Souhlas se zpracováním osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů, pokud jde o tyto webové stránky provozované společností CTP invest, spol. s.r.o., se sídlem CTPark Humpolec, 39601 Humpolec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 15647 ("ovladač“).

 

Ochrana soukromí a osobních údajů

CTP invest, spol. s.r.o. v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje svých klientů a vystupuje jako správce podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ("GDPR"). V rámci našich povinností správce vám předkládáme tento dokument, ve kterém vám poskytujeme informace o způsobu, rozsahu a dalších podmínkách zpracování vašich osobních údajů na našich webových stránkách.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Na našich webových stránkách zpracováváme vaše osobní údaje obsahující IP adresu, informace o operačním systému a typu prohlížeče a koncového zařízení a informace o vaší aktivitě na našich webových stránkách, které jsou zaznamenány a uloženy pomocí souborů cookie.

 

Jaký je účel zpracování vašich osobních údajů?

Správce zpracovává a uchovává vaše osobní údaje za podmínek a v mezích stanovených platnými právními předpisy pro následující účely:

 1. Zpracování, ke kterému nepotřebujeme váš souhlas:

Optimalizace fungování webových stránek

Osobní údaje zpracováváme za účelem správného fungování webových stránek, individualizace obsahu webových stránek pro uživatele a zvýšení komfortu jejich používání.

Ukládání souborů cookie do koncového zařízení můžete zakázat příslušnou úpravou nastavení prohlížeče. To však může omezit fungování webových stránek, včetně znemožnění přístupu k některým jejich částem. Pokud jste prohlížeč neupravili, náš systém bude soubory cookie odesílat automaticky vždy, když se přihlásíte na naše webové stránky.

Soubory cookie uložené v zařízení můžete odstranit vymazáním historie procházení v počítači. Můžete se také rozhodnout pro prohlížení našich webových stránek v "soukromém" režimu, který omezuje rozsah dat zaznamenaných počítačem.

 

2. Zpracování, které provádíme pouze s vaším souhlasem:

Marketingové účely

Vaše osobní údaje ve formě marketingových souborů cookie se používají k vyhodnocení vašich preferencí, díky nimž se zobrazuje reklama, která je pro vás relevantní.

Tyto webové stránky používají k tomuto účelu marketingové nástroje třetích stran:

 • Údaje služby Google Analytics;
 • Facebook;
 • Leady.cz;
 • Podobní poskytovatelé analytických a marketingových nástrojů.

Váš souhlas udělený pro marketingové účely je dobrovolný, a pokud souhlas neudělíte, můžete si naše webové stránky i nadále prohlížet. Souhlas lze kdykoli odvolat.

 • Distribuce zpravodaje a dalších obchodních sdělení

Souhlas udělený za účelem zasílání newsletterů a dalších obchodních sdělení je dobrovolný, pokud jej však neudělíte, nebudete moci pravidelně dostávat informace a novinky týkající se našich aktivit. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, podrobné informace o způsobu odvolání souhlasu jsou součástí každého e-mailu.

 

Jaký je právní důvod zpracování?

Právním důvodem v prvním případě (odstavec a.) je oprávněný zájem správce spočívající v řádném fungování webových stránek, a pokud jsou údaje zpracovávány pro marketingové účely (odstavec b.), je tímto důvodem váš výslovný souhlas.

 

Komu jsou údaje předávány?

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme a ukládáme převážně sami. V nezbytně nutném rozsahu mohou údaje zpracovávat další zpracovatelé, například poskytovatelé účetních a IT služeb, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování údajů. Pokud jde o zpracování pro marketingové účely na základě vašeho souhlasu, předáváme vaše osobní údaje subjektům, které nám poskytují marketingové služby.

 

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění příslušného účelu zpracování, tj. minimálně po dobu trvání příslušné smlouvy, po dobu platnosti souhlasu a po dobu, po kterou je správce povinen nebo oprávněn údaje uchovávat v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

Jaká jsou má práva týkající se ochrany osobních údajů?

Jako subjekt údajů máte podle GDPR všechna práva, mimo jiné:

 1. právo na informace o zpracování vašich osobních údajů;
 2. právo na přístup k vašim osobním údajům;
 3. právo požádat správce o opravu, výmaz nebo omezení zpracování vašich osobních údajů;
 4. právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů;
 5. právo získat své osobní údaje (přenositelnost údajů) a
 6. právo podat stížnost u Úřadu pro zpracování osobních údajů.

 

Jak mohu kontaktovat správce svých osobních údajů?

Správce můžete kontaktovat v souvislosti s ochranou svých osobních údajů a uplatněním svých práv, včetně odvolání souhlasu, dopisem zaslaným na adresu sídla správce, písemně na e-mailovou adresu: info@ctp.eu a telefonicky na: +420 222 390 942.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

  Přihlášením se k odběru našeho newsletteru získáte aktuální informace o nejnovějším vývoji společnosti CTP, poznatcích z oboru a exkluzivních nabídkách. Připojte se k naší komunitě a staňte se součástí budoucnosti průmyslových nemovitostí.

  Vyhledávač nemovitostí

  Doporučené vlastnosti Zobrazit všechny nemovitosti

  Šipka CTP NV €15.88 Ikona CTP NAJÍT VLASTNICTVÍKruhová šipka CTP AR je venku

  Obchodní kontakt

  Ivan Pastier

  Adresa parku

  Bratislava

  Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovensko

  Získat nabídku

   Požadavky