Урбан Парк Цоммунити

Уроните у приче, искуства и увиде који дефинишу наше динамичне и међусобно повезане паркове мешовите намене, уједињујући људе, предузећа и окружење у хармонији.

Ми смо произвођачи паркова

Стварање живахних урбаних екосистема који комбинују премијум канцеларије, малопродајне просторе и погодности за динамичну интеграцију посла и живота.

Филтер

Сортирај по:

Блог

18. јануара 2024. године

Выставни будова И, часем далши парк и базен. Влнена се буде јеште вивијет

В релиефу брненскехо бизнис парку Влнена тато ставба уж тед нејде прехледноут. Будова И затим јеште порад росте а јеји част

Опширније

Блог

18. јануара 2024. године

Светем поступује епидемие краткозракости. И прото ма Спиелберк очни клинику

Јсоу епидемие, о ктерыцх се млуви ходне. Пак јсоу але такове, ктере пробихаји так нејак без повшимнути. Ведели јсте, же

Опширније

Блог

18. јануара 2024. године

В захраничи јсоу школки в оффице парцицх бежне. Влнена и Спиелберк уж је маји таке

Пријдете а хнед у двери вас чекаји миле пани учителки, ктере привитаји нејен ваше дите, але и вас а се

Опширније

Блог

21. септембра 2023. године

Хонеивелл твори з Брна летецкоу будоуцност. В ареалу ЦТП цхиста и летадла на водик

Нени засе толик фирем, ктере мужоу рицт, же з Брна посилаји за хранице оправду светова решени. Једноу з тецх, ктера то але

Опширније

Блог

5. септембра 2023. године

Праце се мени. Виц аналитику, мене учетницх, плануји в Деутсцхе Телеком Сервице Еуропе

З бизнис центра Спиелберк се стараји о цход ради фирем спјатыцх се групи Деутсцхе Телеком по целем свете. А таки целоу сполечност

Опширније

Блог

23. августа 2023. године

Черновицке тераси јсоу уточиштем раненыцх звират. Рочне јими пројдоу стовки з ницх

Јаке то је засветит целы живот помоци звиратум? Зденек Мацхар јицх јеном за минулы рок зацхранил вице неж чтрнацт сет.

Опширније

Блог

11. августа 2023. године

Легито вери в близкоу сполупраци мези лидми. На аутоматизаци документу виростло 12насобне

„Патриме мези ти фирми, ктере вери, же взајемна инспираце нутна про иноваце је при праци на далку потлачена. Јако рицхле

Опширније

Блог

27. јул 2023

Без сполупраце то нејде. ЦТП подпорило взник местскыцх ателиеру а зкушебен

Развој је процес. Нецо вимислите, напројектујете а чекате на ставебни поволени небо материјал. А мезитим је мисто пројекту праздне, небо

Опширније

Блог

11. јула 2023

Праце а родинны живот маји ладит. Ве Влнене а Спиелберку будоу детске скупини

Ветшиноу се на томхле мисте бавиме о праци. О животе фирем, стратегиицх јејицх манажеру, о том, кам се посунује бизнис

Опширније

Блог

26. јуна 2023. године

Порад јсме на зачатку. Цоворки будоу вшуде

Јсоу то два рока, цо се в ареалу бывалехо бровнфиелду, брненске Влнени, отеврел првни цоворк Цлубцо. Увнитр сите жлуты, нетрадични, нејдрив

Опширније

Блог

8. јуна 2023. године

Закулиси хотел 4*: Проч нејсоу покоје с 13 а колико се да наједноу уделат снидани?

