Hlavný architekt Brna: Revitalizácia je vždycky lepšia než nechat lokality bez využitia

#komunita #brno #ctp #brnoregion

Pamatujete na Brno pred 15 rokmi? I v blízkosti centra človek chodil okolo veľkých zchátralých areálov, ktoré sa ne a nie zmeniť k lepšiemu. Zato v posledných rokoch sa niečo pohnulo a hnedofieldy pomaly miznú. "Posunuli sme sa od riešenia malých objektov k veľkým areálom. Lidé chcú, aby sa lokality rozvíjali, a o mesto okolo seba sa ďaleko viac zaujímajú," zamýšľa sa v rozhovore o vývoji Brna hlavný mestský architekt Michal Sedláček. A okrem toho pomenováva ďalšie veci, na ktoré sa musí pri rozvoji mesta myslieť. Třeba na infraštruktúru. 

 

Čo miznutie brownfieldov najviac pomohlo? Museli sme k tomu "dospieť"?

Velkou rolu v tom hrá fakt, že v Česku sú dve mestá, kde ľudia naozaj chcú žiť, a to je Praha a Brno. V oboch mestách tak vzniká obrovský tlak na bývanie - za posledných desať rokov klesol oficiálny počet obyvateľov Brna o dve percentá, ale v jeho okolí sa o 19 percent zvýšil, pretože v Brne zkrátka moc nie je kam sa stěhovať. Lidé tady chcú bývať, žiť, pracovať, ale nemajú kde a revitalizácia brownfieldov je na to všetko najjednoduchšia odpoveď. Získáme vďaka tomu žiadané mesto krátkych vzdialeností, polycentrické a smíšené. Výhoda navyše je, že v Brne máme v tesnej blízkosti historického centra docela široký pás takýchto lokalít, ktoré je možné využiť.

 

Nejde ale len o prestavbu objektov, potrebné je aj napojenie na siete, MHD a dopravnú infraštruktúru. Čo z toho sa zaujíma hůř?

Jednoznačne infraštruktúra. Dnešné brownfieldy sú veľké areály, často uzavreté, nemajú komunikácie, pokrývajú mestskú hromadnú dopravu, a ak majú kanalizáciu, tak bývajú neodpovídající. Dalším dôležitým tématem sú protipovodňové opatrenia, ktorých vybudovanie blokuje mnoho rozvojových plôch Brna. A k tomu sa stupňuje tlak na zachovanie genia loci miesta. Hlavně v posledních dvou třech letech se přístup k industriálnímu historickému dědictví mění, což se ukazuje například na Mosilaně. Ještě před dvěma lety investor předpokládal, že všechno zkrátka zboří a postaví znovu. Dnes sa ľudia ozývajú, že to tak nechtějí. Spoločnosť sa posunie.

 

" Hlavně v posledních dvou třech letech se přístup k industriálnímu historickému dědictví mění. Stupňuje tlak na zachovanie genia loci miesta."
 
 

Ako má rola v tom všetkým samospráva?

Súkromný investor nikdy všetko nevyrieši, musíme hľadať súčinnosť. Vezmite si, že v prípade Brna je aj Južná štvrť považovaná za brownfield, kde budú stáť prevážne súkromní investoři. Ale aj tam budú obyvatelia potrebovať silnice, kanalizáciu, protipovodňové opatrenia, školy alebo školky, zkrátka veľa vecí, ktoré spadajú do gescie štátu a mesta. Preto je spolupráca všetkých strán kľúčová. Například u aktuální přestavby Zbrojovky sme řešili protipovodňová opatření, která jsou u této stavby podmiňující. Přemýšleli sme, či by súkromný investor nemohol vystavět protipovodňová opatření, protože by celý projekt mohol pokračoval rychleji. Keďbychom to ovšem urobili, už by sme nemohli získať dotácie, ktoré sú u takového projektu v řádu miliard zcela zásadní. Preto je kombinácia zdrojov, prístupov a spolupráce tak dôležitá. Zodpovednosť by sa nikdy nemala preklopiť na jednu alebo druhú stranu, všetko musí fungovať v symbióze.

 

Naučili sme sa to už v českom prostredí?

Je to poriadne čerstvé, v Brne sme napríklad dlho vyjednávali zásady spolupráce s developermi, ktoré zastupiteľstvo schválilo na jaře. Zvykáme si. Vůbec tady zatím nefunguje PPP, teda partnerstvo medzi súkromným a verejným sektorom v oblasti výstavby bývania, přestože sa o tom mluví - v Jižní čtvrti sú pozemky, ktoré patria mestu. Tu by bolo možné spolupracovať so súkromným sektorom, aby vznikol mix mestských, družstevných a súkromných bytov, čo by pomohlo dostupnosti bývania. To je ale úplne v poriadku.

 

Čo by to zrychlilo?

