Oživenie inovácií: Prelomový projekt spoločnosti Faurecia v automobilovom priemysle v CTParku Mladá Boleslav

Spoločnosť Faurecia je tretím najväčším dodávateľom automobilového priemyslu v Európe. Na celom svete má každé štvrté osobné vozidlo na cestách výfukový systém vyrobený spoločnosťou Faurecia.

Spoločnosť Faurecia je jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu na svete. Spoločnosť je globálnym lídrom v každej zo svojich štyroch hlavných oblastí podnikania: Automobilové sedadlá, technológie kontroly emisií, interiérové systémy a automobilové exteriéry. Medzi zákazníkov spoločnosti Faurecia patria prakticky všetci významní svetoví výrobcovia automobilov.

Faurecia celosvetovo prevádzkuje 274 výrobných závodov v 34 krajinách a zamestnáva viac ako 94 000 ľudí. V rámci svojej stratégie investovania do oblastí rastu sa spoločnosť Faurecia rozhodla rozšíriť svoje podnikanie v oblasti technológií na kontrolu emisií v Českej republike o nový výrobný závod s rozlohou 26 000 m2 postavený na mieru v CTParku Mladá Boleslav.

Priemysel Automobilový priemysel
Typ priestoru Výroba
Sklad
Celková plocha 26 000 m2

V novej modernej budove sa bude nachádzať aj výskumné a vývojové centrum a kompetenčné centrum IT, ktoré bude podporovať globálne operácie spoločnosti Faurecia. Investícia do projektu predstavuje 22 mil. V rámci svojej dlhodobej stratégie rastu sa spoločnosť rozhodla ďalej rozšíriť svoje podnikanie v oblasti technológií na kontrolu emisií v strednej Európe o nový, moderný, na mieru postavený objekt.

Spoločnosť Faurecia už dobre poznala Českú republiku, keď začala hľadať miesto pre nový závod. Spoločnosť tu prvýkrát investovala začiatkom roku 2000 a dnes prevádzkuje šesť výrobných liniek pokrývajúcich tri z jej hlavných oblastí podnikania na štyroch miestach v krajine.

Rozširovanie klientskej základne v strednej a západnej Európe

"Počas rozhodovacieho procesu si spoločnosť Faurecia uvedomila, že keďže tu v Mladej Boleslavi už máme malý závod, mohol by sa stať jadrom nového zariadenia," vysvetľuje Roman Budík, riaditeľ závodu Faurecia v Mladej Boleslavi.

Výrobný závod spoločnosti Faurecia Emission Control Technologies v Mladej Boleslavi v súčasnosti dodáva výfukové systémy pre niekoľko výrobcov automobilov vrátane Škody Auto a Toyoty a spoločnosť sa snaží rozšíriť svoju klientelu v strednej Európe aj na západných trhoch.

"Pri rozhodovaní bola, samozrejme, rozhodujúca aj lokalita. Poloha Mladej Boleslavi je strategická pre obsluhu zákazníkov v Českej republike a na Slovensku. Veľký záujem máme aj o zákazníkov v Nemecku. Z hľadiska blízkosti a dojazdovej vzdialenosti je táto lokalita ideálna."

Nový závod spoločnosti Faurecia na výrobu emisných systémov v CTParku Mladá Boleslav bude patriť k najväčším a najmodernejším v globálnom dodávateľskom reťazci spoločnosti. Počas štvorročného obdobia postupného zavádzania Faurecia očakáva nábeh novej výroby a nárast počtu zamestnancov zo súčasných 76 na 900.

V rámci svojej stratégie konsolidácie a rastu spoločnosť Faurecia tiež presúva a rozširuje svoje české výskumné a vývojové centrum do CTParku Mladá Boleslav, kde spoločnosť CTP stavia na mieru postavenú kancelársku budovu triedy A s rozlohou 4 000 m2, ktorá je spojená s výrobným závodom. "Pre nás je to veľký krok. A určite je to dobrý krok najmä pre našich zákazníkov.

