Ат се лиде научи чист сложени у косметики јако у јидла, преји си твурци успешне значки Лобеи

1ТП5Тцоммунити 1ТП5Тспиелберк 1ТП5Тбрно 1ТП5Тцтп

Јак часто се в обцходецх дивате на сложени потравин? А јак часто то делате у косметики? Затимцо у јидла на нас тлачи выживови специалисте, здравотници небо и закони, у тохо друхехо то затим пријде дулежите малокому. „Лиде би се притом ходне дивили, кдиби сложени четли а зјистили, цо си даваји треба на плет,“ рика Давид Кробот, једен зе закладателу значки ЛОБЕИ, ктера на ческем трху проразила с предериматни козметичарки. Недавно се фирма пристеховала до бизнис парку Спиелберк, одкуд буде екпандоват на захранични трх.

Значку заложила тројицу подникавих мужева – Милан Крејчи, Томаш Плихал и Дејвид Кробот. Вшицхни мели зкушености з праце про мезинародни фирми а зе захраничи, але спојовала је тоуха по властним бизнису.

„Мели јсме выходу, же Томаш в косметицкем прумислу десет лет працовал а ведел цо а јак. Нејвиц нам помохло и то, же јсме од зачатку били три. Старт подникани је нарочны, а кдиж тохо ма некдо ходне небо на неј веци долехноу, остатни хо подпори,“ поуказује на розходујици момент Давид Кробот а цитује колегова слова не, женицко подложно је з „лепхо подеље“ велкехо“.

И природни косметика муже быт функчни

„Дефинујеме проблем а пак хледаме, јак хо решит. Покуд је то треба акне, зјистиме по конзултаци с дерматологи а вызкуми, јак взника, а пак хледаме решени ве форме активницх латек, у ктерыцх је клиницки оверено, же фунгуји. В једном производу је навиц латек неколик. Цо в нем наопак ненајдете, то јсоу збитечна плнидла небо парфемаце,“ висветлује Кробот.

Активни латки јсоу учинне а тим падем драхе. Прото производ се налази у класичној дроги мези преосталим за пар деце. „На друхоу страну проти томе, јак драха уми быт косметика славныцх значек, ми ту наши продаваме далеко левнеји. Је то дики тому, же дуследне аутоматизујеме, маме зкушености з бизнису а таке прото, же винецхаваме збитечне простредники,“ висветлује ЦЕО, проч ЛОБЕИ продава прес е-схоп, комерциалист е-схоп аказнику. Закладателе стравили споусту часу зискаваним зпетне вазби а значка так жије на рецензицх а хојнем допоручовани мези заказники.

„Нејвиц нам помохло то, же јсме од зачатку били три. Почните подникани је нарочны, а кдиж тохо ма некдо ходне небо на неј веци долехноу, остатни хо подпори.”
 

До земи, ктере преји удржителности

ЛОБЕИ се у Ческу испоручује на 70 милиона рочних обрта, али је још увек пре неколико дана. Вшицхни три закладателе мели сва нарочна заместнани, родинны живот, хипотеки а по вечерецх а ноцицх значку будовали ве у складу с овоцем о девити метрецх чтверечницх. Днес се уж приправуји на експанзи за хранице на Словенско, до Немецка а Ракоуска в нове канцелари ве Спиелберку. Стеховани до уж чтвртехо физицкехо сидла ма фирме зајистит простор на персонални, продуктовоу и тржни екпанзи.

„Виме, же се в Немецку а Ракоуску будеме човат јинак. Јсоу то земе нарочнејши на сложени продукту, але тохо се небојиме, протоже маме цертификаце и на велми цитливоу покожку. Зајимаји нас и прото, же в обоу земицх је далеко ветши тлак на удржителност, ктера је једноу з нашим фиремницх засад. Ја сам јсем еколошка, цхци поуживат јеном веци, ктере јсоу про тело добре а ктере небудоу шкодит, кдиж је смываме до подземницх вод. Соучасне цхци, аби наши заказници ведели, цо косметика обсахује,“ здуразнује Кробот.

Ви притом, же такхле непремышли здалека кажды выробце. Затимцо јехо фирма ма на вебу попсане а висветлене сложени продукту, јинде је стандардем непрухледне латинске назвослови. На револуци јако в потравинарскем прумислу то в том косметицкем затим невипада, але дики значкам, јако је ЛОБЕИ, се немуси једнат о вздаленоу худбу будоуцности.

Давид Кробот Давид Кробот
 

Галерија

Пријавите се на наш билтен

  Будите у току са најновијим достигнућима ЦТП-а, увидима у индустрију и ексклузивним понудама тако што ћете се пријавити за наш билтен. Придружите се нашој заједници и будите део будућности индустријских некретнина.

  Проперти финдер

  Истакнута својства Прикажи сва својства

  Стрелац ЦТП НВ €15.26 Икона ЦТП ПРОНАЂИ ИМОВИНУЦирцле Арров ЦТП АР је изашао

  Комерцијални контакт

  Ivan Pastier

  Адреса парка

  Bratislava

  Оплеталова 87, 841 07 Братислава - Девинска Нова Вес Словачка

  Добити понуду

   Захтеви