Az üzleti partner adatvédelmi irányelvei

1 Általános rendelkezések

Elkötelezettek vagyunk az Ön magánéletének tiszteletben tartása és személyes adatainak védelme iránt, amelyek minden olyan információt jelentenek, amely alkalmas arra, hogy Önt mint egyént azonosítani lehessen. A jelen Üzleti partnerek és marketing adatvédelmi szabályzat (a "Adatvédelmi irányelvek") leírja, hogy a CTP Invest, spol. s r.o. ("CTP" vagy "mi") kezeli, feldolgozza és védi üzleti partnereink, például bérlőink vagy beszállítóink (a "Üzleti partner"), kapcsolattartóik, valamint más személyek, akiknek személyes adatait feldolgozhatjuk, például hírlevelünk feliratkozói. A jelen Adatvédelmi szabályzatban a "személyes adatok" olyan információkat jelentenek, amelyek üzleti partnereinket, kapcsolattartóikat és más személyeket ("te").

Ez az adatvédelmi szabályzat tájékoztatja Önt a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogairól, valamint arról, hogy hogyan és milyen eszközökkel gyakorolhatja azokat.

Javasoljuk, hogy alaposan ismerje meg ezt az Adatvédelmi szabályzatot.

2 Adatkezelő és elérhetőségek

Az Ön személyes adatainak adatkezelője CTP Invest, spol. s r.o., székhelye: CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec, azonosító: 261 66 453, bejegyezve a České Budějovicei Kerületi Bíróság által vezetett C 15647-es cégjegyzékbe.

A jelen Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően az Ön személyes adatai megoszthatók a CTP Invest más, a CTP Csoport részét képező leányvállalataival vagy leányvállalataival ("CTP Invest").CTP Csoport").

A CTP-csoport valamennyi vállalatának frissített elérhetőségei és egyéb információi a következő címen találhatók meg https://ctp.eu/contact.

A jelen Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatos kérésekkel és/vagy panaszokkal kapcsolatban a következő e-mail címeken léphet velünk kapcsolatba privacy@ctp.eu.

 

3 Üzleti partnerek és kapcsolattartóik személyes adatai

3.1 Az adatkezelés céljai és a megőrzési időszak

Az Önre, mint Üzleti partnerünkre és/vagy az Üzleti partner vezetőségi tagjaira, alkalmazottaira, alvállalkozóira és/vagy egyéb kapcsolattartóira vonatkozó, számunkra megadott személyes adatokat (a "Kapcsolattartó személyek") a szerződésből (például bérleti, szállítási, eladói vagy egyéb szerződésből) eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és a szerződő felek közötti hatékonyabb kommunikáció biztosítása érdekében. Ebből következik, hogy a személyes adatok feldolgozására elsősorban a következő célokból kerül sor:

3.1.1    Szerződéses kötelezettségek teljesítése. A személyes adatok feldolgozása az Ön, mint Üzleti partner által velünk kötött megállapodás teljesítése céljából történik, továbbá az Ön által számunkra biztosított árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos esetleges garanciális igények, valamint a beszállítóinkkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése céljából. Az adatokat az Ön és köztünk fennálló szerződéses kapcsolat fennállásának időtartama alatt tároljuk. A személyes adatok megadása ezekben az esetekben a szerződés megkötésének és teljesítésének elengedhetetlen feltétele, és a személyes adatok nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése, fenntartása vagy teljesítése.

3.1.2    Hatékony kommunikáció. Az Önre (üzleti partnerünkre és/vagy kapcsolattartóinkra) vonatkozó személyes adatokat az Ön, mint üzleti partnerünk és köztünk folyó hatékony kommunikáció biztosítása, valamint a szerződéses kapcsolatunk hatékony adminisztrációja céljából kezeljük. Ez magában foglalhatja például az Önnel és az Ön alkalmazottaival és dolgozóival való kommunikációt, a hibák kezelését, a telephelyünkön tartózkodó valamennyi személy biztonságának biztosítását, a bérlőink, beszállítóink és más személyek tulajdonában bekövetkezett károk megelőzését és a már bekövetkezett károk enyhítését stb. Az ehhez szükséges személyes adatokat elsősorban a kapcsolatunk fennállásának időtartamára őrizzük meg.

