Зкушеност Сафетици: Лиде а фирми порад неведи, цо вшецхно јсоу цитлива дата

1ТП5Твлнена 1ТП5Тбрно 1ТП5Тцтп 1ТП5Тбрнорегион

Стеховат се до новехо никди нени напад, ктеры взејде јен так. Ветшиноу (в том лепшим припаде) је то прото, же ростете, розвијите се а потребујете к томе патричны простор. Пре тога је припадна брненска софтверска фирма Сафетица, која се користи за „бидли“ у канцеларијском парку Понавка. Праве одсуд виражи добыват далши а далши захранични трхи се свым решеним на оцхрану цитливыцх интерницх дат фирем. И кдиж се на нутност печоват о јејицх безпечност лета упозорнује, порад се то недеје так, јак би мело. Сафетица да уж е притом учи сполечности по целем свете а тед цхиста и отеврени побочки у САД.

„Хисторицки јсме сидлили в ареалу Јихоморавскехо иновачнихо центра, але тен уж јсме преростли а било потреба се посуноут дал. Тади јсме си наставили све, јак потребујеме, вчетне рузныцх хот деску а простор за колаборативни праци. И нам цовид указал, же своје фунговани потребујеме уцхопит јинак. Заровен але и то, же комплетне на далку працоват немужеме. Без особне сеткавани веци до хлоубки пробират нејде“, рекао је Рицхард Брулик, ЦЕО Сафетици, а седи притом и све канцелари с выхледем на бывалы шкробаренскы и прумисловы ареал. Је в том коусек симболики. Јестли кдиси розвој Брна тахл тежкы прумисл а выроба, тед јсоу то праве ИТ а тецхнологие.

„Безпечност се да розделит на ектерни а интерни. Ми се соустредиме на ту интерни, аби се дата з працовницх станиц небо цлоуду недостала мимо тахле простреди.”
 

Самотна Сафетица виростла в последницх месицицх двојнасобне, од 50 зхруба на 100 лиди, а послала на трх новы продукт: дрив јејиму портфолиу доминовало безпечностни решени урчене, нескладиштени урчене и нескладиши про фирзицк ри фирми доказали набидноут и про цлоудова простреди. „Безпечност се, зједнодушене речено, да розделит на ектерни а интерни. Ектерни захрнује треба антивири а фиревалли, але то нени наш бизнис. Ми се соустредиме на ти интерни, аби се дата фром працовницх станиц небо цлоуду недостала мимо тахле простреди,“ висветлује Брулик.

Заместнанци шкоди, и кдиж нецхтеји

В тенто момент то јеште незни јако толик засадни. Оправдовыцх розмеру хрозби набираји, кдиж се о ницх розмлуви. Ведели јсте треба то, же подле вызкуму зе западни Европи а Спојеныцх стату си при одцходу зе заместнани 45 процент лиди бере дата, ктера би се јим мохла „јесте ходит? Мужоу то быт методики, пописи працовницх увазку небо дата о заказкацх. Ау, же? А то притом нејде о лиди, ктери би цхтели шкодит, цхтеји си јен улехчит живот. Подобне јако заместнанкине једне америццке фирми, ктера си взала „праци дому“, аби си наформатовала екцелове табулки. Дома ји то але нешло, так попросила манжела а сполечне нецхте нецхали особни удаје заместнанцу вчетне выше јејицх плату утецт до дивокехо света интернету. „Обоје је хезкы приклад. Уж јеном то, же зпрацовавате фиремни дата на нехлиданем заризени, небо то, же јсем се с цовидем пресунули до хоме оффицу а каварен, теди знову мимо хлидане простреди,“ упозорује за друхо један хрозбул.

„Хисторицки јсме сидлили в ареалу Јихоморавскехо иновачнихо центра, але тен уж јсме преростли а било потреба се посуноут дал. Тади јсме си наставили вшецхно, јак потребујеме.”
 

Продукти јехо фирми прото фунгуји так, же в првни раде витвори класификаци дат. Урчи та, јејицхж уник би мохл зпусобит проблеми, а специалне је хлида. Без поволени систему је наприклад неужете јен так послат маилем небо нектере сложки ани отеврит. А уж вубец треба дистрибуоват прес социални сите небо облибена онлине ложиште. Софтваре навиц почита с тим, же накладани с нектерыми дати лецкди омезуји закони в конкретницх земицх, также ма в помислне книховне аси 300ГД шаблони, ктере зохледтскыреу Х. , ктера регулује праци с особними удаји пацијенту. „Тим, јак множстви информаци а комплекита систему порад росте, је јасне, же поросте и потреба је цхранит. Выхода систему, јако је наш, навиц спочива в том, же лиде се јејицх поуживаним учи уведомоват си цитливост дат,“ здуразнује Брулик.

Вызва (нејен) року 2023: САД

До Сафетици прешла на сам у роце 2020. се зкушеностми з мезинароднихо обцходу у јине брненске фирме Кентицо. А праве ти се му тед ходи. Безбедност производа јсоу днес к мани ве 110 земицх по целем свете. Хранице Ческа и Словенска поступне прекрочили до Полска, далшицх земи стредни Европи, западни Европи, Стреднихо выцходу и Спојеныцх стату небо Латинске Америки. Але не, небило то јен так. Рузне трхи маји рузна специфика (треба то, же некде се доминантне практикује на системецх Мицрософту и јинде на системецх Апплу као тим свим муси безпечностни софтвер без проблема „камарадит“). Вывојари зе стреду Европи си мусели земи по земи најт дистрибучни партнери а просадит се в конкуренци јиныцх. То се мимоцходем в томто припаде поведло хлавне дики тому, же продукти Сафетици се визначуји оправду једнодуцхоу имплементаци. Лецкде уж таки зафунговала повест цибер сецурити фирми из Чешке републике. „Оправду уж то ма ве свете свуј хлас,“ рика Брулик, ктеры але заровен ви, же јеном то би треба на америцкем трху необстало.

Праве физицкы вступ до Спојеныцх стату једен з велкыцх уколу фирми про пришти рок. „В УСА успејеме ве велкем јеном дики комбинаци неколика атрибуту. Наш продукт муси обстат в конкуренци јиныцх а мусиме быт физицки доступни. Клијент си тотиж вибира и подле тохо, јакоу подпору му набиднеме, же хо ненецхаме на холичкацх, кдиж се нецо стане,“ випочитава Брулик. Кдиж се к тому прида далши розвој вшецх уж ставајицицх решени, упграде пуводницх продукту а нутност држет крок с новыми безпечностними вызвами, випада то, же 2023. године будоу мицхтоу мицхтоу мицхемелекенес прелуде пекне выживны.

Рицхард Брулик, извршни директор Сафетици Рицхард Брулик, извршни директор Сафетици
 

Галерија

Пријавите се на наш билтен

  Будите у току са најновијим достигнућима ЦТП-а, увидима у индустрију и ексклузивним понудама тако што ћете се пријавити за наш билтен. Придружите се нашој заједници и будите део будућности индустријских некретнина.

  Проперти финдер

  Истакнута својства Прикажи сва својства

  Стрелац ЦТП НВ €15.26 Икона ЦТП ПРОНАЂИ ИМОВИНУЦирцле Арров ЦТП АР је изашао

  Комерцијални контакт

  Ivan Pastier

  Адреса парка

  Bratislava

  Оплеталова 87, 841 07 Братислава - Девинска Нова Вес Словачка

  Добити понуду

   Захтеви