Práce sa mení. Víc analytikov, menej účtov, plánujú v Deutsche Telekom Service Europe

#spielberk #ctp #brnoregion

Z byznys centra Spielberk sa starajú o chod radu firiem spjatých so skupinou Deutsche Telekom po celom svete. A taky celú spoločnosť chystajú na prácu budúcnosti, kde už nebude potřeba napríklad tolik účtovních, ale spíš lidí, kteří rozumí komplexním procesům a umějí analyzovat data. Řeč je o zamestnancích Deutsche Telekom Service Europe (DTSE), ktorých sídlí v kanceláriách Spielberku asi 150 a slúžia ako ukážkový príklad toho, ako rýchlo sa posúva fungovanie veľkých medzinárodných firiem.

 Minulý rok slavili šesť let existencie brnenského hubu. Keď sa zrodil, jeho úlohy vyzerali inak než dnes. "Zdejší pobočka sa zakládala s jasným cieľom byť blíž k zákazníkom a využiť prostredie. Brno je plné vysokých škôl, mladých šikovných ľudí a tiež je hodne medzinárodné. I keď i tady cena práce roste, poriad tady cítíme velkou pridanou hodnotu," hovorí Marek Rešovský, generální ředitel DTSE pro Česko a Slovensko. Vede i pobočky v Bratislave a v Košiciach, takže má s čím porovnávať.

 On a jeho kolegovia v Brne tvoria dceřinou spoločnosť telekomunikační skupiny Deutsche Telekom, ktoré poskytujú interní služby. Vyjma nemecké centrály tak pracujú aj pre český T-Mobile alebo jeho poľskú, slovenskú či maďarskú obdobu. Tečou tudy kvanta čísel a dát, starajú sa hlavne o spracovávanie účtovníctva a správu záruk, čo začíná obyčejnými faktúrami, ale zahŕňa to aj správu aktív a rezerv alebo majetku. Firmy tejto veľkosti pracujú pre milióny fyzických i firemných zákazníkov a disponujú obrovským majetkom, o ktorý je potrebné sa každodenne starať a riešiť jeho pohyb.

 

Vývoj, ktorý tiahne

"Nepredstavujte si ale nič manuálneho, veľká časť z toho už funguje automaticky. Začíná to strojovým načítaním faktúr a ich spracovaním, všetko sa deje online s čím ďalej menším využitím papiera, ale výhodou je naopak generovanie analytických a predikčných," vypočítava Rešovský a ukazuje tým smer, ktorým sa bude firma intenzívne ubírat do budúcnosti.

 Brnenská pobočka postupně roste, čím ďalej väčšia rola v nej má zvětšující sa AI a vývojářský tím, ktorý pracuje na ešte vyššej úrovni digitalizácie a automatizácie. Jeho rolí je vymýšľať procesní vylepšení a implementovat nové technologie, které sníží množství repetitivní lidské práce a umožní zaměřit se víc na predikce a plánování, což pomůže růstu byznysu. "Jestli bol dřív naším typickým zamestnancom účtovníctva, do budúcna to budú procesní inžinieri a dátoví analytici. Lidé už nebudú musieť podrobne prehliadnuť každú faktúru, ale pôjde predovšetkým o to, aby rozuměli korelacím a súvislostiam a dokázali v nich čítať. Budeme potrebovať ešte víc holistický pohľad a celkové porozumění světu, ve kterém působíme," predestírá budúcnost Rešovský.

"Zdejšia pobočka sa zakládala s jasným cieľom byť bližšie k zákazníkom a využiť prostredie. Brno je plné vysokých škôl, mladých šikovných ľudí a tiež je hodne medzinárodné. I keď i tady cena práce roste, poriad tady cítíme velkou pridanou hodnotu. "
 

Všechno to ide podľa jeho slov ruku v ruke s obrovským technologickým výkonom, ktorý práve telekomunikačné firmy posúvajú ešte viac dopredu. Kde sa dřív ľudia spokojili s edge dátovým prenosom, dnes požadujú 5G. A tiež množstvo dát, ktoré používatelia konzumujú a prenášajú, je proti dobe potrebné pred 15 rokmi enormní.

"Pridajte si k tomu všetky tie nové technológie, chat boty alebo AI. Žijeme v prostredí, ktoré sme si pred pár rokmi ani nedokázali predstaviť a teraz nás obklopuje každý deň. V prípade nášho oboru to s sebou prinesie obrovské požiadavky na infraštruktúru aj na to, aby sme s výkonom drželi krok," zdôrazňuje Rešovský, ktorý počíta s postupným rastom brnenských pobočiek a nabíjacím ďalším know-how.

Na to sa leckde ozýva, že rast nie je možný. Nejsou ľudia, ktorí by to chceli. Manažer, ktorý má pod sebou viac než tisíc zamestnancov, s tým ale nesúhlasí. "Chce to len víc sa prispôsobiť zmenám a demografii trhu. Celý ten vývoj, ktorý sledujeme, je úžasný a ďalší ľudia k sebe priťahujú."

Marek Rešovský Marek Rešovský
 

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Prihlásením sa na odber nášho newslettera získate aktuálne informácie o najnovšom vývoji spoločnosti CTP, poznatkoch z odvetvia a exkluzívnych ponukách. Pripojte sa k našej komunite a staňte sa súčasťou budúcnosti priemyselných nehnuteľností.

Vyhľadávač nehnuteľností

Odporúčané vlastnosti Zobraziť všetky nehnuteľnosti

Šípky CTP NV €16.6 Ikona CTP NÁJSŤ NEHNUTEĽNOSŤKruhová šípka CTP AR je vonku

Obchodný kontakt

Ivan Pastier

Adresa parku

Bratislava

Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovensko

Získajte ponuku

    Požiadavky