22. 01. 2021

100% BREEAM: CTP certifikuje 292 nehnuteľností a stáva sa prvým developerom priemyselných nehnuteľností, ktorý certifikuje všetky budovy podľa najvyšších environmentálnych štandardov

Praha, 25. januára 2021

Európsky developer komerčných nehnuteľností CTP má najekologickejšie portfólio priemyselných nehnuteľností v strednej a východnej Európe. Celkovo 292 budov CTP na približne sto rôznych miestach v šiestich krajinách potvrdilo svoj status BREEAM In-Use na úrovni Very Good alebo vyššej. Niekoľko nehnuteľností dosiahlo úroveň Excellent. To znamená, že spoločnosť je najekologickejším developerom priemyselných nehnuteľností v strednej a východnej Európe a patrí medzi najlepších v Európe.

V CTParks budú všetky budovy, ktoré môžu byť certifikované a boli dokončené k 1. januáru 2020, certifikované na úrovni BREEAM Very Good alebo vyššej.

Martin Vaidiš, ktorý je v spoločnosti CTP zodpovedný za projektovanie udržateľných stavieb, dodal:

"Certifikácia celého portfólia bola obrovskou výzvou - nikto z našich konkurentov v regióne sa jej nedokázal postaviť. Sme radi, že projekt bol úspešný a ukázal, že naše nehnuteľnosti sú skutočne energeticky efektívne a spĺňajú množstvo kritérií, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Žiadny iný developer v Českej republike ani v strednej a východnej Eu-rope nemal preverenú kvalitu toľkých budov z hľadiska stavebného dizajnu, konštrukcie, užívania a udržateľnosti. Naším cieľom nie je len to, aby naše nové budovy spĺňali vysoké environmentálne štandardy, ale aby ich spĺňalo celé naše portfólio."

 

Certifikát BREEAM In-Use sa musí obnovovať každé tri roky, čo je vzhľadom na veľkosť portfólia nehnuteľností spoločnosti CTP významná investícia. Celkovo spoločnosť plánuje investovať do certifikácie budov 1,75 milióna EUR. Na rozdiel od väčšiny konkurencie, ktorá certifikuje budovy len počas výstavby, chce spoločnosť CTP ako developer, ktorý budovy aj dlhodobo prevádzkuje, zabezpečiť ich udržateľnosť počas celého životného cyklu budovy. Preto sa spoločnosť rozhodla pre nákladnejší systém In-Use, kde sa do hodnotenia zapája aj facility management a nájomcovia budovy, bez ktorých spolupráce nie je možné certifikát získať.

Lenka Matějíčková, vedúca zeleného tímu v spoločnosti Arcadis, ktorá certifikovala väčšinu portfólia CTP, potvrdila :

"Certifikácia všetkých nehnuteľností pre hráča s takým rozsiahlym portfóliom, aké vlastní a prevádzkuje spoločnosť CTP, je v Európe jedinečná."

 

Poznamenáva, že tento trend budú nasledovať aj ďalšie spoločnosti.

Shamir Ghumra, vedúci oddelenia Building Performance Services, povedal:

"Spoločnosť BRE s potešením spolupracuje so spoločnosťou CTP na certifikácii celého jej portfólia podľa normy BREEAM In Use. Dosiahnutie veľmi dobrej alebo vynikajúcej úrovne v toľkých budovách je dôkazom odhodlania vedenia spoločnosti CTP minimalizovať vplyv svojho podnikania na životné prostredie."

 

"K výstavbe sme od začiatku pristupovali ekologicky a ekologické princípy sme si osvojili dávno predtým, ako sa stali trendom, čo nám dalo obrovskú výhodu oproti konkurencii," povedal Martin Vaidiš. Tento proces si síce vyžaduje drahšiu výstavbu, ale finančné prostriedky sú podľa neho investované ekologickejšie. Zelené budovy sú z dlhodobého hľadiska pre ich majiteľov efektívnejšie. Spotrebujú menej zdrojov, ako sú energia a voda. Okrem toho, v súčasnosti drvivá väčšina nadnárodných nájomcov vyžaduje kvalitné budovy.

 

Svetový líder v certifikácii priemyselných budov

Väčšina priemyselných budov v portfóliu CTP dosiahla veľmi dobré hodnotenie BREEAM In-Use; niektoré z nich dokonca dosiahli úroveň Excellent. Tým sa priemerný štandard portfólia CTP dostal na úroveň BREEAM Very Good, čo je výnimočný úspech aj v celoeurópskom kontexte. Priemerný výsledok budov CTP dosahuje 60,13 %, čo je vynikajúce hodnotenie. "V Českej republike dosiahla spoločnosť CTP najvyšší počet certifikátov na trhu a celosvetovo vedie v počte certifikovaných priemyselných budov meraných podľa BREEAM In-Use," dodala Matějíčková.

 

Ako vlastne vyzerá zelená budova?