On to podľa mňa naozaj už všetko zrychľuje tlak vznikajúci z nedostatku bývania vo meste. V Brne je to iné než v Prahe, pretože tam je spousta investičných bytov a zahraničných investorov. To v Brne toľko nevnímame. A zrychluje to i menící sa pohľad na brownfieldy. Apeluje se na smíšenost jejich využití, aby miesto nich nevznikaly třeba jen prostory pro bydlení nebo jen kanceláře, ale kombinace, aby dané místo malo plochy pro bydlení, práci, komerci i volný čas. Brownfieldy sa k tomu vyložene ponúka, jedná sa o veľké areály. Jistě, inspirace v zahraničí je dobrá věc, ale u nás sa projevuje hlavně tlak zevnitř, což je dobrá zpráva. Je to správa o tom, že tady ľudia chcú žiť.  

 

Do akej miery pomáha ďalšia revitalizácia nevyužívaných oblastí chystaný územný plán?

Nový územný plán vnímá brownfieldy ako strategické oblasti, ktoré sa majú rozvíjať ako prvé, a počíta u nich s už zmieňovanou smíšenosťou. Ďalej ponúka velkou flexibilitu, ktorá umožňuje stavět administrativu, komerci, byty, to všetko v nejakom mixe, ale ten mix nie je presne predepsaný. Na druhou stranu je pravda, že všetky veľké a driev zanedbané lokality už sa rozvíjajú - na Špitálku bola vypsaná v roku 2018 súťaž, hýbe sa aj Dřevopodnik, Mosilana, Zbrojovka, Kras, Šmeral alebo Jižní štvrť. Každá lokalita je v inom stupni, ale nič nie je zakonzervované. Ješte pred piatimi rokmi ale bolo všetko úplne inak.

 

" Nový územný plán vnímá brownfieldy ako strategické oblasti, ktoré sa majú rozvíjať ako prvé, a počíta u nich so smiešnym využitím."
 

 

Územní plán sice mix nepredpisuje, ale prece len... Existujú nejaká odporúčania? Pretože na sociálnych sieťach sa často stretávame s nostalgiou a volaním po návrate výroby do týchto miest.

Návrat ťažkej výroby alebo zkrátka tej, ktorá v týchto miestach fungovala kdysi, je vylúčený. Ak sa sem výroba vráti, bude mať úplne iný charakter, bude to niečo, čo môže fungovať v symbióze aj s oním bývaním a volným časom. Takže ak výroba, potom taková, ktorá súzní s 21. storočím, čistá, žiadne továrne. Keď mluvíte o skúsenostiach zo sociálnych sietí, my máme úplne inú. Keď poriadame našu prezentáciu alebo sa jednáme so zástupcami mesta a mestských častí, tak aj keď v územnom pláne počítáme s plochami pre ťažkou a ľahkou výrobou, ľudia i zástupcovia samosprávy reagujú tak, že je nechtějí.

 

A ako by teda mal vyzerať ten mix?

To je individuálne. Máme jedno zásadné pravidlo, že by minimálne 30 percent malo byť vyhrazeno pro bydlení, což můžou být i koleje nebo hotel, zkrátka aby tam někdo žil. Zbytok nechávame na investorech, pretože aj inde už sa prihovára na to, že niečo takého najde do detailu naplánovať. Možné to je, len keď sa spracuje územná štúdia, jejž súčasťou sa stane aj investor, mestské časti, odbory magistrátu. Len z úrovne územného plánu to nejde. V tomto ohľade sa to tiež hodne zmenilo. Dřív sa spracovala územní studie, která ale často skončila v šuplíku, teď se svolávají výbory a jednání, kde se o tématu mluví. Je to oveľa praktickejšie, ale má to zmysel. Keď sme dělali aktualizáciu územní studie Jižní čtvrti nebo Bosonoh, participovaly na nej dotčené odbory magistrátu, mestské časti i vlastníci. Vlastník býva u brownfieldu často našťastie len jeden, ale môže jich byť aj viac, a to je potom zložitá debata. Na druhej strane výsledkom je dohoda, a keď sa to niekomu nepozdáva, je možné konštatovať, že svoje výhrady mohol kedykoľvek oznámiť, pretože sa vec rok a pol prerokovala. Ve výsledku to ale pomáha dôverovať v systém aj vo výstavbe samotnej. Lidé si niekedy bojujú za zachovanie stavu quo, ale revitalizácia nevyužívaných oblastí je vždycky lepšia než nechat veci byť v súčasnom stave.

 

 

 

Michal Sedláček
Michal Sedláček

 

Galéria

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Prihlásením sa na odber nášho newslettera získate aktuálne informácie o najnovšom vývoji spoločnosti CTP, poznatkoch z odvetvia a exkluzívnych ponukách. Pripojte sa k našej komunite a staňte sa súčasťou budúcnosti priemyselných nehnuteľností.

Vyhľadávač nehnuteľností

Odporúčané vlastnosti Zobraziť všetky nehnuteľnosti

Šípky CTP NV €16.6 Ikona CTP NÁJSŤ NEHNUTEĽNOSŤKruhová šípka CTP AR je vonku

Obchodný kontakt

Ivan Pastier

Adresa parku

Bratislava

Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovensko

Získajte ponuku

    Požiadavky