Výskum a vývoj a výroba pod jednou strechou poskytujú dobrý mix služieb pre našich zákazníkov a vytvárajú konkurenčnú výhodu pre samotný závod," vysvetľuje Budík.

Rastúca úloha rozšíreného centra výskumu a vývoja

České výskumné a vývojové centrum je súčasťou globálnej siete 30 výskumných a vývojových centier spoločnosti Faurecia, ktoré podporujú globálne operácie spoločnosti Faurecia vo všetkých obchodných líniách. České výskumno-vývojové centrum začalo svoju činnosť pred troma rokmi a po presťahovaní do nových, na mieru postavených priestorov v CTParku Mladá Boleslav sa bude rozrastať. Rozšírené výskumno-vývojové centrum sa zameria na vývoj a výrobu prototypov, čo je pre spoločnosť Faurecia oblasť, ktorá má čoraz väčší význam.

Spoločnosť Faurecia využíva svoje nové priestory v CTParku Mladá Boleslav aj na zriadenie IT kompetenčného centra na podporu globálnych operácií spoločnosti Faurecia - prvého takéhoto IT centra na podporu globálnych operácií v strednej a východnej Európe. Viac ako 100 IT špecialistov pracujúcich v novom centre v CTParku Mladá Boleslav bude poskytovať IT riešenia subjektom Faurecia na celom svete.

"Úroveň zručností a počet kvalifikovaných pracovníkov v okolí Mladej Boleslavi je pomerne vysoký, čo spoločnosti Faurecia umožňuje rozšíriť tu svoje podnikanie vrátane výskumu a vývoja a zriadenia IT kompetenčného centra. Okrem toho v tejto oblasti sídlia mnohé kom unikácie, ktoré podporujú našu činnosť, najmä v oblastiach, ako sú opravy strojov a systémov," vysvetľuje Budík. "V Mladej Boleslavi dokážeme nájsť takú úroveň kvalifikovaných pracovníkov, akú potrebujeme."

Spolupráca CTP pri plnení osobitných požiadaviek

V súčasnosti prebiehajú stavebné práce na novom objekte spoločnosti Faurecia postavenom na mieru v CTParku Mladá Boleslav. Práce zahŕňajú vysokú úroveň prispôsobenia a detailov vrátane inštalácie strojov. "Keď si prenajímate nový objekt, výrobné centrum z neho nerobí samotná budova, ale zariadenie," vysvetľuje Roman Budík. "Spoločnosť CTP s nami úzko spolupracovala v súvislosti so špeciálnymi požiadavkami, ktoré máme na strojné zariadenia a inštaláciu. Takúto úroveň práce si veľmi ceníme."

Prispôsobenie na mieru zahŕňa inštaláciu špeciálnych systémov prenosu tepla a vetrania a špecializovaných zariadení pre technické plyny, ktoré zahŕňajú viac ako 1 km potrubí a káblov. Energetická efektívnosť a environmentálna zodpovednosť sú pre činnosť spoločnosti Faurecia kľúčové a spoločnosť CTP sa snažila zabezpečiť, aby nová budova spĺňala najvyššie normy energetickej efektívnosti. Špeciálne výmenníky tepla umožňujú, aby sa teplo vznikajúce pri výrobnom procese opätovne rozdeľovalo v rámci budovy. Spoločnosť CTP tiež navrhla budovu tak, aby sa čo najviac využívalo prirodzené svetlo, a inštaluje špeciálny automatický systém regulácie osvetlenia, ktorý riadi používanie elektrického osvetlenia na základe množstva dostupného prirodzeného svetla. Bezpečnosť je pre spoločnosť Faurecia ďalšou kľúčovou oblasťou a nový objekt v CTParku Mladá Boleslav je postavený s nadštandardnými protipožiarnymi technológiami.