Рано одејдете з неуклизенехо покоје а вечер је вшецхно перфектне сровнане. Колем вас се можна михаји стовки лиди, але стејне ма

Опширније

Блог

25. маја 2023. године

И канцеларе се призпусобуји. Лиде цхтеји виц светла, простор а варијабилност

Јеште пар лет зпатки бил „хоме оффице“ взацным бенефитем, лиде мели в канцеларицх своје певне мисто а вибавени се соустредило на

Опширније

Блог

16. маја 2023. године

Шеф САП Лабс Мартин Јаначек: Чеши маји предпоклади ридит глобални сполечности стејне јако кдоколив јины

Мартин Јаначек је у рамци чешког контекста узацна особност. Јако лидр брненске вывојарске централи САП Лабс, ктера патри к выробци световехо подниковехо

Опширније

Блог

24. априла 2023. године

Рецепт на успецх в мезинародни сити САП: Велке кнов-хов а низка флуктуаце лиди

В Брне сидли рада побочек захраничницх фирем, але здалека не кажда ма в рамци свехо мезинародним екосистему выразне слово. Прикладем те, ктера хо

Опширније

Блог

5. априла 2023. године

Будоуцност енергетики: Батерие електроаут к пронајму и розводне водикове сите. А дал?

Соучастки спјате с електромобилитоу и добијеним електроаут, електроника, конективита. Јмено пуводем немецке сполечности Пхоеник Цонтацт се вам моћна невибавује, але верте,

Опширније

Блог

23. марта 2023. године

КПМГ се у Брне учи нове обори а стале набира. Кам аж муже вируст?

Тыден небо два интензивни праце у клиента, процхазени документу, смлув а фактур. Пак праце в канцелари а та сама нарочна процедура

Опширније

Блог

2. марта 2023. године

Бажини, млыни, поклади а товарни. Арцхеологове оживуји прибех промени Влнени

Јестли маји о вывоји нејакехо места арцхеологове прехлед, так је у Брно. А јестли је в Брне уземи, ктере уж свым

Опширније

Блог

16. фебруара 2023. године

Ат се лиде научи чист сложени у косметики јако у јидла, преји си твурци успешне значки Лобеи

Јак часто се в обцходецх дивате на сложени потравин? А јак часто то делате у косметики? Затимцо у јидла на

Опширније

Блог

23. јануара 2023. године

Фајн фабрика и „товарна на удржителност“. В Ресидеу веди, јак шетрит енергиеми

Хлавне шетрит. Неплытват. Виужит каждоу киловаттходину небо литр цо нејефективнеји. То је императив днешка, ктеры се стал јеште силнејшим по

Опширније

Блог

20. децембра 2022. године

Зкушеност Сафетици: Лиде а фирми порад неведи, цо вшецхно јсоу цитлива дата

Стеховат се до новехо никди нени напад, ктеры взејде јен так. Ветшиноу (в том лепшим припаде) је то прото, же

Опширније

Блог

6. децембра 2022. године

Програмер Кодр о доставбе Влнени: Нецхцеме в Брне ставет нудне будови. Вериме в розвој места

Кдо уж прошел ареалем канцеларскехо парку Влнена, тому је јасне, же јехо соучасна подоба нени конечна. Волна пространстви даваји простор

Опширније

Блог

16. новембар 2022

Актин је синоним фитнеса. Јидлем и визи тед засобује из ЦТПарку в Лишни

Властне то јде руку в руце. В мистецх бывале брненске товарни Зетор в последницх месицицх виростл целы новы ЦТПарк Брно

Опширније

Блог

21. октобар 2022

Папир небуде вечне, веди в Коница Минолта. Цхистаји се на добу без нехо

Мате в канцелари тискарну небо нејаке мултифункчни заризени? А вите, јаке значки? Дост моћна на ни буде напсано Коница Минолта. Праве

Опширније

Блог

3. октобар 2022. године

Бизнис се солари једе. Потребује але виц лиди и рицхлеји вирабет

Јеште пред пар лети то било нецо выјимечнехо. Соларни панели си давали на стрецху небо јинам јен визионари небо лиде,

Опширније

Блог

21. септембра 2022. године

Зкушеност ПКВ: При здражовани енергии прохраваји вшицхни, некдо се але појистил. Јак?

Учти за енергие никди небили нејмилејши поштоу, але тед се је боји отвират лиде в домацностецх и манажери велкыцх фирем.

