Папир небуде вечне, веди в Коница Минолта. Цхистаји се на добу без нехо

1ТП5Твлнена 1ТП5Тцтп 1ТП5Тбрнорегион

Мате в канцелари тискарну небо нејаке мултифункчни заризени? А вите, јаке значки? Дост моћна на ни буде напсано Коница Минолта. Праве тенто бранд за лета екист овладл сложени тецхницкехо арзеналу неједне фирми. Јапонскы гигант але ви, же будоуцност хромаднему тиску уплне непреје, а так уж се лета забыва и вывојем новыцх софтваровыцх а хардваровыцх продукту про праци в канцелари и мимо ни. Једен из овог ДевОпс центра са интелигентним повезаним радним местом (ИЦВ) у ЦТП бесплатном парку Спиелберк. Тохле нејсоу жадна помоцна працовни миста, тади се оправду витвари решени, ктера се будоу за пар лет поуживат на целем свете. Појдте нахледноут.

 Ве дверицх нас вита Томаш Восичка, шеф здејшихо вывоје. Ве фирме пусоби од рока 2019. Пуводне настоупил на пројекту Воркплаце Хуб, ктеры техди забирал ветшину час техдејшицх вывојару. По јехо скончени але зачал сполу с колеги хледат а решит нове пројекти. С тим мел остатне зкушености од предцхозицх заместнавателу, ИБМ и АВГ. „В брненске побочце Коница Минолта се днес практикује на трецх хлавницх смерецх, наприклад на цлоуд принтовем решени, ктере розширује ставајици хардварове тискове тискове решенеререререре, помоце конекција докумената о нескладу нове ризени сцхваловацихо процесу“, дава приклад Томаш Восичка. Не о вшем муже квули утајени млувит. Обецне але про здејши вывој плати, же витвари настроје, ктере уснаднуји канцеларскоу праци а заказник си је муже поскладат, јак зровна потребује, аби се у фирми у нетладнуји канцеларскоу праци а заказник си је муже поскладат, јак зровна потребује, аби се у фирми у нетладнуји канцеларијској организацији. це.

 

Тотални дигитализаце канцелари

„Цхцеме вивијет настроје једнодуцхе а учелне, николи једен обри, јехож ветшину заказник невиужије,“ илуструје приступ фирми манажер. А немлуви притом јен о тецх канцеларскыцх. Вывојари Коница Минолта пракси и на видеоаналитичким решеницх, ктера треба в логистицкыцх центрецх контролаји непорушеност баличку небо в пекарнацх следуји почти а друхи печива.

 Питхон, Ц1ТП5Т, ЈАВА, неуронови сајт, машинско учење, умна интелигенција. То вшецхно се тади денне склонује а поужива. И кдиж централа мезинародни фирми сидли в Јапан, ческы ИЦВ ма релативни волност в том, на чем буде працоват. „Вибираме си подле тохо, цо ма нејветши перспективу, аби заказникови в праци оправду помохло. Наше роле пак је мишленку звалидоват, вивиноут а посоудит з похледу продејности, лидскыцх здроју небо шкалователности,“ висветлује Томаш Восичка, а здуводнује так то, цо о собе сама фирма рика, а же отпочетка започета започета , протоже порад хледа а нецхава руст нове напади.

Креатива на далку нефунгује

В целем процесу лежи на Томаши Восичкови велка част манажерске праце. На закладе предешлыцх негативницх зкушености с обрими пројекти прото в ИЦВ уделали змени, ктере знаменаји, же тыми јсоу виц продуктове замерене, а тудиж компактнејши. На томхле тади вубец стави. Жадне викани, жадне храни си на велкоу хиерарцхии, тади ма кажды назор, ктеры је к веци, слишет. Пресне на то сем до нове пребудованыцх канцелари на знане бизнисове адресе у Холандске улици лакаји и далши нове колеги. И кдиж в ИТ а јехо вывојове части се ходне розмаха праце специалисту, ктерри нејсоу лета вазани смлоувоу к једне фирме, јехо тыми тим смерем уплне нејдоу. Заместнанце цхтеји мит на длоуходобејши уговори, аби начицхали атмосферу сполечности а то, јак се с напади а пројекти працује. А таке је цхтеји мит аспон част тыдне физицки притомне в канцелари.

 „У нас се засе толик недеје, же достанете специфицке задани а мужете тыдни дома бушит код. Праце на пројектецх је далеко креативнејши, живелна. Навзајем си указујеме, кдо цо уделал а јак пројект посунул, бавиме се, цо а јак буде лепши решени, а на то је далеко лепши обчас колегови ведле у столу клепноут на рамено неж си специалне волат прес видео,“ упозорнн на тоује, жеманажер креативни процес на далку ма своју ограниченост. Брненске канцеларе Коница Минолта јсоу једнеми зе двоу вывојарскыцх в Ческу, але соучасти обровске целосветове сите. Кдо би се до ни цхтел таке придат, ма праве тед могућност.

 

Томаш Восичка Томаш Восичка
 

Пријавите се на наш билтен

  Будите у току са најновијим достигнућима ЦТП-а, увидима у индустрију и ексклузивним понудама тако што ћете се пријавити за наш билтен. Придружите се нашој заједници и будите део будућности индустријских некретнина.

  Проперти финдер

  Истакнута својства Прикажи сва својства

  Стрелац ЦТП НВ €15.26 Икона ЦТП ПРОНАЂИ ИМОВИНУЦирцле Арров ЦТП АР је изашао

  Комерцијални контакт

  Ivan Pastier

  Адреса парка

  Bratislava

  Оплеталова 87, 841 07 Братислава - Девинска Нова Вес Словачка

  Добити понуду

   Захтеви