Бизнис се солари једе. Потребује але виц лиди и рицхлеји вирабет

1ТП5Тцоммунити 1ТП5Тпонавка 1ТП5Тцтп 1ТП5Тбрнорегион

Јеште пред пар лети то било нецо выјимечнехо. Соларни панели си давали на стрецху небо јинам јен визионари небо лиде, про ктере било шетрне зацхазени с енергиеми дулежите з принципу. Тед је праве бизнис се соларни енергии једним з нејдинамичтејшицх. Виц неж добре то илуструје вззеступ фирми Кранницх Солар, ктера ма пронајате простори в бизнис парку Понавка. А брзи нејен там. Росте так рицхле, же се про ни цхистаји далши плоцхи в ареалу бывалехо Зетору в Лишни, такоже уж тед се схани и по далшицх заместнанцицх.

Числа з последни доби млуви сама за себе. Кдиж ческы Кранницх Солар, дцерина фирма пуводем немецке сполечности, в роце 2008 взникла, била то фирма о двоу лидецх в челе с једнателем и мајителем ческе побочки Радимем Хавелкоу а вистачила си с једноу погараки. Поступне але ростла – часем си пронашла ЦТбоки Б8 в Понавце а днес ма и тен с означеним Б6. „Кдиж јсем пред рокем наступовал ја, стал јсем се заместнанцем число дванацт. К днешку уж је нас 30. В ријну се будеме стеховат до уплне новехо павилону се складишти у Зетору. До приштихо року почитаме с тим, же уж нас буде колем 50, цож било пуводне в плану аж некди о два рока поздеји,“ илуструје бум на числецх Прокоп Милата, маркетинговы манатернзецха је видникар трибутору соларницх панелу а прислушенстви к ним в Ческу.

 

Соларни хоречка…

Вшицхни тед заживаји обдобноу працовни хоречку. Екпоненциалне ростоуци цени енергии про домацности и фирми сполу с наставеним рузныцх дотачницх сцхемат, ктера праве соларни енергии злевнуји, зпусобуји, же је о солари мези лидми. Јен Кранницх Солар региструје мезирочне звышеноу поптавку о аси 300 процената. Продукти од ницх притом неодебираји концови мајителе дому а будов, але фирми, ктере је инсталуји. И јејицх множстви за последни два рока выразне наростло. Зпростредкователе јсоу так в једном коле – на једне стране јим заказници трхаји руце, на друхе маји але цо делат, аби достали достатек збожи вубец до републики. Цовидова пандемие зпретрхала обцходни ретезце так, же се доднес нестихли обновит, а далши рану јим засадил рускы уток на Украјину.

Выследкем је, же выробци нестихаји покрыват поптавку а фирми јако Кранницх Солар се муси оханет на вшецхни страни ак томе збожи хлидат јако око в хлаве.

… енергична паника

Лиде з Кранницх Солар маји вубец прехлед. Тим, же јејицх матерска сполечност сидли в Немецку, доведоу велми добре цховани трху поровнават. „В Ческу жијеме ве влеку енергетицке паники, але в Немецку је јеште ветши, протоже јејицх завислост на плину је јеште вишши неж наше. Прото је и поптавка по соларницх решеницх охромна. А тотеж се тыка и Ракоуска небо балканскыцх земи“, приближује Милата, але придава и једну зајимавост. В Ческу се тотиж виуживаји јине тецхнологие неж кдеколив на свете – јеликож велка ветшина домацности виужива три фазе опроти једне, ктера быва стандардем. Прото в ЧР властници фотоволтаики потребуји компоненту, стридач, ктеры зајисти, же мајител ушетри виц енергие, неж би тому било кдеколив јинде.

Самозрејме, покуд ма кам заризени умистит. Панели се тотиж недаји упевнит вшуде, цхце то мит стрецху оточеноу на њих, јиховыцход небо јихозапад небо се замислет над помоцноу конструкци. А таке почитат с тим, же сто процент спотреби енергие Слунце непокрије. „В нашицх земеписныцх ширкацх немаји слунечни папрски од листопаду до половини брезна достатечноу силу. На другу страну, где можете да користите могућности свог дома, вишло ми је, већ мне би соларни решени на јаре ав лете покрило спотребу комплетне,“ дава приклад Милата. Зкратка, же би зајем о тенто тип енергие утицхл, се чекат неда. Јен до року 2030 взникноу подле одхаду статисице новыцх соларницх миниелектрарен на родинныцх домецх и будовацх фирем а институци. Таке прото хледа Кранницх Солар далши заместнанце, схани се на позицији обцходнику, прес накупчи аж по маркетингу.

 

Кранницх Солар

Фирму заложила у роце 1997 Курт Кранницх, ктеры мел од зачатку јасноу визи – досахноут 1001ТП3Т обновљене енергије. В соучасне добе провозује 28 побочек по целем свете, од САД аж по Јапан, а до краја року 2023 мири к целковему почту 1000 заместнанцу.
Прокоп Милата Прокоп Милата
 

Пријавите се на наш билтен

  Будите у току са најновијим достигнућима ЦТП-а, увидима у индустрију и ексклузивним понудама тако што ћете се пријавити за наш билтен. Придружите се нашој заједници и будите део будућности индустријских некретнина.

  Проперти финдер

  Истакнута својства Прикажи сва својства

  Стрелац ЦТП НВ €15.26 Икона ЦТП ПРОНАЂИ ИМОВИНУЦирцле Арров ЦТП АР је изашао

  Комерцијални контакт

  Ivan Pastier

  Адреса парка

  Bratislava

  Оплеталова 87, 841 07 Братислава - Девинска Нова Вес Словачка

  Добити понуду

   Захтеви