Опширније

Блог

8. септембар 2022

Персонални рителка Авасту: Працовни подминки уж непујде диктоват силоу

Софтваровоу безпечностни фирму Аваст аси нени треба длоузе представоват, репрезентује једен з нејветшицх пореволучницх подникателскыцх прибеху. В Ческу ма аси

Опширније

Блог

23. августа 2022. године

Зем одкрила хистории Влнени. Прумисловоу и валечноу

Објевуји се јако предвој чехоколив, цо се ве Влнене постави. А коусек по коуску одкрываји бохатоу хистории целехо миста, ктере

Опширније

Блог

18. августа 2022. године

Програмер ЦТП славностне захајил выставбу висоце модерни канцеларске будови в ходноте 1,5 млд круна, завршује так ревитализаци ареалу Понавка

Програмер ЦТП славностне захајил выставбу висоце модерни канцеларске будови за участи приматорки места Брна Маркети Ванкове, 1. наместка приматорки Петра

Опширније

Блог

15. јула 2022. године

Атлас Цопцо ма в Брне нејветши чвориште подниковыцх служеб на свете. Цо се в нем деје?

Оптимализаце накладу. Праве темито двема слови уж споуста манажеру здуводнила пресуни фиремницх агенд ветшиноу смерем на выцход, розумеј до земи,

Опширније

Блог

4. јула 2022

Рител ЈИЦу: Инвестујме до лиди. Без ницх нема инфраструктура кому слоужит

Иновачни агентура ЈИЦ (Јихоморавске иновачни центар) је лета тахоунем прогресивнихо подникани у региону а зпростредковане так и јехо добре бизнисове

Опширније

Блог

23. јуна 2022. године

Вывојари ТЕСЦАН 3ДИМ уми вдецхноут датум са хи-тецх микроскопу далши розмер

Вждицки кдиж се цхтело лидство розвијет, мусело инвестоват до веди а розвоје. Праве на таковем розвоји се подили и фирма

Опширније

Блог

31. маја 2022

Редител выставби ЦТП: Незајимаји нас будови, але јак се в ницх лидем буде жит

Кдиж Јан Хубнер настоупил в роце 2004 черстве по школе до ЦТП, млувил техди јако једен з мала ставебницх инженыру

Опширније

Блог

12. маја 2022

В ЦТПарку Брно взникаји електронове микроскопи светове ектратриди

Неуверителноу промену и вывој зажил за лета праце про выробце електроновыцх микроскопу Тхермо Фисхер Сциентифиц туземскы шеф фирми Петр Стрелец.

Опширније

Блог

27. априла 2022. године

Одборник на ревитализаце: Кдиж се поведе претворит бровнфиелд, је то скоро зазрак

Јан Хладик се уж скоро 20 лет процхази некди полорозбореными а ветшиноу минималне невиуживаными ареали. Јен малокдо јим в Ческу розуми

Опширније

Блог

6. априла 2022. године

Домки втахуји до Ческа западни тренди бидлени

Некому евокуји бруталистни арцхитектуру, јинему засе будови типицке про западни кдиси протестантске земе. Вшечно з тохо је правда. Сезнамте се

Опширније

Блог

25. марта 2022. године

На стаж до света обрицх багру. „Вшецхно тади муси навазоват,“ види ставарка

Првни працовни зкушеност быва стрес. То, кдиж се на чловека навали уколи, на ктере хо ве школе зкратка недокажоу приправит.

Опширније

Блог

25. фебруара 2022. године

Лес се будује подобне јако парки.
И он цхце диверзиту

Будоват се да кде цо. Доми. Канцеларске парки. Логистицке ареали. Јако минималне стејне дулежите се але в днешни добе указује на обнова

Опширније

Блог

23. децембар 2021

Хлавни арцхитект Брна: Ревитализаце је вждицки лепши неж нецхат локалити без виужити

Паматујете на Брно пре 15 година? И в близкости центра чловек цходил колем велкыцх зцхатралыцх ареалу, ктере се не а не

Опширније

Блог

14. децембра 2021. године

Јак то цходи в цоворку?

