Řediteľ výstavby CTP: Nezajímajú nás budovy, ale ako sa v nich bude žiť

#komunita #ctp

Keď Jan Hübner nastúpil v roku 2004 čerstvě po škole do CTP, mluvil vtedy ako jeden z mála stavebných inžinierov angličtiny a pustil sa do budovania projektov v západných Čechách. Firma vtedy mala obrovskú energiu, z pôvodných 15 zamestnancov rýchlo rástla. "Bola to šílená doba, najezdil som 8000 kilometrov mesačne. V tej dobe sme mali centrálu v Humpolci a pozemky a haly v Modřiciach, z ktorých som minimálne polovicu projektoval ešte v dobe, než som do CTP nastúpil," hovorí Hübner, dnes stavebný riaditeľ CTP, ktorý sa ale k svojej pozícii nedostal priamo. Posledních 13 let pôsobil jinde, mimo iné na vysokých pozicích v Polsku a Maďarsku. Po diskuzi s majitelem CTP Remonem Vosem se ovšem v zimě vrátil.

"Dohodli sme sa, že by bol rád, ak mu pomôžu ešte viac zefektívniť fungovanie firmy v dobe pre stavebníctvo tak zložité," hovorí Hübner, ktorý z CTP odcházel v marci 2009. Najdřív pracoval "na sebe" a potom nastúpil ako projektový manažér HB Reavis v Prahe. Pomáhal tam zaviesť "zelenú" certifikáciu BREEAM na administratívnom projekte v Prahe. "Čo sa chytlo natolik, že ju spoločnosť zaviedla ako plošný štandard. Po pár rokoch mi HB Reavis ponúkol presun do zahraničia. V únoru 2012 sa zo mňa stal šéf výstavby v Poľsku, kde sme vtedy začínali taky s 15 zamestnancami," povie muž, ktorý nakoniec velel stavebným projektom v Poľsku a neskôr aj v Maďarsku a dnes tieto skúsenosti znovu uplatňuje v CTP.

 

V HB Reavis ste sa v Poľsku ocitli u ďalšej expanzie. To už ste z CTP dobre vedeli, že?

Áno, taky som si to povedal. Prevzal som stavebnú divíziu, ktorá mala päť zamestnancov. Neexistovalo oddelenie nákupu alebo skupina, ktorá by realizovala nájemní prostory, pretože vtedy sme teprve tvorili štruktúru. Keď som do Poľska prichádzal, kupovali sme tam druhý projekt a počas troch štyroch rokov sme sa stali najväčším developerom kancelárií vo Varšave. Celá poľská skupina narostla na 170 ľudí a moje z tých piatich na zhruba padesát. A ten rast sme ustáli, v roku 2016 sme dostali cenu pre najlepšieho zamestnávateľa v Poľsku na základe hodnotenia vlastných zamestnancov. To si naozaj považuji. Ve Varšave sme stavěli nové administratívne budovy, vrátane najvyšších budov Európskej únie. My sa tady v Česku Polákům trochu smerjeme, ale to, ako funguje tamější byznys, je úplně jiná třída. Mám k nim veľkú úctu, sú to skvelí obchodníci. My si hovoríme, ako sú nám ochotní predávať všetko možné a mnohdy nie najlepšiu kvalitu, ale áno, oni sú naozaj schopní predávať všetko možné, a keď my kupujeme nižšiu kvalitu, tak nám ju dodajú. Ctí zákon poptávky a ponuky.

 

V akom momente vám dávalo zmysel sa do CTP vrátiť?

V roku 2020 už bola rodina ucestovaná, pretože sa mnou po Varšave bola aj v Budapešti, a chceli sme sa vrátiť domov. Chvilku som fungoval v Brne a potom som si dal na LinkedIn, že hľadám novú výzvu. A zavolal mi Remon Vos, majiteľ CTP, že by potreboval niekoho s mými skúsenosťami a že hľadá niekoho, kto má skúsenosť s rastovým manažmentom - lepšie vedenie procesov, nastavenie systémov, väčší fokus na ľudí. Přesne veci, ktorým som sa posledných niekoľko rokov venoval. A presne to, čo mi aj lákalo. A čo si budeme povídat, keď vám zavolá človek tohto formátu, pohladí to.

 

"My sa tady v Česku Polákom trochu smerujeme, ale to, ako funguje tamější byznys, je úplně jiná třída. Mám k nim veľkú úctu, sú to skvelí obchodníci."
 

 

To trochu vyzerá, že ide o procesné riadenie a HR než stavařinu.

