Мит „разитко на будову“ се виплати. БРЕЕАМ хлида удржителност и провоз

1ТП5Тспиелберк 1ТП5Твлнена 1ТП5Тбрно 1ТП5Тцтп 1ТП5Тбрнорегион

БРЕЕАМ. Про некохо несрозумителна зкратка, про јинехо ценна информаце о будове, ве ктере се зровна нацхази. Тецхто шест писмен тотиж означује мезинародни цертификаци, ктера ходноти хлавне канцеларске а прумислове будови з хледиска јејицх вливу на околни простреди и на јејицх лидске уживатеље. Проч би вас то мело зајимат? Протоже то, цо ма треба в Брне јен неколик мало ставеб сполечности ЦТП а далшицх мајителу, се часем стане стандардем, а прото стоји за то ведет, в чем тохле ходноцени спочива а јаке походил означене.

Зкратку БРЕЕАМ твори првни писмена англицкыцх слов Буилдинг Ресеарцх Естаблисхмент Метода процене животне средине, теди чески метода посузовани вливу на животни простреди. Тенто назев в засаде схрнује то подстатне, але ани здалека невиповида о том, цо вшецхно цертификаце ходноти а цо вшецхно дава јеји уделени мајители будови а хлавне јејим уживателум.

„БРЕЕАМ представује комплексни похлед на ставбу. Нејен то, зда је шетрна, теди поставена з екологицки цо нејлепшицх материалу, а наклада се в ни с енергиеми удржителне, але јак се лидем поужива, зда јсоу в јеји близкости небоикас набода јацх накод набода накода дноу доправу“, висветлује Петр Улман, управитељ објекта сполечности ЦТП, ктеры је једним з лиди, ктери се о подклади про цертификаци и јеји хладкы прубех стараји.

 

„Ходноцени представује комплексни похлед на ставбу – нејен на то, јак се в ни наклада с енергиеми, але треба и на то, јак се лидем поужива а цо јим вшецхно поскитује.“
 

 

Кажда з положек на списку критерии се бодује, такоже након взејде з ходноцени число, ктере рика, јакоу „знамку“ и будова заслоужи. Петр Улман се с колеги напоследи старал о ходноцени будови Ц а Д в оффице парку Влнена, обе достали друхе нејлепши можне бодовани, теди означени „одлично“. Вишши, теди нејлепши моћне означени „изванредан“, уж ма у Брне јен будова Б у канцеларскем парку Спиелберк. Ве вшецх припадецх овшем плати, же то нени нецо, чим би се мајителе ставеб мохли цхлубит вечне. А же би зисканим цертификату јејицх праце скончила. По целоу добу, кди хо маји, муси сплноват вшецхни подминки, за ктере боди зискали. А по часе је навиц нутне о ходноцени зажадат знову.

 

Нени цертификаце јако цертификаце

 

БРЕЕАМ нени јединоу методоу евалуаце, ктероу је моћне са позиције мајителе нецхат си будову контролу. Други пут је сертификат ЛЕЕД, који се налази у главном граду у Северној Америци. „БРЕЕАМ је бритска залежитост ав Европе је внимана далеко престижнеји. Никдо в ни ниц неошиди, кдежто ЛЕЕД је выразне комерчнејши а раду аспекту си в нем уцхазечи мужоу коупит,“ висветлује позади Улман.

Островни пувод мимо јине знамена, же информаце о праве контролованыцх будовацх се након оправду сцхази а простудоваваји ве Велке Британии. Брити але до једнотливыцх земи а мист нејезди, там је заступуји простредници, теди нејрузнејши агентури.

Будови, ктере спадаји до портфолиа ЦТП, такто ходити од року 2012 г. и днес маји цертификати БРЕЕАМ вшецхни. У тецх, ктере уж стали, се о цертификаци жадало зпетне, ти новејши уж ростли примо с тим, же се почита, же евалуаци таке пројдоу. „В роце 2012 то але била в Ческу уплна новинка. Будови, ктере једну небо друхоу цертификаци мели, би чловек спочитал на прстецх једне руки. Доднес плати, же в Празе ив Брне је маји јен канцеларе нејвишши категорие,“ здуразнује Улман.

 

„Метод цертификаце будов је неколик. БРЕЕАМ ма повест те нејпрестижнејши.”
 

 

Нецхапејте то але шпатне. БРЕЕАМ нема быт разитко лукусу, але спиш одзнак про ти, кдо внимаји факт, же такова ставба пусоби на лиди, ктерри ји обываји, и на своје околи, а розходли се уделат максимално про то, аби внимаји тих. Про мајителе самотныцх будов је то остатне спиш завазек до будоуцна. „Наше будови јсоу тед цертификоване вшецхни а виме, же в далшицх летецх будеме мусет про продлоужени добрехо ходноцени уделат јеште виц. Јак се вивији тецхнологие, ктере је моћно в будовацх поужит, так се тлак на удржљивост, накладани с шедоу водоу, поуживани зелене енергие але таки нутност јит встриц електромобилите порад,“л зколебити порад ремышли, јак то цо нејвиц промитноу до фунговани вшецх канцелари и логистицкыцх будов.

 

Спиелберк
Нејвишши можне ходноцени достала свехо час нејвишши будова оффице парку Спиелберк.

 

Галерија

Пријавите се на наш билтен

  Будите у току са најновијим достигнућима ЦТП-а, увидима у индустрију и ексклузивним понудама тако што ћете се пријавити за наш билтен. Придружите се нашој заједници и будите део будућности индустријских некретнина.

  Проперти финдер

  Истакнута својства Прикажи сва својства

  Стрелац ЦТП НВ €15.26 Икона ЦТП ПРОНАЂИ ИМОВИНУЦирцле Арров ЦТП АР је изашао

  Комерцијални контакт

  Ivan Pastier

  Адреса парка

  Bratislava

  Оплеталова 87, 841 07 Братислава - Девинска Нова Вес Словачка

  Добити понуду

   Захтеви