Zem odkryla históriu Vlněny. Průmyslovou i válečnou

#komunita #vlnena #ctp #brnoregion

Objevují se jako předvoj čehokoliv, co se ve Vlněně postaví. Kúsok po kousku odkrývá bohatou historii celého místa, které je tolik spjaté s rozvojem průmyslového Brna. Řeč je o archeolozích, kteří udělali z časti Vlněny přes léto archeologické naleziště. Na ďalšej časti pozemku, kde sa bude stavať, hľadajú otisky jednotlivých dějinných etap. Stihli i pár prehliadok, ale pretože sa to zďaleka nemohlo dostať na všetky, tu je to bližšie, čo všetko sa v pôde areálu dochovalo. Prokopaní sa niekoľkými vrstvami pôdy totiž ukazuje, ako moc sa využitie a život v areáli zmenil. Dnešné kancelárie sú tak ďalšie kapitolou už veľmi hrubé knížky.

Horký letný deň a pred očami široká pláň, kde niekde je ešte hlína, inde obdélníková jáma, ale hlavne veľa miest, z ktorých lezú zbytky rôznorodých stavieb. Je koniec augusta a vo Vlne finišuje záchranný archeologický výskum, ktorý musí zo zákona predchádzať začať kdekoľvek developerského projektu v lokalite, kde čakajú historické nálezy.

 

Priezkum od roku 2016

Vo Vlne je ich veľa, to už sa ví z minulosti, pretože oblasť u Dornychu je pätou častí, kde archeologové kopou. Než sem najel prvý bagr, urobili si výskumníci stratigrafické sondy, aby vedeli, čo je pod krajinami, kde sa dá niečo nájsť a kde naopak není třeba lidskou ručnou prací plýtvat. Od začiatku v roce 2016 se na pracích a interpretačních nálezech podílí Hynek Zbranek z organizace Archaia Brno. Ta na výzkum spolupracuje s provádějícím Ústavem archeologické památkové péče Brno, za ktorý prácu vedie Jiří Zubalík. „Nastúpili sme hneď po demolicii pôvodného areálu, ktorý bol v zlom stave. Rovnaký výzkum se konal pod každou dnes už vzniklou budovou, a Vlněna je tak rozhodne najväčšou prozkoumanou plochou v Brně, jedná sa o skoro 30 tisíc metrov štvorcových,“ líči archeologia a rukou už ukazuje na jednotlivá zaujímavá miesta. Z každého kusu zeme tady na člověka vyskakuje kus jiného století.

“Kvůli odlesňování krajiny se tady periodicky opakovaly záplavy, takže se lidé sem nehrnuli. Všetko sa zmenilo až s urbanistickými zmenami a počátkami vlnárskeho priemyslu v Brne, ktorý z miest okolo dnešnej Vlneny urobil skutočné veľkomesto.“
 

ejblíž k Dornychu, v miestach susediacich se vzrostlým stromom, sa asi dva metry pod úrovňou dnešnej zeme rýsujú zvyšky mlyna, respektíve jeho okraje. Archeologické vedy, že hlavná časť bývalé stavby je práve niekde pod stromom, takže do jeho stredu sa nedostanú, ale dosť vidí aj tak. Mlýn tu stával už niekedy od 13. storočia, kedy to bolo bažinaté miesto medzi ramenami Svratky a Ponávkou. Prežil niekoľko staletí, ale všetko okolo neho sa až neskutočne promieňalo. „Dostávame sa k jeho neskôr pristavaným časťou niekedy z 15. a 16. storočia, čo využívame podľa cihel a valounové dlažby. Mlýn byl znovu poničen a za 30. rokov vojny při obléhání Švédy vyhořel. Brňané vtedy strhli celú zástavbu na predmestí, aby útočníkom ztížili vstup. Preto tu možno vidíme kusy mlynského kameňa,“ ukazuje Zbranek do jámy.

Zbytky mlyna sú zasypané silnou vrstvou naplavenín, ktoré dokazujú, ako nehostinné miesto kedysi bolo. Pravdepodobne kvôli odlesňovaniu krajiny sa tu periodicky opakovali záplavy, takže ľudia sa sem úplne nehrnuli. Všetko sa zmenilo až s urbanistickými zmenami a počátkami vlnárskeho priemyslu v Brne, ktorý z miest okolo dnešnej Vlneny ai celého Brna urobil skutočné veľkomesto. Od tej doby sa už nikdy nestalo, že by sa v lokalitě nic nestalo. Keď stratila jedno využitie, čoskoro sem kvôli atraktívnej polohe prišiel niekto iný a dal využiť nové.