To je pravda, já už léta nejsem stavař. Som človek, ktorý tvorí systémy, aby stavaři mohli fungovať. Už to nie je o tom, že postavím barák, ale o konceptech. Ak mluvím napríklad o Vlněně, je potrebné premýšľať nad tým, ako budú ľudia časom interagovať v danom priestore, ako a koľko bude zelene, ako usporiadáme maloobchod a čo všetko by v areáloch malo byť, aby sa tady ľuďom žilo a pracovalo dobre. Jestli si tady budú môcť aj zacvičiť, jestli vybudujeme školku. Nie je to len o stavařině, ale aj o jej vplyve na okolie. Já buduju týmy, ktoré to urobia, a zabezpečuju, aby spolu komunikovaly.

 

Týka sa to len českého trhu, alebo aj zahraničných?

Zatím iba českého, ale ten je z našich 7 krajín, kde pôsobíme, najväčší. Som členom internej skupiny, ktorá má za úlohu vytvoriť systematizáciu toho, ako u nás budú fungovať procesy od nákupu pozemkov cez povolenie až po výstavbu a predanie stavby do správy. To všetko napomáha jednotlivým trhom. Je potrebné zabezpečiť, aby sme mali rovnaký systém a tiež konzistentné údaje a mohli trhy medzi sebou porovnávat. Máme teraz veľký obraz a v jednotlivých odvetviach to rozpracovávame do detailov. Sú ale veci, ktoré sa v každej krajine hodne líšia, napríklad bezpečnosť práce. Znovu, Češi sa smerujú, ale v Poľsku je na ďaleko vyššej úrovni. Je to dáno tým, že tam má zodpovědnosť jeden človek, hlavné stavbyvedoucí. Ak sa niečo stane, ide polícia za ním. Keď sa totéž rieši v Česku, existujú tu rôzni koordinátori, do zmlúv sa dá napsat, že to je zodpovědnosť jednotlivých firiem, a húře sa určuje zodpovednosť.

 

Zmínil ste "zelenú" certifikáciu BREEAM. Ako je to s ňou u priemyselných areálov?

My máme túto certifikáciu u všetkých budov, je to špeciálny systém, o ktorého udělení možno zažádat u horúcich staveb. Naše portfólio je certifikované na BREEAM "in use", u niektorých budov sme postupne upgradovali do vyššieho štandardu. Na sledovanie týchto vecí máme špeciálny tím.

 

Ptám sa preto, že v kontexte problematiky ESG (kritériá pre udržiteľné investovanie, pozn. red.) najednou tiahle certifikácie narastajú na hodnotě.

Áno, BREEAM je z pohľadu ESG veľmi hodnotný, ale ESG je ďaleko širšie téma, ktoré mimo zelené a environmentálne otázky zahŕňa aj sociálne otázky alebo vzťahy sa samosprávami a užívateľmi objektov a komunít. Například u kancelářských budov je jeden z požiadaviek neustále informovat sousedy o změnách v areálech, co a jak se bude dít, jestli nemají výhrady vůči našim aktivitám a podobě. Jde zkrátka o to byť dobrý partner. Uvědomujeme si, ako moc je tento typ komunikácie dôležitý - s úradmi, politikou, bežnými ľuďmi, pretože vo finále sa môžeme snažiť, ako chceme, ale ak pôjdeme proti ich zájmom, nebudeme nás na mieste chytať. Naša snaha je dostať sa do stavu, keď oni vedia, čo robíme a najľahšie ešte do toho, že z toho majú obce prospech. Keď sme v roku 2005 priišli do Boru u Tachova, bol tam starosta bývalý komunista, ktorý pozíciu zastával 25 rokov, a povedal nám: "Dívajte sa, ja si uvedomujem, že ak tady průmyslová zóna nevznikne, odejdou mi odsud ľudia a mesto skončí. Já chci, aby vznikla, ale bavme sa o tom, aby to negatívne neovplyvňovalo život v obci. Chci následně postavit rodinné domy, aby se sem nastěhovali noví lidé, aby sem firmy přestěhovaly svá sídla, my z toho jako obec měli peníze nebo aby lidé zkrátka neutíkali do Německa nebo do Plzně." To je pre mňa ideálny prístup. Tohle dojednávanie nám na začiatku zabírá 90 percent práce. Nie je to len o tom, že si pre svoje stavby berieme pozemky, musíme tiež recipročne niečo dávat.

 

Ako sa zmenil štandard halových objektov od začiatku vášho pôsobenia vo firme?