Roman Budík vysvetľuje: "Faurecia berie otázky bezpečnosti veľmi vážne. Z tohto dôvodu vyžadujeme, aby naše výrobné zariadenia vysoko prevyšovali bezpečnostné normy miestnej legislatívy. Bezpečnosť pracovníkov je v spoločnosti Faurecia základnou hodnotou. Navyše, vzhľadom na charakter nášho podnikania si nemôžeme dovoliť zastavenie prevádzky z dôvodu požiaru alebo iného bezpečnostného problému. To by malo za následok okamžité zastavenie práce vo veľkých svetových automobilových montážnych závodoch a škody z toho vyplývajúce by boli nadmerné. Preto požadujeme najvyššie bezpečnostné štandardy pri výstavbe budov. Spoločnosť CTP to chápe a je schopná zabezpečiť štandard kvality, ktorý požadujeme."

Stratégia rastu spoločnosti Faurecia v Českej republike

Pre spoločnosť Faurecia je presun do nového závodu v CTParku Mladá Boleslav významným krokom v ďalšom dlhodobom rozvoji Českej republiky ako jedného z jej kľúčových trhov. Už teraz je táto krajina šiestou najdôležitejšou krajinou v celosvetovej pôsobnosti spoločnosti Faurecia a jej význam sa spustením nového závodu ešte zvýši. CTP tak zohráva dôležitú úlohu pri zavádzaní tejto stratégie.

"Od začiatku, už vo fáze výberového konania, som cítil, že spoločnosť CTP lepšie chápe, čo spoločnosť Faurecia potrebuje a ako nový závod zapadá do širšej stratégie," vysvetľuje Budík. "Vďaka tejto úrovni porozumenia a skúsenostiam spoločnosti CTP boli rokovania kratšie a menej komplikované. To je veľmi cenné a veľmi si to ceníme." Spoločnosť CTP plánuje dokončiť všetky stavebné práce a odovzdať nový závod spoločnosti Faurecia v druhom štvrťroku o 2013. "Spoločnosť CTP nám poskytla najlepšie možné usporiadanie, ktoré bolo najbližšie k nášmu ideálu." vysvetľuje Roman Budík. "V novom závode bude oveľa efektívnejšie a oveľa príjemnejšie pracovné prostredie. Faurecia ako francúzska spoločnosť kladie veľký dôraz nielen na bezpečnosť, ale aj na kvalitu pracovného prostredia. Tešíme sa z rozšírenia prevádzky v našom novom, modernom výrobnom závode, z rozšírenia výskumu a vývoja a zo zavedenia nového servisného IT centra v Mladej Boleslavi."

Globálny dodávateľ pre automobilový priemysel
Rozsiahly globálny dosah a zákaznícka základňa
Strategické investície do oblastí rastu
Viacúčelové zariadenie: Výroba, výskum a vývoj a IT
Významná investícia: 22 miliónov EUR
Kvalifikovaná pracovná sila
Strategická poloha
Zameranie na bezpečnosť
Energetická účinnosť
Zodpovednosť za životné prostredie

Ďalšie prípady klientov

Všetky
Logistika
Automobilový priemysel
Výroba
Farmaceutické výrobky
IT
Šípky Šípky

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Prihlásením sa na odber nášho newslettera získate aktuálne informácie o najnovšom vývoji spoločnosti CTP, poznatkoch z odvetvia a exkluzívnych ponukách. Pripojte sa k našej komunite a staňte sa súčasťou budúcnosti priemyselných nehnuteľností.

Vyhľadávač nehnuteľností

Odporúčané vlastnosti Zobraziť všetky nehnuteľnosti

Šípky CTP NV €16.52 Ikona CTP NÁJSŤ NEHNUTEĽNOSŤKruhová šípka CTP AR je vonku

Obchodný kontakt

Ivan Pastier

Adresa parku

Bratislava

Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovensko

Získajte ponuku

    Požiadavky