Bežný laik si dnes predstavuje udržateľnú budovu ako stavbu pokrytú zeleňou. Ak by však takáto stavba bola postavená z materiálov, ktoré nie sú šetrné k životnému prostrediu, prítomnosť zelene by jej veľmi nepomohla. Na správne posúdenie environmentálnej kvality sa musíme hlbšie ponoriť do hodnotenia použitých technológií, certifikátov o vplyve materiálov na životné prostredie atď. Napríklad zelené strechy, ktoré sú veľmi populárne a veľmi viditeľné, nie sú vhodným riešením pre priemyselné nehnuteľnosti.

Martin Vaidiš, vysvetlil:

"Ak by ste strechu priemyselnej budovy alebo skladu pokryli zeleňou, viedlo by to k výraznému zvýšeniu uhlíkovej stopy budovy v dôsledku potreby spevniť nosné a strešné konštrukcie,"

 

Dnešná ekologická budova sa preto zameriava predovšetkým na úsporu energie prostredníctvom kvalitnej obálky budovy, účinného LED osvetlenia a efektívneho vetrania s využitím rekuperácie tepla. V budúcnosti bude využívanie energie v logistických skladoch zahŕňať koncept (čiastočných) energetických ostrovov, ktoré možno vytvoriť pomocou fotovoltického zastrešenia. Strechy ponúkajú veľa priestoru, ktorý je zvyčajne málo využiteľný, ale skvelý na fotovoltické panely. V blízkej budúcnosti plánuje spoločnosť CTP inštalovať vo svojich parkoch strešné fotovoltické elektrárne, ktorých cieľom je v špičke vyrobiť viac ako 20 megawattov. Vo vzdialenejšej budúcnosti má ambíciu 250 MWp. Ďalšou podstatnou vlastnosťou dnešných skladov sú inteligentné systémy riadenia budov a kvalitná databáza nameraných údajov.

Kľúčové je aj používanie nízkouhlíkových materiálov a certifikovaných výrobkov, ktoré sú počas celého životného cyklu šetrné k životnému prostrediu. Vaidiš hovorí, že budúcnosť skladov je okrem iného o používaní drevených konštrukcií alebo recyklovaných materiálov. Osvojenie si správneho prístupu k recyklácii pôvodných materiálov je nevyhnutné napríklad vtedy, ak stará budova stojí na pôvodnom mieste brownfieldu.

V ekologických priemyselných budovách je potrebné riešiť otázku úspory vody. Voda sa šetrí napríklad splachovaním toaliet raz použitou vyčistenou sivou vodou. Svoju úlohu zohráva aj hospodárenie s dažďovou vodou, a to buď prostredníctvom retenčných nádrží na ďalšie využitie (napr. zalievanie), alebo prostredníctvom vsakovania. Je veľmi dôležité ponechať dažďovú vodu v mieste dopadu a nenechať ju odtekať do kanalizácie alebo sa vyparovať zo zelenej strechy.


 

O spoločnosti CTP

Spoločnosť CTP Group je vlastníkom, developerom a správcom komerčných nehnuteľností, ktorý poskytuje kompletné služby v oblasti logistických nehnuteľností. Skupina sa špecializuje na výstavbu, vlastníctvo a správu high-tech biznis/logistických parkov orientovaných na zákazníka pre popredné medzinárodné a domáce spoločnosti, ktoré strategicky investujú do nových alebo rozšírených projektov. Skupina CTP je najväčším vlastníkom a developerom prvotriednych priemyselných a logistických nehnuteľností v strednej a východnej Európe (SVE), ktorý poskytuje komplexné služby. Hlavné portfólio skupiny tvorí 6 miliónov m2 nehnuteľností triedy A vo viac ako 100 strategických lokalitách v siedmich krajinách SVE: v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku, Poľsku a Bulharsku. V rámci svojho dlhodobého záväzku budovať a vlastniť čo najefektívnejšie a najudržateľnejšie aktíva má spoločnosť CTP už viac ako 100% svojho logistického/priemyselného portfólia certifikát BREEAM ("Very Good" alebo "Excellent") a do konca roka 2021 plánuje byť vo svojej činnosti uhlíkovo neutrálna.

 
 
 

Galéria

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Prihlásením sa na odber nášho newslettera získate aktuálne informácie o najnovšom vývoji spoločnosti CTP, poznatkoch z odvetvia a exkluzívnych ponukách. Pripojte sa k našej komunite a staňte sa súčasťou budúcnosti priemyselných nehnuteľností.

Vyhľadávač nehnuteľností

Odporúčané vlastnosti Zobraziť všetky nehnuteľnosti

Šípky CTP NV €16.42 Ikona CTP NÁJSŤ NEHNUTEĽNOSŤKruhová šípka CTP AR je vonku

Obchodný kontakt

Ivan Pastier

Adresa parku

Bratislava

Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovensko

Získajte ponuku

    Požiadavky