Rovné příležitosti, silnější budoucnost: Vize CTP v akci s DAFI

#CTP #FullSpeed #Ckomunita

Ve společnosti CTP pevně věříme, že si každý zaslouží rovné příležitosti. Je to závazek, který jde nad rámec slov - jde o činy, které přinášejí hmatatelný rozdíl. Toto přesvědčení je důvodem, proč přispíváme na program DAFI (Albert Einstein German Academic Refugee Initiative) od UNHCR, který poskytuje stipendia na pomoc studentům z řad uprchlíků v přístupu k vysokoškolskému vzdělání. V roce 2022 oslavil program DAFI 30 let svého působení a my jsme hrdí na to, že jsme se podíleli na tomto roce, kdy došlo k nebývalému pokroku.

Loňský rok znamenal pro vzdělávání uprchlíků klíčový okamžik - od roku 2020 se počet zapsaných zdvojnásobil z 3% na inspirujících 7%. S podporou CTP umožnil program DAFI 9 043 mladým uprchlíkům a uprchlicím z 50 zemí nastoupit na univerzity v 56 hostitelských zemích. Zastoupení žen v programu se zvýšilo na 43%, což je krok blíže k dosažení genderové parity ve vzdělávání.

Proměna životů, jeden stupeň po druhém

Tato čísla odrážejí nespočet osobních cest plných odhodlání a odvahy. Na půdě Nairobské univerzity stojí Monicah Malith jako maják vůdcovství a symbol změny, kterou může vzdělání inspirovat. Monicah, která byla zvolena první studentkou - prezidentkou pro uprchlíky, se nejen pohybuje na své vlastní akademické dráze v oblasti práva, ale také se zasazuje o práva ostatních. "Jsem zapálená pro právo," říká. "Chtěla bych bránit spoustu lidí tím, že je budu informovat o jejich právech.",

Ve stejném duchu se nese i Jean-Marie z Rwandy, student žurnalistiky a mediálních studií, který své vzdělání využívá jako odrazový můstek pro advokacii. Věří, že vzdělání je mocným nástrojem pro řešení problémů komunity. "Stipendium DAFI mi dalo příležitost snít prostřednictvím vysokoškolského vzdělání," tvrdí. "Doufám, že svůj hlas, dovednosti a zkušenosti využiji jako nástroj k ovlivňování změn."

Liudmylin příběh houževnatosti se mezitím odehrává na Slovensku, kde studuje obchodní management. Její studijní úsilí, poháněné nepokoji v její vlasti na Ukrajině, je pro ni osobním příslibem a zároveň službou národu. "Při odchodu z Ukrajiny jsem si slíbila, že udělám všechno pro to, abych získala určité znalosti a dovednosti, které pomohou mně i mé zemi v poválečném období," slibuje.

Světlá budoucnost před námi

Tito stipendisté, každý se svým jedinečným příběhem, ztělesňují podstatu závazku programu CTP podporovat potenciál. Naše zapojení do programu DAFI je vědomým krokem k zažehnutí naděje, která je vlastní každému studentovi. Když přemýšlíme o transformačních úspěších roku 2022, nacházíme inspiraci v houževnatosti a aspiracích Monicah, Jean-Marie a Liudmyly. Jsou předzvěstí světlejší a inkluzivnější budoucnosti, na níž je CTP hrdé.