3.1.3    Számviteli nyilvántartások. Egyes személyes adatok a számviteli nyilvántartásokban is szerepelhetnek (főként számlák). A Cseh Köztársaság vonatkozó jogszabályai (pl. számviteli törvény, HÉA-törvény) értelmében ezeket a nyilvántartásokat 10 évig meg kell őriznünk. Ha jogszabályi kötelezettségünk van e nyilvántartások archiválására, akkor azokat az abban feltüntetett személyes adatokkal együtt archiváljuk.

3.1.4    Jogi igények meghatározása, érvényesítése és védelme. A szerződéses kapcsolatunk megszűnését követően továbbra is kezelhetjük azokat a személyes adatokat, amelyek jogaink védelméhez és jogi követeléseink esetleges védelméhez szükségesek, beleértve a fennálló kifizetések behajtását. Azokat a személyes adatokat, amelyekre már nincs szükség, vagy amelyek megőrzésének már nincs jogalapja, visszafordíthatatlanul anonimizáljuk vagy biztonságos módon megsemmisítjük. Ha jogviták merülnek fel, és meg kell védenünk magunkat, fel kell lépnünk, vagy akár követeléseket kell támasztanunk Önnel vagy harmadik felekkel szemben, akkor az ilyen célú feldolgozáshoz ésszerűen szükségesnek ítélt személyes adatokat olyan ideig megőrizhetjük, amíg egy ilyen követelés érvényesíthető.

 

3.2 A személyes adatok kezelésének terjedelme

Olyan személyes adatokat dolgozunk fel, amelyeket közvetlenül üzleti partnereinktől vagy Öntől, mint kapcsolattartótól kaptunk. Annak érdekében, hogy csak pontos és naprakész adatokat dolgozzunk fel, rendszeresen frissíthetjük az adatokat nyilvános forrásokból is (elsősorban a kereskedelmi nyilvántartásból, a kereskedelmi engedélyek nyilvántartásából, az ARES-ból, a fizetésképtelenségi nyilvántartásból és az Üzleti partnerek honlapjairól).

A személyes adatok köre, amelyeket a fent leírt célokból általában feldolgozunk, a következőkre terjed ki: név, cégnév, munkakör, telefonszám, e-mail cím és/vagy az Üzleti partner és köztünk létrejött megállapodás teljesítésével kapcsolatos egyéb információk, beleértve, de nem kizárólagosan, a fizetésekre, szolgáltatási teljesítésekre stb. vonatkozó információkat.

 

4 Marketingkommunikáció

4.1 Hírlevél és tájékoztatás a CTP-tevékenységekről

Az Ön hozzájárulása alapján küldhetünk hírlevelet és egyéb kapcsolódó információkat a CTP Csoport tevékenységéről, például információkat szolgáltatásainkról és termékeinkről, promóciós ajánlatokról és az általunk vagy a CTP csoporton belüli más szervezetek által szervezett eseményekről (ctp.eu). A hírlevélre egy online űrlapon keresztül lehet feliratkozni, amely több, általunk vagy a CTP csoport valamelyik más vállalat által üzemeltetett weboldalon is elérhető (pl. ctp.eu, www.domeq.cz, www.vlnena.eu, jobs.ctp.eu, www.ponavka.eu).

Ha fel kíván iratkozni hírlevelünkre, akkor megkérjük, hogy adja meg személyes adatait (név, vezetéknév, e-mail cím és telefonszám). Az általunk küldött hírlevelekkel kapcsolatos reakcióit vagy visszajelzéseit is feldolgozhatjuk.

 

4.2 Fotók és videók rendezvényeinkről

Amennyiben Ön hozzájárulását adja, további személyes adatokat is kezelhetünk a CTP vagy a CTP csoport más szervezeteinek marketingcéljaira, pl. az Önről készült fényképek vagy videók rögzítése, közzététele és tárolása, amelyeket az általunk vagy a CTP csoport más szervezete által szervezett eseményeken rögzítettek.

 

4.3 A feldolgozás céljai és a megőrzési időszak

Az adatkezelés célja a piackutatás, a termékek és szolgáltatások promóciója, különösen ajánlatok és személyre szabott kereskedelmi információk küldése, rendezvények szervezése és promóciója, valamint a CTP és a CTP-csoport más vállalkozásainak egyéb marketingtevékenységei.

A személyes adatok feldolgozása az Ön hozzájárulása alapján történik, amelyet bármikor visszavonhat. A megőrzési időszak megfelel a hozzájárulás időtartamának, és nem haladhatja meg a hozzájárulás megadásától számított három évet.

