Влнена скрыва зелены остров. Каву си мужете дат „на стреше“

1ТП5Твлнена 1ТП5Тцтп 1ТП5Тбрнорегион

Сцхвалне, јак випада ваш идеални працовни простреди? Десигновы набитек? Денни светло? Можност виразит вен? А цо треба зелен? В канцеларскыцх парцицх сполечности ЦТП а хлавне в том нејновејшим, Влнене, је праве то последни нецо, о чем се млуви ве вшецх рочницх обдобицх.

Се зеленым стредем ареалу, ктеры је умистены у центру града, а прото лемованы силницеми, се почитало од зачатку. Дики силницим звнејшку је ареал доступны а зелен увнитр мези будовами хо засе дела пријемным про праци. „Про добры поцит чловека је то дулежите. Везмете си, же си мужете кдиколив взит хрнек с кавоу а седноут си вен мези кере. Притом се пројдете, надецхнете. Инвестице до строму, керу а кветин је инвестице, ктера се мнохонасобне врати,“ рика Томаш Мицхалек, захрадник сполечности ЦТП, девелопер, ктеры Влнену властни и провозује. Јак то таке муже випадат? Појдте нахледноут довнитр.

Првни, на цо вам аси падноу очи, јсоу вивышене захони, ктере јсоу розделене једнотливыми цходники. При будовани ареалу представовали праве они велкоу вызву. Вшецхни дохромади тотиж твори целоу једноу розсахлоу зеленоу стрецхоу – плоцха крије велке подземни парковиште, также једнотливе захони јсоу властне обрими кветиначи. Твар јим даваји бетонове обруби витворене так, аби се на ницх дало седет, а увнитр је вждицки 40 аж 60 цму висока врства земини, ве ктере ростлини а кере ростоу. Мимо обруб си але навштевник муже седноут и на лавички, а виужит притом засувки на добијени мобилнихо телефон, ктере напаји соларни енергија.

 

„Захони ве Влнене кламоу телем. Ве скутечности је то зелена стрецха подземнихо парковиште.”
 

 

Једнотливе зелене друхи се вибирали на миру простреди. Влнена ма тотиж подле захраднику померне специфицке клима – поветри тади витвари релативне високоу влхкост, к ниж се обчас придава фактор прудкехо ветру. И так але взникнул выбер ростлин а керу, ктере нехраји барвами јеном тед на јаре, але јсоу сескладане так, аби била радост диват се на не по целы рок. Треба и на подзим, кди маји рузнобаревне листи, небо в зиме, кди на ницх зуставаји плоди нетрадичницх твару.

Мимо захону си заместнанци фирем ве Влнене небо и находни колемјдоуци мужоу одпочиноут в близкости малехо боровицовехо хаје, на специалне тварованицх лерро, кој тварованицх лерро, к неродибо видрибо н так лежет в траве. Аж се отевре цоворк Цлубцо, будоу моцт јехо навштевници працоват коусек од вцходу до цоворку примо ве стину строму. А цо уж се таке доделава, то је венковни хриште, ктере буде обклопене далшими зелеными плоцхами. Вшецхно дохромади навиц з вышки хлидаји роје вчел, ктере бидли ве вчелинецх умистеныцх примо на нејвишши стреше ареалу.

 

„Најемце гастропровозу си буде моцт властни зеленину пестоват примо на мисте.“
 

 

Кдо до ареалу вејде из Призове небо Млынске улице, немуже миноут круховоу кововоу конструкци, ктера слоужи јако подпера про попинаве кере, а таке захони колем. За пар месицу на ницх почиње дозрават зеленину, ктероу си затим муже взит кдоколив, кдо јде около. Поступем часу би то але мело фунговат троцху јинак. „Зеленинове захони лежи за Боцхнеровым палацем, кде маме нацхистаны простор про гастрономицке провози. Почитаме с тим, же аж се подминки уволни, буде там каварна небо рестаураце, ктера буде моцт захони виуживат про пестовани властни зеленини,“ приближује Томаш Мицхалек визи, ктера постоји парк од самехо.

Обдобне се мисли на то, же кере а строми на мисто нестачи јеном висадит. Ве Влнене ив остатницх парцицх ЦТП се о не стараји специализовани заместнанци, ктери нејдрив вибероу про мисто входне друхи а пак следуји јејицх вывој, аби то нескончило рокхат, нажет се вихрадио рокхат а вихради је вихади се јиными. Цил тотиж је будоват ве местецх а мези канцелареми мале зелене острови, ве ктерыцх се лидем буде добре працоват небо треба и порадат венковни сцхузки.

 

Галерија

Пријавите се на наш билтен

  Будите у току са најновијим достигнућима ЦТП-а, увидима у индустрију и ексклузивним понудама тако што ћете се пријавити за наш билтен. Придружите се нашој заједници и будите део будућности индустријских некретнина.

  Проперти финдер

  Истакнута својства Прикажи сва својства

  Стрелац ЦТП НВ €15.88 Икона ЦТП ПРОНАЂИ ИМОВИНУЦирцле Арров ЦТП АР је изашао

  Комерцијални контакт

  Ivan Pastier

  Адреса парка

  Bratislava

  Оплеталова 87, 841 07 Братислава - Девинска Нова Вес Словачка

  Добити понуду

   Захтеви