Investori

Transakcie

Získajte prehľad o našich finančných aktivitách vrátane obchodov s akciami a vyplácania dividend. Získajte prístup k aktuálnym a podrobným správam o transakciách, ktoré zabezpečia informované rozhodovanie. K dispozícii je dokumentácia na stiahnutie, ktorá odráža našu oddanosť komunikácii s akcionármi a podnikovej zodpovednosti.

Transakcie

Ponuka na prevzatie spoločnosti DIR

Ponukový dokument
CTP - DIR - Angebotsunterlage 07/12/2021 Stiahnite si
CTP - DIR - Ponukový dokument (anglický pohodlný preklad) 07/12/2021 Stiahnite si
PREZENTÁCIE
CTP Prevzatie spoločnosti Deutsche Industrie REIT-AG - prezentácia ponuky 26/10/2021 Stiahnite si
OZNÁMENIA
Spoločnosť CTP dokončuje verejné prevzatie spoločnosti DIR a spúšťa spoločnosť CTP Germany 03/02/2022 Stiahnite si
DIR Ponuka prevzatia Tlačová správa - konečné prijatie 28/01/2022 Stiahnite si
Tlačová správa k ponuke na prevzatie spoločnosti DIR - počiatočné prijatie 20220111 11/01/2022 Stiahnite si
Prevzatie spoločnosti Deutsche Industrie REIT-AG spoločnosťou CTP - SK 26/10/2021 Stiahnite si
CTP Ãœbernahme von Deutsche Industrie REIT-AG - DE 26/10/2021 Stiahnite si
POVINNÉ PUBLIKÁCIE
CTP - DIR - Angebotsunterlage 07/12/2021 Stiahnite si
CTP - DIR - Ponukový dokument (anglický pohodlný preklad) 07/12/2021 Stiahnite si
Bekanntmachung gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 WpÜG i.V.m. § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 BörsG 28/01/2022 Stiahnite si
Oznámenie podľa § 23 ods. 1 veta 1 č. 3 WpÜG v spojení s § 39 ods. 2 veta 3 č. 1 BörsG (anglický pohodlný preklad) 28/01/2022 Stiahnite si
Bekanntmachungen Gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpÜG I.V.m. § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 BörsG 11/01/2022 Stiahnite si
Oznámenia podľa § 23 ods. 1 veta 1 č. 2 WpÜG v spojení s § 39 ods. 2 veta 3 č. 1 BörsG (anglický preklad) 11/01/2022 Stiahnite si
Bekanntmachung Gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG I.V.m. § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 BörsG 06/01/2022 Stiahnite si
Oznámenie podľa § 23 ods. 1 veta 1 č. 1 WpÜG v spojení s § 39 ods. 2 veta 3 č. 1 BörsG (anglický preklad) 06/01/2022 Stiahnite si
Bekanntmachung Gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG I.V.m. § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 BörsG 05/01/2022 Stiahnite si
Oznámenie podľa § 23 ods. 1 veta 1 č. 1 WpÜG v spojení s § 39 ods. 2 veta 3 č. 1 BörsG (anglický preklad) 05/01/2022 Stiahnite si
Bekanntmachung Gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG I.V.m. § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 BörsG 04/01/2022 Stiahnite si
Oznámenie podľa § 23 ods. 1 veta 1 č. 1 WpÜG v spojení s § 39 ods. 2 veta 3 č. 1 BörsG (anglický preklad) 04/01/2022 Stiahnite si
Bekanntmachung Gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG I.V.m. § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 BörsG 03/01/2022 Stiahnite si
Oznámenie podľa § 23 ods. 1 veta 1 č. 1 WpÜG v spojení s § 39 ods. 2 veta 3 č. 1 BörsG (anglický preklad) 03/01/2022 Stiahnite si
Bekanntmachung gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG i.V.m. § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 BörsG 30/12/2021 Stiahnite si
Oznámenie podľa § 23 ods. 1 veta 1 č. 1 WpÜG v spojení s § 39 ods. 2 veta 3 č. 1 BörsG (anglický pohodlný preklad) 30/12/2021 Stiahnite si
Bekanntmachung gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG i.V.m. § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 BörsG 28/12/2021 Stiahnite si
Oznámenie podľa § 23 ods. 1 veta 1 č. 1 WpÜG v spojení s § 39 ods. 2 veta 3 č. 1 BörsG (anglický pohodlný preklad) 28/12/2021 Stiahnite si
Bekanntmachung gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG i.V.m. § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 BörsG 21/12/2021 Stiahnite si
Oznámenie podľa § 23 ods. 1 veta 1 č. 1 WpÜG v spojení s § 39 ods. 2 veta 3 č. 1 BörsG (anglický pohodlný preklad) 21/12/2021 Stiahnite si
Bekanntmachung gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG i.V.m. § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 BörsG 14/12/2021 Stiahnite si
Oznámenie podľa § 23 ods. 1 veta 1 č. 1 WpÜG v spojení s § 39 ods. 2 veta 3 č. 1 BörsG (anglický pohodlný preklad) 14/12/2021 Stiahnite si
Hinweisbekanntmachung gemäß § 14 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 WpÜG i.V.m. § 39 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 BörsG 07/12/2021 Stiahnite si
Oznámenie podľa § 14 ods. 3 odoslané. 1 č. 2 WpÜG v spojení s § 39 ods. 2 písm. 3 č. 1 BörsG 07/12/2021 Stiahnite si
Zverejnenie rozhodnutia o začatí verejného ponukového konania na prevzatie a vylúčenie z obchodovania na burze podľa § 10 ods. 1 v spojení s § 29 ods. 1 26/10/2021 Stiahnite si
Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines öffentlichen Übernahme- und Delisting-Angebots gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1 26/10/2021 Stiahnite si
CTP Prevzatie spoločnosti Deutsche Industrie REIT-AG - prezentácia ponuky 26/10/2021 Stiahnite si
Spoločnosť CTP dokončuje verejné prevzatie spoločnosti DIR a spúšťa spoločnosť CTP Germany 03/02/2022 Stiahnite si
DIR Ponuka prevzatia Tlačová správa - konečné prijatie 28/01/2022 Stiahnite si
Tlačová správa k ponuke na prevzatie spoločnosti DIR - počiatočné prijatie 20220111 11/01/2022 Stiahnite si
Prevzatie spoločnosti Deutsche Industrie REIT-AG spoločnosťou CTP - SK 26/10/2021 Stiahnite si
CTP Übernahme von Deutsche Industrie REIT-AG - DE 26/10/2021 Stiahnite si