 

5 Közösségi média

Amikor Ön meglátogatja, lájkolja, követi vagy más módon kapcsolatba lép közösségi médiaoldalainkkal vagy fiókjainkkal (beleértve adott esetben a közösségi média felhasználói fiókjának használatát is), az Ön személyes adatainak közös kezelőjének tekinthetjük az adott közösségi média/hálózat szolgáltatójával. Az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírtaktól eltérő módon nem használjuk fel. Ha további információkat szeretne megtudni arról, hogy a közösségi média/hálózat szolgáltatója hogyan használja fel az Ön személyes adatait és egyéb információkat, kérjük, lépjen kapcsolatba az adott szolgáltatóval.

 

6 sütemény

Sütiket használunk, hogy a felhasználók be tudjanak jelentkezni a rendszerbe, és teljes mértékben navigálni tudjanak a rendszerben; a sütik kikapcsolása azt eredményezné, hogy a felhasználó nem tudna bejelentkezni a rendszerbe.

Emellett sütiket és más technológiákat (például webhelymérési szoftvereket és felhasználói élményt biztosító szoftvereket) használunk az Ön online élményének javítása érdekében, és a Szolgáltatások minőségének javítása érdekében megismerjük, hogyan használja szolgáltatásainkat. A sütik segítségével nyert adatokat kombinálhatjuk az Ön által megadott egyéb adatokkal.

A sütik használatával kapcsolatos további információk a következő címen érhetők el ctp.eu/ctp-website-cookie-policy.

 

7 Személyes adatok megosztása és továbbítása (a személyes adatok címzettjei)

Az Ön személyes adatai megoszthatók a következőkkel:

  • a CTP-csoporton belül (ctp.eu);
  • informatikai, marketing- vagy adminisztratív szolgáltatásokat nyújtók, mint például az ETTEA Group s.r.o., Enerfis s.r.o., TMF Czech, a.s. vagy Management Data Praha spol. s.r.o., Google LLC, IMPER CZ, s.r.o.;
  • külső könyvvizsgálók, tanácsadók, adótanácsadók és jogi képviselők, akiket jogos érdekeink védelme érdekében titoktartási kötelezettség terhel;
  • ügyészségi szervek, bíróságok és közigazgatási hatóságok a törvényes kötelezettségeinknek megfelelően.

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó megállapodásokat kötöttünk a személyes adatok feldolgozóival az előző bekezdés szerint (kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen megállapodás megkötése nem kötelező, például amikor a személyes adatokat hatóságoknak továbbítjuk), amelyek legalább ugyanolyan szintű védelmet biztosítanak, mint a jelen Adatvédelmi szabályzat.

 

8 Adatbiztonság

Az Önt mint érintettet fenyegető lehetséges veszélynek megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket, belső ellenőrzéseket és információbiztonsági folyamatokat hajtottunk végre és tartunk fenn a jogi követelményeknek és a piaci szabványoknak megfelelően. Figyelembe vesszük a technológiai fejlődés állását is annak érdekében, hogy megvédjük az Ön személyes adatait a véletlen elvesztéstől, megsemmisüléstől, megváltoztatástól, jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól vagy hozzáféréstől. Ilyen intézkedések lehetnek többek között az Ön adataihoz hozzáféréssel rendelkező érintett alkalmazottak felelősségét biztosító ésszerű lépések, az alkalmazottak képzése, rendszeres biztonsági mentések, az adatok megújítására és az incidensek kezelésére vonatkozó eljárások, a személyes adatokat tároló eszközök szoftveres védelme stb.

 

9 Az Ön mint érintett jogai

Ha a jelen cikk vagy az alkalmazandó jogszabályok szerint kíván élni bármelyik jogával, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a fenti 2. cikkben felsorolt elérhetőségeken.

Adott esetben minden olyan címzettet, akinek az Ön adatait a jelen Adatvédelmi szabályzat 7. cikke szerint átadtuk, tájékoztatunk a megtett intézkedésekről vagy az Ön személyes adatainak törléséről, illetve a feldolgozás korlátozásáról az Ön kérésének megfelelően, amennyiben ez az értesítés lehetséges és/vagy nem jár aránytalan erőfeszítéssel.