 

Mapovanie od nuly

Vlevo od Mlýnské ulice se našly zbytky Biegmannovy továrny z roku 1790, kterou si založil jeden z bývalých mistrů Köffillerovy manufaktury, první vlnařské manufaktury v Brně. Nebyl jediný, „potomků“ prvního podniku bylo víc a právě jejich energie pokračovat v řemesle po vlastní ose dala vzniknout velkolepé historii „moravského Manchesteru“. Archeologové dodnes vidí výsledky ich snah v tom, jak se jim pod rukama klubou rôzne časti stavieb s rôznym dátumom vzniku. Nové a nové generácie vlnařských průmyslníků totiž využívali staré budovy a postupne k nim dostavovali nové, takže dnes po nich v zemi zostala sústava na sebe různě dolepovaných zdí. „Neexistuje k nim ale žiadna dochovaná dokumentácia, pretože väčšina bola uložená v takzvanom Nemeckom dome, sídlo brněnských Němců stojícím na Moravském náměstí, které vyhořelo za druhé světové války, ao dokumenty sme tak přišli,“ mrzí Zbranka.

“Archeologové na miesto nastúpili hneď po demolicii pôvodného areálu, ktorý bol v zlom stave. Rovnaký výzkum sa konal pod každou novou budovou. Vlnena je tak najväčšia prozkoumanou plochou v Brně, jedná sa o takmer 30 tisíc metrov čtverečných.“
 

Až do konca vojny tu vedľa seba fungovali tri alebo štyri továrne patriaci rôznym vlastníkom. Ke scelení areálu došlo až po válce kvůli znárodnění a vzniku národního podniku Vlněna. Ještě z doby o pár let starší ale prišiel jedno veľké prekvapenie, na ktoré tu výzkumníci narazili. Len pár desiatok metrov od dnešnej cesty sa v zemi objavily dva rozsiahle protiletecké kryty zbudované niekedy v roku 1944. „U nich už je bežné, že dokumentácia chýba, dodnes netušíme, kde sa všetky nachádzali, a kedykoľvek na nás môže vyskočiť ďalšie. Doteď se jich v Brně zadokumentovalo 16, tieto sú tedy 17. a 18.,“ hovorí Zbranek, keď pod kulatou klenbu jednoho z nich vchází.

Oba kryty sa od seba líšia, jeden je rovný a druhý, podľa všeho bezpečnejší, klikatý. U vstupu je patrné značenie rímskou číslicou i dvojice vchodov – jeden schodišťový a druhý v podobe rampy pre snos nosítek s ranenými.

Možno trochu paradoxní je, že obrovské množstvo betónu, ktoré sa nám podarilo, slúžilo len pár mesiacov. Ľudia tunely zasypali sutí zbyli po bombardovaní hneď po konci vojny, a tým kryty zanikly. „V ten moment panovala obrovská euforie, ktorú si dnes neviem predstaviť, nikto si nepripúšťal, že by kryty ešte mali využitie,“ líči Zbranek, ako vznikla ďalšia historická vrstva, ktorú teraz s kolegyňou odhaľuje a dokumentuje. Všetko, čo archeologové najdou, podrobne to fotí a popisuje. Vznikla už veľa fotiek z dronov a robiť sa budú i 3D.

 

 

Galéria

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Prihlásením sa na odber nášho newslettera získate aktuálne informácie o najnovšom vývoji spoločnosti CTP, poznatkoch z odvetvia a exkluzívnych ponukách. Pripojte sa k našej komunite a staňte sa súčasťou budúcnosti priemyselných nehnuteľností.

Vyhľadávač nehnuteľností

Odporúčané vlastnosti Zobraziť všetky nehnuteľnosti

Šípky CTP NV €16.6 Ikona CTP NÁJSŤ NEHNUTEĽNOSŤKruhová šípka CTP AR je vonku

Obchodný kontakt

Ivan Pastier

Adresa parku

Bratislava

Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovensko

Získajte ponuku

    Požiadavky