Błąd bazy danych; SQL: SELECT DISTINCT `t`.*, GROUP_CONCAT(DISTINCT `units`.`id` SEPARATOR ',') jako `unit_ids`, GROUP_CONCAT(DISTINCT `najemcy`.`nazwa` SEPARATOR ', ') jako `nazwy_dzierżawców`, `typ_budynku”. .`id` LEWO DOŁĄCZ `wp_pods_crm_unit` AS `units` ON `units`.`id` = `rel_units`.`rel_item_id` LEWO DOŁĄCZ `wp_podsrel` AS `rel_tenants` ON `rel_tenants`.`field_id` = 1588 ORAZ ` rel_tenants”. rel_building_type`.`field_id` = 631 ORAZ `rel_building_type`.`item_id` = `t`.`id` LEWO DOŁĄCZ `wp_pods_crm_building_type` AS `building_type` ON `building_type`.`id` = `rel_building_type`.`powiązany_item_id` GDZIE ( `t`.`id` in (3327, 3328, 3329, 3348, 3330) i `t`.`computed_available_space` >= 0 ) GROUP BY `t`.`id` ZAMÓWIENIE BY pole (status, „zbudowany” , "w budowie", "planowane"), computed_available_space desc, `t`.`code`, `t`.`id`; Odpowiedź: Kolumna „status” w klauzuli zamówienia jest niejednoznaczna