 

9.1 Az Ön személyes adataihoz való hozzáférés és azok hordozhatósága

Ön jogosult arra, hogy megerősítést kapjon arról, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, illetve nem dolgozunk fel Önnel kapcsolatban. Amennyiben Ön ezt kéri, az Ön személyes adatainak egy részét (nevezetesen azokat az adatokat, amelyeket egy szerződés teljesítése és/vagy az Ön hozzájárulása alapján kezelünk) közvetlenül továbbíthatjuk egy harmadik félnek (egy másik adatkezelőnek), akit Ön a kérelmében megjelöl, feltéve, hogy ez a kérelem nem érinti más személyek jogait és szabadságait, és feltéve, hogy ez technikailag megvalósítható.

Személyes adataihoz a fent említett elérhetőségeken keresztül férhet hozzá.

 

9.2 A hozzájárulás visszavonása

Az Ön személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulása bármikor indoklás nélkül visszavonható. E célból kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a jelen Adatvédelmi szabályzat 2. cikkében megadott elérhetőségeken keresztül. Ilyen esetben a hozzájárulás visszavonásától számított 30 napon belül töröljük az Ön személyes adatait.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

9.3 Az Ön személyes adatainak helyesbítése

Az alkalmazandó jogszabályok szerint joga van az általunk kezelt személyes adatainak helyesbítéséhez, ha úgy találja, hogy azok pontatlanok vagy hiányosak.

Személyes adatainak helyesbítését a fent említett elérhetőségeken keresztül kérheti.

 

9.4 Az Ön személyes adatainak törlése

Ön bármikor kérheti személyes adatainak törlését. A személyes adatok törlésére vonatkozó kérésének teljesítésére vonatkozó jogkörünket korlátozhatják bizonyos személyes adatok tárolására vonatkozó törvényi kötelezettségeink, különösen a számviteli és adóügyi előírások stb. alapján. Ezen túlmenően az Ön összes személyes adatát törölni fogjuk (és biztosítjuk azok törlését az általunk megbízott adatfeldolgozók által), ha Ön visszavonja a hozzájárulását.

 

9.5 A feldolgozás korlátozása

Ha Ön kéri, hogy korlátozzuk személyes adatai feldolgozását, például ha vitatja személyes adatai pontosságát, jogszerűségét vagy feldolgozásának szükségességét, személyes adatainak feldolgozását a szükséges minimumra (tárolás) korlátozzuk, és adott esetben ezeket az adatokat csak jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy ha szükséges más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy más, a vonatkozó jogszabályok által előírt korlátozott okokból kezeljük. Amennyiben a korlátozást feloldjuk, és folytatjuk az Ön személyes adatainak feldolgozását, erről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt.

Az adatkezelés korlátozása iránti kérelmet a fent említett elérhetőségeken lehet benyújtani.

 

9.6 Az adatkezeléssel szembeni kifogások

Ön tiltakozhat az adatfeldolgozás ellen. Ha nem tudunk olyan kényszerítő erejű jogos okot igazolni a feldolgozásra, amely felülírná az Ön érdekeit vagy jogait és szabadságait, akkor a továbbiakban nem kezeljük az Ön személyes adatait, és indokolatlan késedelem nélkül töröljük azokat.

Az adatkezeléssel szembeni kifogást a fent említett elérhetőségeken lehet benyújtani.

 

9.7 Panasztétel az adatvédelmi hatóságnál

Önnek joga van panaszt tenni az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban az illetékes adatvédelmi hatóságnál, azaz Csehországban a Személyes adatok védelméért felelős hivatalnál, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; weboldal: www.uoou.cz.

 

10 Az adatvédelmi szabályzat frissítései

Időről időre módosíthatjuk vagy frissíthetjük az Adatvédelmi szabályzatot. A jelen Adatvédelmi szabályzat bármely módosítása a frissített Adatvédelmi szabályzat közzétételével lép hatályba a következő címen ctp.eu/business-partners-privacy-policy.

 

 

Letöltés

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Maradjon naprakész a CTP legújabb fejlesztéseivel, iparági meglátásaival és exkluzív ajánlataival kapcsolatban, ha feliratkozik hírlevelünkre. Csatlakozzon közösségünkhöz, és legyen részese az ipari ingatlanok jövőjének.

Ingatlan kereső

Kiemelt ingatlanok Minden ingatlan megtekintése

Arrow CTP NV €16.44 CTP ikon INGATLAN KERESÉSEKör nyíl CTP AR kint van

Kereskedelmi kapcsolat

Ivan Pastier

Park címe

Bratislava

Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Szlovákia

Ajánlatot kap

    Követelmények