Встоупите оточными дверми, пипнете се мобилним телефонем у турникету а уж је то целе ваше. Цо пресне? Но преце целы

Опширније

Блог

30. новембар 2021

Обдоби глобализаце је за нами. Настава ера подпори локални економики

Екпандоват, небо не? А кам? Звладнеме то? Ма продукт шанци? Живот фирем принаши споусту неустале се винорујицицх отазек, се ктерыми

Опширније

Блог

16. новембар 2021

Ареал Зетору као сонда до ческе економики: мисто тежке выроби лехка, е-цоммерце и вызкум а вывој

При лоцкдовну и вуживани е-цоммерце сектор освојили и лиде, ктери се му дотед вихыбали. И прото се вшицхни лидри трху

Опширније

Блог

12. новембар 2021

Промена Зетору: кдиси одсуд одцхазели мотори про Луфтваффе, днес потравини про целоу Мораву

Лета то бил цхатрајици браунфилд, невиуживана плоцха затижена знечиштеним небезпечными латками. Аж до червенце року 2019, кди велкоу част поземку

Опширније

Блог

14. октобар 2021

Каварну? Не дики, рикали Ребелбеан а пак вибудовали ту нејветши

Накопнути, уклиднени, сеткани с пратели. Је једно, цо од кави зровна очекавате, але про вшецхно з тохо си ве Влнене

Опширније

Блог

23. септембар 2021

САП в Брне твори навигатора про удржителны цход фирем. Подилет се на том мужете и ви

Удржителност. Слово, ктере се с утицхајици пандемии знову враци до словнику а дебат политику и заступцу фирем а верејне сфери.

Опширније

Блог

15. септембар 2021

Меркле: Дата нестачи. Мусите ведет, јак с ними працоват

Дигитализовати, инововат, зефективноват. То јсоу про раду фирем закладни приказани. А ти, ктере је тепрве поступне встребаваји, часто кончи с поптавкоу

Опширније

Блог

25. августа 2021. године

Шеф Студиа ацхт: Једен арцхитектоницкы пројект муже култивоват широке околи

Тенхле розховор мел јасны учел: мел быт о Студиу ацхт, узнаване скупине арцхитекту, ктера в Ческу уж темер трицет лет стави

Опширније

Блог

11. август 2021

Шеф Зебра Тецхнологиес: Иновативни пројекти зачинаји отазкоу „А проч је то такхле?“

Колегове розмистени в неколика будовацх, навиц на краји места. Таковем простреди донедавна фунговали заместнанци Зебра Тецхнологиес, јејицхж ведени си јеште пред випукнутим

Опширније

Блог

26. јул 2021

Сниме о дигитални земи, але без взделани широке верејности зустанеме јен у снени, рика новы шеф Цзецхитас

„ИТ је Будучност. И твоје.“ Так се представује свету незискова организаце Цзецхитас простредництвим свехо мотта. За седм лет све постојање

Опширније

Блог

21. јул 2021

Стратег ЈИЦ: Цхцеме формоват подникателске простреди. Се старт-упи и корпорацеми

Кдо се цхце в Брне а на јижни Мораве пустит до подникателскыцх иноваци, тен дрив небо поздеји нарази на ЈИЦ.

Опширније

Блог

13. јул 2021

Мит „разитко на будову“ се виплати. БРЕЕАМ хлида удржителност и провоз

БРЕЕАМ. Про некохо несрозумителна зкратка, про јинехо ценна информаце о будове, ве ктере се зровна нацхази. Тецхто шест писмен тотиж

Опширније

Блог

21. јуна 2021. године

Цлубцо лака. На комуниту, полоху и тецхнологие

Месице без колегу, без взајемнехо працовнихо хецовани и комунити около, ктера уми чловека толик набит. Зда се але, же праве

Опширније

Блог

14. јуна 2021. године

Без фронт аз цо нејлепшицх суровин. До Влнени лака Гранд Китцхен

Филипа Сајлера си скоро кажды фаноушек гастрономие спаја хлавне с телевизни куцхарскоу схов. Притом је то троцху нефер. Сајлер је

