesatori independenți și cu societăți de asigurări care acționează în calitate de operatori independenți în scopul furnizării de asigurări;

4.1.12 cu autoritățile publice sau cu alte părți terțe care acționează în calitate de operatori sau operatori independenți pentru îndeplinirea obligațiilor în conformitate cu reglementările legale.

 

4.2 Garanții

Am încheiat un acord de prelucrare a datelor cu procesatorii de date cu caracter personal menționați la paragraful anterior (cu excepția cazurilor în care încheierea unui astfel de acord nu este obligatorie, de exemplu, atunci când transferăm date cu caracter personal către autoritățile publice), care asigură cel puțin același nivel de protecție a datelor dvs. cu caracter personal ca și această Politică de confidențialitate.

 

5 Securitatea datelor

Am implementat și menținem măsuri tehnice și organizatorice adecvate, controale interne și procese de securitate a informațiilor în conformitate cu cerințele legale și cu standardele de piață corespunzătoare unei posibile amenințări la adresa dumneavoastră, în calitate de persoană vizată. De asemenea, luăm în considerare stadiul de dezvoltare tehnologică pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii accidentale, distrugerii, modificării, divulgării sau accesului neautorizat. Astfel de măsuri pot include, printre altele, luarea de măsuri rezonabile pentru a asigura răspunderea angajaților relevanți care au acces la datele dvs., formarea angajaților, backup-uri regulate, proceduri de reînnoire a datelor și de gestionare a incidentelor, protecție software pentru dispozitivele pe care sunt stocate datele cu caracter personal etc.

6 Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră în conformitate cu prezentul articol sau cu legislația aplicabilă, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de contact enumerate la articolul 2 de mai sus.

De asemenea, dacă este cazul, vom informa fiecare destinatar căruia i-au fost furnizate datele dumneavoastră în conformitate cu articolul 4 din prezenta politică de confidențialitate cu privire la măsurile luate sau la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau la restricționarea prelucrării în conformitate cu cererea dumneavoastră, dacă o astfel de notificare este posibilă și/sau nu implică un efort disproporționat.

 

6.1 Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal și portabilitatea acestora

Aveți dreptul de a solicita informații dacă și în ce măsură vă prelucrăm datele cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și alte date cu caracter personal care vă privesc (cu excepția cazului în care am șters datele dumneavoastră înainte de solicitarea dumneavoastră).

Dacă solicitați acest lucru, putem trimite o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal (și anume datele pe care le prelucrăm pe baza executării unui contract și/sau a consimțământului dumneavoastră și prin mijloace automate) direct unei terțe părți (unui alt operator de date) pe care îl indicați în cererea dumneavoastră, cu condiția ca o astfel de cerere să nu afecteze drepturile și libertățile altor persoane și cu condiția ca acest lucru să fie fezabil din punct de vedere tehnic.

 

6.2 Retragerea consimțământului

Vă puteți retrage consimțământul (dacă ni l-ați acordat) în orice moment, fără a oferi un motiv. Într-un astfel de caz, vom șterge datele dvs. personale cât mai curând posibil și rezonabil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la retragerea consimțământului dvs.

Vă rugăm să rețineți că retragerea consimțământului dumneavoastră nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 

6.3 Rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

În conformitate cu legislația în vigoare, aveți dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, dacă acestea sunt inexacte sau incomplete.

Puteți solicita în orice moment informații cu privire la faptul dacă mai prelucrăm sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal.

 

6.4 Ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în orice moment. Dacă ne contactați cu o astfel de solicitare, vom șterge toate datele dvs. cu caracter personal pe care le deținem fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale.

În plus, vom șterge toate datele dumneavoastră cu caracter personal (și vom asigura ștergerea acestora de către persoanele împuternicite de către noi) dacă vă retrageți consimțământul.

 

6.5 Obiecții la prelucrare

În cazul în care prelucrăm unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza interesului nostru legitim, aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care interesele legitime semnificative pentru prelucrare - care prevalează asupra intereselor sau drepturilor și libertăților persoanei vizate - nu sunt dovedite din partea noastră, sau dacă prelucrarea ulterioară nu este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre legale, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal.

 

6.6 Restricția de prelucrare

Dacă solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, de exemplu, în cazul în care puneți la îndoială acuratețea sau legalitatea sau necesitatea noastră de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, vom restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal la minimul necesar (stocare) și le vom putea prelucra numai pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale, sau din motive de protecție a drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice, sau din alte motive limitate prevăzute de legislația aplicabilă. În cazul în care o restricție de prelucrare este ridicată și continuăm să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, vă vom informa fără întârzieri nejustificate.

 

6.7 Plângere la Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a depune o plângere cu privire la prelucrarea datelor efectuată de noi la autoritatea competentă pentru protecția datelor, și anume, în Republica Cehă, Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; website: www.uoou.cz.

7 Actualizări ale politicii de confidențialitate

Este posibil să modificăm sau să actualizăm Politica de confidențialitate din când în când. Orice modificare a acestei Politici de confidențialitate va intra în vigoare odată cu publicarea Politicii de confidențialitate actualizate la adresa ctp.eu.

 

Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru

  Rămâneți la curent cu cele mai recente evoluții ale CTP, cu informații despre industrie și cu oferte exclusive, înscriindu-vă la newsletter-ul nostru. Alăturați-vă comunității noastre și faceți parte din viitorul sectorului imobiliar industrial.

  Găsitor de proprietăți

  Proprietăți recomandate Vezi toate proprietățile

  Săgeată CTP NV €16.04 Icoana CTP GĂSIȚI PROPRIETATEASăgeată cerc CTP AR a ieșit

  Contact comercial

  Ivan Pastier

  Adresa parcului

  Bratislava

  Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovacia

  Obțineți oferta

   Cerințe