09. 11. 2023

Wyniki CTP N.V. za 3 kwartał 2023 r.

CTP RAPORTUJE SKORYGOWANY ZYSK NA AKCJĘ W WYSOKOŚCI 0,54 EURO, NAPĘDZANY SILNYM WZROSTEM CZYNSZÓW W UJĘCIU PORÓWNYWALNYM O 7,51 TP3T; EPRA NTA NA AKCJĘ WZROSŁA O 10,6%

AMSTERDAM, 9 listopada 2023 r. - CTP N.V. (CTPNV.AS), ("CTP", "Grupa" lub "Spółka") odnotowała w 9M-2023 dochód netto z najmu w wysokości 402,3 mln euro, co oznacza wzrost o 22,6% rok do roku, oraz wzrost czynszów o 7,5% w ujęciu porównywalnym, głównie dzięki indeksacji i rewersji renegocjacji i wygasających umów najmu. Zakontraktowane przychody za kolejne 12 miesięcy wyniosły 676 mln euro na dzień 30 września 2023 r.

Oczekiwany przez CTP wskaźnik Yield-on-Cost ("YoC") dla 1,9 mln mkw. projektów w budowie wzrósł do wiodącego w branży poziomu 10,6% z 10,1% na koniec 2022 roku. Przednajem powierzchni dostarczonej w 2023 r. wzrósł do 77%, a Grupa spodziewa się osiągnąć 80-90% w momencie dostawy.

Stały portfel Grupy wzrósł do 11,2 mln mkw. powierzchni GLA na dzień 30 września 2023 r., a wartość aktywów brutto ("GAV") wzrosła o 12,8% do 13,0 mld euro. EPRA NTA na akcję wzrosła o 10,6% do 15,28 euro.

Skorygowany zysk EPRA dla konkretnej spółki wzrósł o 22,7% do 238,4 mln euro. Skorygowany zysk na akcję EPRA EPS dla spółki CTP wyniósł 0,54 euro, co jest zgodne z prognozą CTP na poziomie 0,72 euro na 2023 r.

Remon Vos, CEO, komentuje:

"W drugim i trzecim kwartale zaobserwowaliśmy silne ożywienie w zakresie wynajmu - w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 r. podpisano umowy najmu na łączną powierzchnię 1 435 000 mkw. Ponieważ równowaga między podażą a popytem pozostaje zdrowa, jesteśmy w stanie napędzać silny wzrost czynszów, przy czym poziom czynszów nowych umów najmu w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. wzrósł o 16% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Oczekuje się, że inteligentny biznesowo region Europy Środkowo-Wschodniej będzie nadal osiągał lepsze wyniki w nadchodzących latach. Sektor przemysłowy i logistyczny w Europie Środkowo-Wschodniej korzysta ze strukturalnych czynników popytu, takich jak profesjonalizacja łańcuchów dostaw, handel elektroniczny i najemcy dążący do zwiększenia odporności swoich łańcuchów dostaw poprzez nearshoring i friend-shoring, z produkcją w Europie dla Europy, ponieważ region Europy Środkowo-Wschodniej oferuje najlepszą lokalizację pod względem kosztów.

Nadal wywiązujemy się z naszych obietnic; oczekiwany wskaźnik YoC dla naszych projektów deweloperskich o powierzchni 1,9 mln mkw. i potencjalnym dochodzie z najmu w wysokości 139 mln euro wzrósł do 10,6%. Nasz wiodący w branży wskaźnik YoC i rentowny pipeline również nadal napędzają dodatnie rewaluacje, ponieważ mobilizujemy nasz bank ziemi, który udało nam się nabyć po atrakcyjnych cenach. Wszystko to stawia CTP w bardzo silnej pozycji, ponieważ jesteśmy w stanie stale zapewniać zrównoważony, rentowny wzrost - pomimo wyższych stóp procentowych".

