CTP Insights: Střední a východní Evropa - region chytrý pro podnikání

#CEE #Rvýzkum #ctp #vývoj

Střední a východní Evropa (SVE) se stává stále atraktivnější destinací pro průmyslové a logistické investice. Společnost CTP Group, největší developer v regionu, vydala novou výzkumnou zprávu s názvem "CEE: A Business-Smart Region", která analyzuje řadu faktorů přispívajících k atraktivitě střední a východní Evropy jako místa pro investice.

 

Zpráva identifikuje pět klíčových faktorů růstu, které podpoří pokračující poptávku po průmyslových a logistických prostorách v regionu do konce desetiletí. V tomto článku se věnujeme těmto klíčovým faktorům a zkoumáme, jak podporují růst střední a východní Evropy jako obchodního centra.

 

1. Kvalifikovaný lidský kapitál

Jednou z hlavních hnacích sil růstu průmyslového a logistického odvětví ve střední a východní Evropě je dostupnost kvalifikovaného lidského kapitálu. Tento region disponuje vysoce vzdělanou pracovní silou a silnými technickými znalostmi. V Polsku, největší zemi střední a východní Evropy, studuje na vysokých školách více než 1,2 milionu studentů, kteří produkují významnou zásobu kvalifikovaných pracovníků. Díky tomu se region stal atraktivní destinací pro zahraniční investory. Blízkost regionu k západní Evropě navíc poskytuje přístup k velkému množství kvalifikovaných pracovníků, což z něj činí hlavní lokalitu pro globální společnosti, které chtějí rozšířit své aktivity.

 

2. Propojené trhy

Dalším klíčovým faktorem růstu je propojení regionu s hlavními evropskými trhy. Střední a východní Evropa má dobře rozvinutou dopravní infrastrukturu, včetně sítě dálnic, železnic a letišť. Tato infrastruktura umožňuje společnostem v regionu snadno přepravovat zboží na trhy v celé Evropě. Například Polsko má 6 mezinárodních letišť a 16 námořních přístavů, které představují bránu ke globálním obchodním trasám. Země má také rozsáhlou železniční síť, která ji spojuje s klíčovými trhy v Evropě.

 

3. Diverzifikace a rozšiřování ekonomik

Střední a východní Evropa je region s diverzifikujícími se a expandujícími ekonomikami. Vzhledem k tomu, že společnosti v tomto regionu stále rostou a expandují, roste poptávka po moderních průmyslových a logistických prostorách. Například v Maďarsku se v roce 2023 předpokládá růst ekonomiky o 4,8%, a to díky silnému vývozu a domácí poptávce. Vláda této země si stanovila cíl zvýšit podíl zpracovatelského průmyslu na HDP na 30% do roku 2030, což dále podpoří poptávku po průmyslových a logistických prostorách.

 

4. Rostoucí domácí spotřeba

Další hnací silou růstu průmyslového a logistického sektoru ve střední a východní Evropě je rostoucí domácí spotřeba. Se zlepšující se životní úrovní a zvyšujícími se disponibilními příjmy roste poptávka po spotřebním zboží. To vede k nárůstu elektronického obchodu a potřebě efektivních řešení dodavatelského řetězce. Například v Polsku se očekává, že trh elektronického obchodu dosáhne do roku 2023 18 miliard eur, což vyvolá poptávku po moderních logistických zařízeních.

 

5. Silné základy nemovitostí

Klíčovým faktorem růstu jsou silné základy nemovitostí v regionu. Vzhledem k omezené nabídce moderních průmyslových a logistických prostor je poptávka po prémiových objektech vysoká. Kromě toho příznivé podnikatelské prostředí a nízké náklady na podnikání v regionu přilákaly velké množství investorů. Například Česká republika má sazbu daně z příjmu právnických osob 19%, což je jedna z nejnižších sazeb v EU.

 

S ohledem na tyto klíčové faktory růstu chce skupina CTP, která v současné době vlastní a spravuje portfolio více než 6 milionů metrů čtverečních průmyslových a logistických prostor ve střední a východní Evropě, do roku 2030 zdvojnásobit svou velikost. Toho chce dosáhnout zaměřením na udržitelný rozvoj a inovace a také rozšířením svých aktivit na klíčových trzích v regionu.

 

Závěrem lze říci, že ambiciózní cíl skupiny CTP zdvojnásobit svou velikost do roku 2030 je důkazem pokračujícího růstu a síly průmyslového a logistického sektoru ve střední a východní Evropě. Klíčovými faktory tohoto růstu jsou kvalifikovaný lidský kapitál, propojené trhy, diverzifikující se a expandující ekonomiky, rostoucí domácí spotřeba a silné základy v oblasti nemovitostí. Vzhledem k tomu, že region nadále přitahuje více investic, můžeme v následujících letech očekávat další růst průmyslového a logistického sektoru.


 

 

 

Bert Hesselink

Ředitel pro vztahy se zákazníky skupiny

Bert je uznávaným odborníkem na nemovitosti s téměř 20 lety mezinárodních zkušeností v oblasti komerčních nemovitostí. Ve své funkci ve společnosti CTP je Bert zodpovědný za převádění rychle se měnících potřeb nájemců do obchodních příležitostí pro rozvoj lepších komerčních prostor ve vyhledávaných lokalitách ve střední a východní Evropě. Bert přednáší v programu MBA v oboru nemovitostí na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

  Přihlášením se k odběru našeho newsletteru získáte aktuální informace o nejnovějším vývoji společnosti CTP, poznatcích z oboru a exkluzivních nabídkách. Připojte se k naší komunitě a staňte se součástí budoucnosti průmyslových nemovitostí.

  Vyhledávač nemovitostí

  Doporučené vlastnosti Zobrazit všechny nemovitosti

  Šipka CTP NV €15.26 Ikona CTP NAJÍT VLASTNICTVÍKruhová šipka CTP AR je venku

  Obchodní kontakt

  Ivan Pastier

  Adresa parku

  Bratislava

  Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovensko

  Získat nabídku

   Požadavky