Zlúčenie & Hive-Down

Zlúčenie
Podmienky zlúčenia (vrátane príloh) 29/04/2022 Stiahnite si
Spoločná správa o fúzii (vrátane príloh) 29/04/2022 Stiahnite si
Ročná účtovná závierka CTP za rozpočtové roky 2020 a 2021 29/04/2022 Stiahnite si
Ročná účtovná závierka DIG za rozpočtové roky 2019, 2020, 2021 a priebežná súvaha DIG k 31. januáru 2022 29/04/2022 Stiahnite si
Správa audítorov KPMG o výmennom pomere akcií a správa o overení správy o fúzii 29/04/2022 Stiahnite si
Správa audítorov IVA 29/04/2022 Stiahnite si
Hive-Down
Spoločnosť CTP oznamuje dokončenie fúzie 23/08/2022 Stiahnite si
Návrh Hive-Down (vrátane príloh) 29/04/2022 Stiahnite si
Správa rady Hive-Down (vrátane príloh) 29/04/2022 Stiahnite si

Centrum pre akcionárov

Prístup do centra pre akcionárov spoločnosti CTP, kde nájdete finančné správy, históriu dividend a ďalšie zdroje pre investorov. Buďte informovaní a spravujte svoju investíciu do najväčšieho kótovaného developera a vlastníka priemyselných a logistických nehnuteľností v Európe.

Navštívte Centrum pre akcionárov

Vyhľadávač nehnuteľností

Odporúčané vlastnosti Zobraziť všetky nehnuteľnosti

Šípky CTP NV €16.04 Ikona CTP NÁJSŤ NEHNUTEĽNOSŤKruhová šípka CTP AR je vonku

Obchodný kontakt

Ivan Pastier

Adresa parku

Bratislava

Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovensko

Získajte ponuku

    Požiadavky