 

Najważniejsze informacje

W mln €9M-20239M-2022Wzrost %Q3-2023Q3-2022Wzrost %
Dochód netto z wynajmu402.3328.2+22.6%134.1116.7+14.9%
Wynik netto z wyceny nieruchomości inwestycyjnych656.3558.1+17.6%239.059.1+304.3%
Zysk za okres732.8595.9+23.0%263.1105.7+149.0%
Skorygowany zysk EPRA dla poszczególnych spółek238.4194.3+22.7%80.468.3+17.6%
W €9M-20239M-2022Wzrost %Q3-2023Q3-2022Wzrost %
Skorygowany wskaźnik EPRA EPS dla poszczególnych spółek0.540.45+18.6%0.180.15+15.2%
W mln €30 września 2023 r.31 grudnia 2022 r.Wzrost %
Nieruchomości inwestycyjne ("IP")11,219.310,124.2+10.8%
Nieruchomość inwestycyjna w trakcie realizacji ("IPuD")1,537.51,193.3+28.8%
30 września 2023 r.31 grudnia 2022 r.Wzrost %   
EPRA NTA na akcję€15.28€13.81+10.6%
Oczekiwany YoC projektów w budowie10.6%10.1%
LTV45.7%45.4%

 

Silny wzrost czynszów dzięki wyższej aktywności leasingowej

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. CTP podpisała umowy najmu na 1 435 000 mkw. powierzchni, z zakontraktowanym rocznym przychodem z najmu w wysokości 95 mln euro i średnim miesięcznym czynszem za mkw. w wysokości 5,60 euro (9M-2022: 4,82 euro). W Czechach średni miesięczny czynsz za mkw. dla podpisanych umów najmu wyniósł 6,67 euro.

Podpisane umowy najmu wg mkw.Q1Q2H1Q3NARASTAJĄCO
2022441,000452,000893,000505,0001,398,000
2023297,000552,000850,000585,0001,435,000
Wzrost-33%+22%-5%+16%+3%

 

Średni miesięczny czynsz podpisanych umów najmu na m2 (€)Q1Q2H1Q3NARASTAJĄCO
20224.874.884.884.754.82
20235.315.565.475.775.60
Wzrost+9%+14%+12%+19%+16%

 

Około dwie trzecie tych umów najmu zawarto z istniejącymi najemcami, zgodnie z modelem biznesowym CTP polegającym na rozwoju z istniejącymi najemcami w istniejących parkach.

Niektóre z głównych umów leasingowych obejmowały: 115 000 m kw. z Raben, zewnętrznym dostawcą usług logistycznych, 27 000 m kw. z Titan X, globalnym dostawcą systemów chłodzenia dla producentów pojazdów użytkowych, 25 000 m kw. z niemieckim deweloperem i dostawcą usług w zakresie energii odnawialnej oraz 25 000 m kw. z TRUMPF Huettinger, globalnym producentem zasilaczy do procesów powlekania plazmowego, nagrzewania indukcyjnego i wzbudzania laserowego, wszystkie w Polsce; 68 000 m kw. z siecią supermarketów Mercator w Serbii, która centralizuje swoje potrzeby dystrybucyjne i magazynowe; ponadto podpisano umowy na 52 000 m kw. z firmą Inventec z siedzibą na Tajwanie, która produkuje komputery, notebooki, serwery i inne urządzenia IoT oraz 28 000 m kw. z niemiecką firmą motoryzacyjną, która opracowuje zelektryfikowane technologie napędowe, obie w Czechach.

Średni udział CTP w rynku w Czechach, Rumunii, na Węgrzech i Słowacji wynosi 27,5% na dzień 30 września 2023 r. i pozostaje największym właścicielem i deweloperem nieruchomości przemysłowych i logistycznych na tych rynkach. Grupa jest również liderem rynku w Serbii i Bułgarii.

Z ponad 1000 klientów, CTP posiada szeroką i zdywersyfikowaną międzynarodową bazę najemców, składającą się z największych firm o silnych ratingach kredytowych. Najemcy CTP reprezentują szeroki zakres branż, w tym produkcję, zaawansowane technologie/IT, motoryzację, e-commerce, handel detaliczny, hurtowy i logistykę zewnętrzną. Baza najemców jest wysoce zdywersyfikowana, a żaden z nich nie odpowiada za więcej niż 2,5% rocznego czynszu, co zapewnia stabilny strumień przychodów. 50 największych najemców CTP odpowiada jedynie za 33,2% rocznego czynszu, a większość z nich działa w wielu parkach CTP.

 

Silny portfel generujący przepływy pieniężne

Obłożenie Spółki wyniosło 93%, stabilnie w porównaniu do 30 czerwca 2023 roku. Wskaźnik utrzymania klientów Grupy utrzymuje się na wysokim poziomie 92% (9M-2022: 91%) i pokazuje zdolność CTP do wykorzystywania długotrwałych relacji z klientami. Wskaźnik WAULT portfela wyniósł 6,6 roku (w roku obrotowym 2022: 6,5 roku), zgodnie z celem Spółki wynoszącym >6 lat.

