Pilíř ESG 1

Snaha o pozitivní přístup ke klimatu

Snaha o pozitivní přístup ke klimatu je pro nás ambiciózním cílem, který vyžaduje, abychom každý den a při každém rozhodnutí udělali maximum pro zachování přírodních zdrojů, snížení škodlivých emisí a ochranu životního prostředí. Podle údajů EU je sektor nemovitostí zodpovědný za přibližně 40% spotřeby energie v Evropské unii. Jsme si vědomi své role a odpovědnosti a klademe důraz na zajištění vyšší účinnosti zdrojů našich aktiv, a to jak během jejich rozvoje, tak i provozu. Společnost CTP přijímá soulad s Pařížskou dohodou a usiluje o dosažení uhlíkové neutrality ve všech oblastech v souladu s jejími předpoklady, a to podle plánu schváleného iniciativou Science Based Targets.

Posílení růstu pomocí

Obnovitelná energie

Zvyšování spotřeby obnovitelné energie v našich parcích, zejména solární energie, je klíčovou součástí naší strategie snižování uhlíkové stopy a plnění klimatických cílů. První střešní fotovoltaické (FV) stanice jsme instalovali na vybraných objektech v České republice již před deseti lety a v roce 2022 jsme vyvinuli soustředěné úsilí o výrazné zvýšení množství vyrobené a spotřebované solární energie v našich parcích spuštěním našeho energetického podnikání a zavedením střešních FV instalací na dalších místech v České republice a také na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Nizozemsku. Rok 2022 jsme zakončili s instalovaným fotovoltaickým výrobním výkonem 38 MWp a jsme na cestě k dosažení našeho cíle přidat do konce roku 2023 dalších 100 MWp, přičemž střednědobým cílem je dosáhnout do roku 2026 výrobního výkonu 400 MWp. Rozvoj střešních fotovoltaických elektráren v masovém měřítku vytváří pro společnost CTP ziskový zdroj příjmů a zároveň poskytuje našim klientům energetickou bezpečnost, snižuje jejich celkové náklady na užívání a podporuje jejich vlastní cíle v oblasti udržitelnosti. V případě potřeby získáváme obnovitelnou energii od třetích stran, abychom maximalizovali množství obnovitelné energie spotřebované v našich parcích.

Chytrá energie

Účinnost

Neustále hledáme nová řešení pro zvýšení energetické účinnosti našich budov. V posledních letech jsme kromě jiných energeticky úsporných iniciativ instalovali inteligentní systémy řízení budov, které monitorují a regulují spotřebu energie v našich budovách v celém portfoliu. V našich prémiových kancelářských a multifunkčních nemovitostech jsme vyvinuli několik pokročilých systémů řízení spotřeby energie a osvětlení, včetně autonomních senzorů a dálkového měření, a toto know-how nasazujeme v celém našem průmyslovém portfoliu. Náklady našich klientů a uhlíkovou stopu jsme snížili instalací úsporného LED osvětlení v celém našem portfoliu a nyní standardně instalujeme tepelná čerpadla do všech novostaveb, abychom dále minimalizovali potřebu spalování uhlovodíků jako paliva.

Ochrana

Koloběh vody

Šetření vodou a odpovědné hospodaření s ní jsou nedílnou součástí našich cílů udržitelnosti. Zatímco většina spotřeby vody v našich parcích se odehrává na úrovni klientů, zavádíme systémy, které chrání přirozený koloběh vody a podporují minimální spotřebu vody během životnosti našich nemovitostí. Abychom zvládli odtok vody a snížili zatížení místních vodních systémů, instalujeme velkokapacitní zařízení na uchovávání a opětovné využívání šedé a dešťové vody, čímž výrazně snižujeme spotřebu pitné vody.