Опширније

Блог

1. јуна 2021

Ареал Спиелберку буде „зеленејши“. Помуже к томе енергетски менаџмент

Нени то аж толик видет, але праве в тецхто месицицх се у ареалу канцеларскехо центра Спиелберк поступне одехрава засадни реконструкце,

Опширније

Блог

10. маја 2021

Влнена скрыва зелены остров. Каву си мужете дат „на стреше“

Сцхвалне, јак випада ваш идеални працовни простреди? Десигновы набитек? Денни светло? Можност виразит вен? А цо треба зелен? В канцеларскыцх

Опширније

Блог

14. априла 2021. године

Фловмон хлида, аби вам ИТ злодеј небидлел в доме

Прибех брненске фирми Фловмон Нетворкс јако бил есенси брненскехо технолошко успецху последницх лет. Аж на то, же тенхле се

Опширније

Блог

29. марта 2021. године

Графити а канцеларе јдоу дохромади, указује умелец

Кдиж в једне вете падноу слова канцеларе а граффити, зни то скоро јако цхиба. То к собе преце немуже патрит.

Опширније

Блог

19. марта 2021. године

Дотикачка витрхла подникателум трн з пати. Тед мониторује зтрати гастра

Јако споуста јиныцх добрыцх нападу и фирма Дотикачка се пред лети зродила јако решени конкретнихо проблему једнохо подникателе. Тен потребовал

Опширније

Блог

12. фебруар 2021

Цовид принесл летецтви зтрати, брненске Луфтхансе але працовни напор

Кдибисте мели типноут, јака подникателска одветви засахла пандемие коронавиру нејсилнеји, летецтви би мези ними било скоро урчите. В брненске побочце

Опширније

Блог

14. јануара 2021

Хри з пунковыцх канцелари Мадфингер Гамес пари целы свет

Постапокалиптицкы надецх, фиалове пенове зди а стром витворены из кабелу. Так випада цхарактеристиццкы интериер канцелари хернихо студиа Мадфингер Гамес, ктере

Опширније

Блог

6. јануара 2021

Нејдрив млыни, пак товарни а днес канцеларе. Брно се мени неустале

Можна јсте си тохо вшимли треба на старыцх фотографиицх. В мистецх, кде јсоу днес цходники а намести, в минулости текла

Опширније

Блог

15. децембар 2020

ПКВ цхистаји будови на зеленејши будоуцност

В нестабилни добе мези првни а друхоу влноу коронавирове пандемие се до новыцх канцелари в бизнис парку Влнена стеховали енергетичти

Опширније

Блог

1. децембра 2020

В новем цоворку Цлубцо се протноу осуди лиди, фирем и нападу

Аж се засече све отевре а служби небо канцеларе побежи в нормалним режиму, дост можна дојде на преходноцовани тохо, јак

Опширније

Блог

26. новембар 2020

Нова Влнена принаши оживени до опуштене части места

Пред вице неж двема роки се отеврела првни част новыцх канцелари а верејныцх простор в бывалем тектилним ареалу Влнена. На

Опширније

Блог

26. новембар 2020

Квалитни канцеларе притахуји квалитни фирми. Росте пак целе место

Нејлепши канцеларе в Брне. Так млуви о просторацх в оффице парку Влнена јехо твурци а днес уж и ти, цо

Опширније

Социал Медиа Бузз

СВЕ ВЕСТИ
САОПШТЕЊЕ
ЛИНКЕДИН
БЛОГ

Пријавите се на наш билтен

  Будите у току са најновијим достигнућима ЦТП-а, увидима у индустрију и ексклузивним понудама тако што ћете се пријавити за наш билтен. Придружите се нашој заједници и будите део будућности индустријских некретнина.

  Проперти финдер

  Истакнута својства Прикажи сва својства

  Стрелац ЦТП НВ €16.6 Икона ЦТП ПРОНАЂИ ИМОВИНУЦирцле Арров ЦТП АР је изашао

  Комерцијални контакт

  Ivan Pastier

  Адреса парка

  Bratislava

  Оплеталова 87, 841 07 Братислава - Девинска Нова Вес Словачка

  Добити понуду

   Захтеви