Systém staveb je podobný, hodne sa ale mení nakládka s energiami. Budovy majú víc izolace, svetla v led technológii, vzduchotechniku, rekuperaci, aby spotrebovaly menej energie. Po vzoru našich holandských kolegov teraz napríklad premýšľame, že by som niektoré objekty stavěli dvojpatrové, aby sme lepšie využili priestor. Uvidíme ale, ako to bude vycházet finančne, pretože v tejto chvíli sa u nás pronajímá za 3,5 až 6 eur za meter štvoreční, kdežto v Holandsku je to výrazne viac, takže tam si to môžou dovolit. My soupeříme s konkurencí tady v Česku i s okolními zeměmi, hlavně Polskem a Maďarskem.

 

"Uvědomujeme si, ako moc je komunikácia s úradmi, politikou a bežnými ľuďmi dôležitá. Pretože vo finále sa môžeme snažiť, ako chceme, ale ak pôjdeme proti ich zájmom, nebudeme nás na mieste chytať."
 

 

To veľké téma je ale hospodárenie s energiami, že?

Určitě, všichni se budou zajímat víc o spotřebu, kolik se průměrně platí za energiu na metr čtvereční. Sám som takovou vlnu zažil už trikrát alebo štyrikrát, vždycky, keď sa cena energie zvedla, a teraz to bude ešte masívnejšie. Preto držíme energetické štandardy vysoko - víme, že sa k tomu vždycky rieč obrátí znovu. Ako sme sa bavili o BREEAMu, my ho děláme, pretože nám dává smysel, obsahuje i lepšiu funkčnosť budov po energetickej stránke. Avšak firem, ktoré by sa tým do detailu zaoberali, bolo doteď velice málo. Spíš si v duchu len odškrtávajú "zelené" políčko - máte BREEAM, ok, dobre, ďalej.

 

Obecne, pre stavební byznys teraz není jednoduchá doba. Důsledky covidu, narušená logistika, nedostatek materiálů, inflace. Ako to vnímate?

Třetinu svojho času teraz trávime tým, že sháníme materiál a riešime rastúce náklady v podstate na všetkých. Keď sa bavím priamo o Česku, tak oceľ na betonárske výztuže sa zvedla o 100 percent. To samé cena minerální vaty, betonu alebo asfaltu. Svět je bohužel tak provázaný, že problémy na jednej strane vytvorí za čas problémy na strane inej. A potom sú ešte producenti, ktorí sedia na zásobách, pretože vedia, že stačí pár týždňov a predaj je ďaleko výhodnejší. K tomu sa zvedajú úrokové sadzby. Za túto situáciu pre mnohé firmy prestane mať cenu stavět. My sme trochu v inej polohe, pretože pronajímáme štyri milióny metrov štvorcových, takže máme volné peniaze pre to, aby sme ďalej stavěli. Ale ti, ktorí fungujú tak, že nejdřív postaví a potom predávajú, budú mať väčšie problémy, pretože neseženou kupce, ktorí by zaplatili zvýšenú cenu. Stavebníctvo bude spomaľovať, nájmy porostú.

 

Přesto, kam až môže pozícia CTP v Česku sílit?

Česko má výhodu kvalitnej dopravnej siete, ľudí, strategického umiestnenia uprostred Európy, takže poptávka bude vždy. Zvlášť ako sa budú ďalšie časti byznysu prekladať do online priestoru. Vezmite si, že ešte pred pár rokmi jedlo na internete nikdo nekupoval, a teraz je to potrebné desať percent obyvateľov. Kto vie, ako to bude za pár rokov. Snažíme sa nad tým premýšľať dopredu. Například jeden z našich klientov, firma rozvážející jídlo, uvažuje, že by do pár let chcela mať všechna auta na elektrický pohon. Pre to budú potrebovať energiu, čo pre nás môže znamenať príležitosť pre výstavbu fotovoltaických elektrární na strechách a úložišť energie, ktorú im budeme predávať. Ne, teraz to nie je jednoduché, ale na druhej strane sa moc baví, kam a ako sa posúva.

 

 

 

Galéria

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Prihlásením sa na odber nášho newslettera získate aktuálne informácie o najnovšom vývoji spoločnosti CTP, poznatkoch z odvetvia a exkluzívnych ponukách. Pripojte sa k našej komunite a staňte sa súčasťou budúcnosti priemyselných nehnuteľností.

Vyhľadávač nehnuteľností

Odporúčané vlastnosti Zobraziť všetky nehnuteľnosti

Šípky CTP NV €16.6 Ikona CTP NÁJSŤ NEHNUTEĽNOSŤKruhová šípka CTP AR je vonku

Obchodný kontakt

Ivan Pastier

Adresa parku

Bratislava

Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovensko

Získajte ponuku

    Požiadavky