Nakládání s odpady pomocí "cirkulárních parků"

Naše firemní provozy produkují minimální množství odpadu, které udržujeme na nízké úrovni díky přísnému recyklačnímu programu. V našich parcích jsou za nakládání s odpady v konečném důsledku zodpovědní naši klienti, ale my jim to usnadňujeme tím, že naše budovy navrhujeme tak, aby umožňovaly selektivní sběr odpadu a minimální spotřebu zdrojů. V celém našem portfoliu také zavádíme koncept "cirkulárních parků". Začali jsme pilotním projektem v brněnském Spielberk Office Centre, kde se snažíme dosáhnout nulového odpadu a vyšší efektivity v souladu s principy oběhového hospodářství. Implementací doporučení Institutu cirkulární ekonomiky jsme již podnikli kroky, jako je instalace horkovzdušných sušiček ve všech koupelnách, abychom předešli vzniku papírového odpadu. Na úrovni výstavby jsme zavedli požadavky BREEAM New Construction pro všechny nové budovy, které minimalizují množství odpadu a využívání zdrojů. Podnikáme také kroky k tomu, abychom naše stavební činnosti sladili s kritérii taxonomie EU týkajícími se prevence znečištění a oběhového hospodářství.

Posílení environmentálního hodnotového řetězce

Velikost a rozsah naší stavební činnosti nám dává možnost pozitivně ovlivňovat naše dodavatele a další partnery, zejména během stavebního procesu, kde se nachází většina naší uhlíkové stopy. Naše objednávky některých stavebních materiálů jsou dostatečně velké na to, abychom mohli stanovit ekologické standardy pro to, co naši dodavatelé poskytují. Dodavatelé také musí dodržovat náš Kodex chování dodavatele, který nejen zajišťuje etické obchodní postupy, ale také klade důraz na používání materiálů a procesů šetrných k životnímu prostředí v souladu s nejlepšími mezinárodními postupy a standardy. U některých materiálů a výrobků, které používáme, vyžadujeme také prohlášení o ekologickém produktu. S našimi klienty jsme začali do nájemních smluv zahrnovat ekologické nájemní doložky, abychom podpořili vzájemnou spolupráci, která minimalizuje škodlivé dopady na životní prostředí. Tyto doložky se týkají oblastí ESG, jako je snižování využívání veřejných služeb, podávání zpráv a podpora obnovitelných zdrojů energie.

Hospodaření v lesích

Jednou ze strategií, které Evropská unie v rámci Zelené dohody pro podniky uvádí, aby snížily svou uhlíkovou stopu, je vytváření propadů uhlíku - nejúčinnější z nich jsou lesy, mokřady a travnaté plochy. V roce 2019 jsme zakoupili první lesní rezervaci v České republice a v současné době vlastníme celkem přibližně 570 hektarů částečně degradované lesní půdy, kterou aktivně osazujeme rozmanitými původními druhy, abychom obnovili biologickou rozmanitost. V rámci naší strategie dosažení čisté uhlíkové neutrality se zavazujeme rozšiřovat naše lesní rezervace na všech našich trzích v poměru 1:1 s naším vybudovaným portfoliem. V roce 2022 vysadili naši zaměstnanci v našich lesích více než 130 000 stromů různých druhů. Naše lesy nám nejen pomáhají kompenzovat naši uhlíkovou stopu, ale také chrání a doplňují životní prostředí a jsou přístupné pro pěší turisty, cyklisty a milovníky přírody. Jsme hrdí na to, že chráníme přírodu dnes i pro budoucí generace.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

  Přihlášením se k odběru našeho newsletteru získáte aktuální informace o nejnovějším vývoji společnosti CTP, poznatcích z oboru a exkluzivních nabídkách. Připojte se k naší komunitě a staňte se součástí budoucnosti průmyslových nemovitostí.

  Vyhledávač nemovitostí

  Doporučené vlastnosti Zobrazit všechny nemovitosti

  Šipka CTP NV €16.28 Ikona CTP NAJÍT VLASTNICTVÍKruhová šipka CTP AR je venku

  Obchodní kontakt

  Ivan Pastier

  Adresa parku

  Bratislava

  Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovensko

  Získat nabídku

   Požadavky