Zkušenost Safeticy:数据安全和安全策略

#vlnena #brno #ctp #brnoregion

Stěhovat se do nového nikdy není nápad, který vzejde jen tak。 Většinou (v tom lepším případě) je to proto, že rostete, rozvíjíte se a potřebujete k tomu patřičný prostor.一个关于 je případ brněnské 软件公司 Safetica、která už pár měsíců „bydlí“ 和 kancelářích byznys parku Ponávka 的介绍。请注意,所有这些都将在燃烧过程中发生。我知道,如果您不喜欢任何东西,请不要忘记,并通过 mělo 来完成。 Safetica 将与美国队比赛。

“历史悠久的 jsme sídlili v areálu Jihomoravského inovačního centra,ale 10 už jsme přerostli a bylo potřeba se posunout dál。 Tady jsme si nastavili všechno、jak potřebujeme、včetně různých 共享办公桌... 是一个专业的协作实践。我不是新冠肺炎患者,我们已经感染了新冠病毒。 Zároveň ale i to, že kompletně na dálku pracovat nemůžeme. Bez osobního setkávání věci do hloubky probírat nejde,“安全首席执行官 Richard Brulík 表示,他将在 průmyslový 领域对安全问题进行彻底的解决。 Je v Tom Kousek 的象征意义。 Jestli kdysi Rozvoj Brna táhl těžký průmysl a výroba,teď jsou to právě IT 技术。

“请注意外部和内部的情况。我的内部数据是这样的,aby se data z pracovních stanic nebo cloudu nedostala mimo tahle prostředí。”
 

Samotná Safetica vyrostla v posledních měsících dvojnásobně, z 50 zhruba na 100 lití, poslala na trh nový produkt: dřív jejímu portfoliu dominovalo bezpečnostní řešení určené pro konkrétní fyzická úloži ště,nedávno ho ale vývojáři 坚定的 dokázali nabídnout i pro cloudová prostředí。 “请注意,请注意,请注意外部和内部的情况。 Externí zahrnuje třeba antiviry a firery, ale to není náš byznys.我的内部数据是这样的,我的数据是固定的,云中的数据是我的,“vysvětluje Brulík。

Zaměstnanci škodí, i když nechtějí

V tento moment to ještě nezní jako tolik zásadní. Opravdových rozměrů hrozby nabírají,když se o nich rozmluví。 Věděli jste třeba to, že podle výzkumů ze západní Evropy a Spojených států si při odchodu ze zaměstnání 45 procent lití bere data, která by se jim mohla “ještě hodit”?通过方法、流行的方法和数据来实现。奥,泽? A to přitom nejde o liti, kteří by chtěli škodit, chtějí si jen ulehčit život. Podobně jako zaměstnankyně jedné americkéfirmy,která si vzala „práci domů“,aby si naformátovala excelové tabulky。多玛吉到阿莱内斯洛,tak poprosila manžela společně nechtě nechali osobní údaje zaměstnanců včetně výše jejich platů utéct do divokého světa internetu。 “Oboje je hezký příklad”。如果您想在家庭办公中使用这些数据,那么您可以在家庭办公室中使用这些数据,然后将其添加到其他设备中。

“历史悠久的 jsme sídlili v areálu Jihomoravského inovačního centra,ale 10 už jsme přerostli a bylo potřeba se posunout dál。 Tady jsme si nastavili všechno, jak potřebujeme。”
 

产品是坚固的原始真菌,是一种特殊的产品。 Určí ta, jejichž únik by mohl způsobitproblémy, a Speciallě je hlídá.如果您的系统已关闭,则该系统将无法正常工作。您可以通过社交网站进行在线分发。软件导航 s tím, ze nakládání s některý mi daty leckdy omezují zákony v konkrétních zemích, takže má v pomyslné knihovně asi 300 šablon, které zohledňují třeba evropské GDPR nebo americ根据 HIPAA 立法,请遵守以下规定。 “蒂姆,我要告诉你一个复杂的系统信息,我已经知道了,我很高兴,我知道了。” Výhoda systémů,jako je náš,navíc spočívá v a tom,že lité se jejich používáním učí uvědomovat si citlivost dat,“zdůrazňuje Brulík。

Výzva (nejen) roku 2023:美国

请在 2020 年 2020 年 2 月 20 日的 2020 年 3 月 20 日的 2020 年 2020 年 2 月 20 日的 2020 年 roce 2020 年度安全报告中确保安全。 A právě ty se mu teď hodí。产品安全性主要为 110 zemích po celém světě。在捷克斯洛文尼亚,波兰是波兰的主要地区,在欧洲,在欧洲,在美国的拉丁语地区也有类似的情况。 Ale ne,nebylo 到 jen tak。 Různé trhy mají různá specifika (třeba to, že někde sedomině pracuje na systémech Microsoftu a jinde na systémech Applu as tím vším musí bezpečnostní software bez problémů „kamarádit“)。 Vývojáři ze středu Evropy si museli zemi po zemi najít distribučníparty a prosait se v konkurenci jiných.要使用 mimochodem 和 tomto případě povedlo hlavně díky tomu,将产品安全性设置为可操作的。这是捷克共和国的一个网络安全公司。 “Opravdu už to má ve světě svůj hlas”,říká Brulík, který ale zároveň ví, že jenom to by třeba na americkém trhu neobstálo。

请注意,请确保 Spojených států jeden z velkých úkolů 坚定地支持 příští rok。 “V USA uspějeme ve velkém jenom díky kombinaci několika atributů”。该产品是一款经过改进的音乐产品。客户要注意的是,请注意,请注意,请确保您的设备完好无损,并且请确保您的设备正常运行。 Když se k tomu přidá další rozvoj všech už stávajících řešení, 升级 původních produktů a nutnost držet krok s novými bezpečnostními výzvami, vypadá to, ze rok 2023 budou mít lité v kancelářích naproti 历史kému průmyslovemu areálu pěkně výživný。

Richard Brulík,安全首席执行官 Richard Brulík,安全首席执行官
 

画廊

订阅我们的通讯

  订阅我们的时事通讯,了解 CTP 的最新动态、行业见解和独家优惠。加入我们的社区,成为工业地产未来的一部分。

  物业搜索器

  特色房产 查看所有楼盘

  箭头 CTP NV €15.26 CTP 图标 寻找房产圆箭头 CTP AR 已发布

  商务联系方式

  Ivan Pastier

  公园地址

  Bratislava

  Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovakia

  获取优惠

   要求