Súhlas so spracovaním osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na dodržiavanie práva na súkromie z hľadiska ochrany osobných údajov v súvislosti s touto webovou stránkou, ktorú prevádzkuje CTP invest, spol. s.r.o., so sídlom CTPark Humpolec, 39601 Humpolec, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, sp. zn. C 15647 ("ovládač“).

 

Ochrana súkromia a osobných údajov

CTP invest, spol. s.r.o. v rámci svojej činnosti spracúva osobné údaje svojich klientov a vystupuje ako prevádzkovateľ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov ("GDPR"). V rámci našich povinností ako prevádzkovateľa vám predkladáme tento dokument, v ktorom vám poskytujeme informácie o spôsobe, rozsahu a ďalších podmienkach spracovania vašich osobných údajov na našej webovej lokalite.

 

Aké osobné údaje spracúvame?

Na našej webovej lokalite spracúvame vaše osobné údaje obsahujúce IP adresu, informácie o operačnom systéme a type prehliadača a koncového zariadenia a informácie týkajúce sa vašej aktivity na našej webovej lokalite, ktoré sú zaznamenané a uložené pomocou súborov cookie.

 

Aký je účel spracovania vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva vaše osobné údaje za podmienok a v rozsahu stanovenom platnými právnymi predpismi na tieto účely:

 1. Spracovanie, na ktoré nepotrebujeme váš súhlas:

Optimalizácia fungovania webovej stránky

Osobné údaje spracúvame na účely správneho fungovania webovej stránky, individualizácie obsahu webovej stránky pre používateľov a zvýšenia komfortu jej používania.

Ukladanie súborov cookie do koncového zariadenia môžete zakázať príslušnou úpravou nastavení prehliadača. To však môže obmedziť fungovanie webovej stránky vrátane znemožnenia prístupu k niektorým jej častiam. Ak ste prehliadač neupravili, náš systém bude súbory cookie odosielať automaticky vždy, keď sa prihlásite na našu webovú lokalitu.

Súbory cookie uložené v zariadení môžete odstrániť vymazaním histórie prehliadania v počítači. Môžete si tiež zvoliť zobrazenie našej webovej stránky v "súkromnom" režime, ktorý obmedzuje rozsah údajov zaznamenaných počítačom.

 

2. Spracovanie, ktoré vykonávame len s vaším súhlasom:

Marketingové účely

Vaše osobné údaje vo forme marketingových súborov cookie sa používajú na vyhodnotenie vašich preferencií, vďaka ktorým sa zobrazuje reklama, ktorá je pre vás relevantná.

Táto webová stránka na tento účel využíva marketingové nástroje tretích strán:

 • Údaje služby Google Analytics;
 • Facebook;
 • Leady.cz;
 • Podobní poskytovatelia analytických a marketingových nástrojov.

Váš súhlas udelený na marketingové účely je dobrovoľný a ak ho neudelíte, môžete si naďalej prezerať našu webovú stránku. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

 • Distribúcia informačného bulletinu a iných obchodných oznámení

Súhlas udelený na účely zasielania informačných bulletinov a iných obchodných oznámení je dobrovoľný, avšak ak ho neudelíte, nebudete môcť pravidelne dostávať informácie a novinky týkajúce sa našich aktivít. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, podrobné informácie o spôsobe odvolania súhlasu sú uvedené v každom e-maile.

 

Aký je právny základ pre spracovanie?

Právnym dôvodom v prvom prípade (odsek a.) je oprávnený záujem prevádzkovateľa spočívajúci v riadnom fungovaní webovej stránky a v prípade, že sa údaje spracúvajú na marketingové účely (odsek b.), je týmto dôvodom váš výslovný súhlas.

 

Komu sa údaje prenášajú?

Vami poskytnuté osobné údaje spracúvame a ukladáme väčšinou sami. V nevyhnutne potrebnom rozsahu môžu údaje spracúvať iní spracovatelia, napríklad poskytovatelia účtovných a IT služieb, a to výlučne na základe zmluvy o spracovaní údajov. Pokiaľ ide o spracovanie na marketingové účely na základe vášho súhlasu, vaše osobné údaje odovzdávame subjektom, ktoré nám poskytujú marketingové služby.

 

Ako dlho budeme vaše osobné údaje spracovávať?

Vaše osobné údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie príslušného účelu spracúvania, t. j. minimálne po dobu platnosti príslušnej zmluvy, po dobu platnosti súhlasu a po dobu, počas ktorej je Prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený uchovávať údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Aké sú moje práva týkajúce sa ochrany osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte všetky práva podľa GDPR, okrem iného:

 1. právo na informácie o spracovaní vašich osobných údajov;
 2. právo na prístup k vašim osobným údajom;
 3. právo požiadať prevádzkovateľa o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov;
 4. právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov;
 5. právo získať svoje osobné údaje (prenosnosť údajov) a
 6. právo podať sťažnosť na Úrade pre spracovanie osobných údajov.

 

Ako môžem kontaktovať správcu svojich osobných údajov?

V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov a uplatňovaním vašich práv vrátane odvolania súhlasu môžete kontaktovať prevádzkovateľa listom zaslaným na adresu sídla prevádzkovateľa, písomne na e-mailovú adresu: info@ctp.eu a telefonicky na: +420 222 390 942.

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Prihlásením sa na odber nášho newslettera získate aktuálne informácie o najnovšom vývoji spoločnosti CTP, poznatkoch z odvetvia a exkluzívnych ponukách. Pripojte sa k našej komunite a staňte sa súčasťou budúcnosti priemyselných nehnuteľností.

Vyhľadávač nehnuteľností

Odporúčané vlastnosti Zobraziť všetky nehnuteľnosti

Šípky CTP NV €16.14 Ikona CTP NÁJSŤ NEHNUTEĽNOSŤKruhová šípka CTP AR je vonku

Obchodný kontakt

Ivan Pastier

Adresa parku

Bratislava

Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovensko

Získajte ponuku

  Požiadavky