Poziom ściągalności czynszów wyniósł 99,8% w 9M-2023 (FY-2022: 99,7%), bez pogorszenia profilu płatności.

Przychody z czynszów wyniosły 421,5 mln euro, co oznacza wzrost o 19,0% rok do roku w ujęciu bezwzględnym. W ujęciu porównywalnym przychody z najmu wzrosły o 7,5%, głównie dzięki indeksacji i rewersji renegocjacji i wygasających umów najmu.

Grupa wdrożyła środki mające na celu ograniczenie wycieków opłat eksploatacyjnych, zwłaszcza w Czechach i Niemczech, co zaowocowało poprawą wskaźnika przychodów netto z najmu do przychodów z najmu z 92,7% w 9M-2022 do 95,5% w 9M-2023. W rezultacie dochód netto z najmu wzrósł o 22,6% rok do roku.

Coraz większa część przychodów z najmu generowanych przez portfel inwestycyjny CTP korzysta z ochrony przed inflacją. Od końca 2019 r. wszystkie nowe umowy najmu Grupy zawierają klauzulę podwójnej indeksacji, która oblicza roczny wzrost czynszu jako wyższą z następujących wartości:

 • stały wzrost o 1,5%-2,5% rocznie; lub
 • wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych[1].

Na dzień 30 września 2023 r. 63% dochodu generowanego przez portfel Grupy obejmuje tę klauzulę podwójnej indeksacji, a Grupa jest na dobrej drodze do zwiększenia tej wartości do około 70% do końca 2023 r.

Potencjał rewersji wynosi 14,1%. Nowe umowy najmu zostały podpisane stale powyżej ERV, co ilustruje dalszy silny wzrost czynszów rynkowych i wspiera wyceny.

Zakontraktowane przychody na kolejne 12 miesięcy wyniosły 676 mln euro na dzień 30 września 2023 r., wzrastając o 19,6% rok do roku, co pokazuje silny wzrost przepływów pieniężnych portfela inwestycyjnego CTP.

 

Zwiększanie zyskowności rurociągów

CTP kontynuowała zdyscyplinowane inwestycje w swój wysoce rentowny rurociąg.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. Grupa ukończyła 568 000 mkw. powierzchni GLA (9M-2022: 486 000 mkw.). Wyłączając CTPark Amsterdam City, który został nabyty w trakcie budowy, 446 000 mkw. własnych inwestycji zostało oddanych do użytku przy wskaźniku YoC wynoszącym 10,5%, 84% wynajętych i wygeneruje zakontraktowany roczny dochód z najmu w wysokości 27,9 mln euro, a kolejne 4,1 mln euro pojawi się, gdy obiekty osiągną pełne obłożenie.

Główne własne dostawy w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 r. to: 65 000 mkw. w CTPark Bucharest West (wynajęte LPP), 51 000 mkw. w CTPark Vienna East (w pełni wynajęte m.in. DHL, Frigologo, Quick Service Logistics, Toyota, Schachinger), 47,47 000 m kw. w CTPark Warsaw South (wynajęte m.in. firmie Fiege), 27 000 m kw. w CTPark Prešov South (wynajęte firmie Bosch) i 25 000 m kw. w CTPark Brno Líšeň (wynajęte m.in. firmom Bufab, Stannah Stairlifts, Swiss Automotive Group i Dr. Max).

Podczas gdy średnie koszty budowy w 2022 r. wynosiły około 550 euro za mkw., CTP spodziewa się, że spadną one poniżej 500 euro za mkw. w 2023 r., częściowo dzięki własnym zespołom budowlanym i zaopatrzeniowym CTP. Ten spadek kosztów budowy, wraz z ciągłym wzrostem czynszów napędzanym silnym popytem ze strony najemców i niskim poziomem pustostanów, umożliwił CTP zwiększenie docelowego wskaźnika YoC do 11% dla nowych inwestycji budowlanych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, co jest wiodącym w branży poziomem, wspieranym przez unikalny model parku CTP oraz własne doświadczenie w zakresie budowy i zaopatrzenia.

Na koniec trzeciego kwartału 2023 r. Grupa posiadała 1,9 mln mkw. budynków w budowie z potencjalnym przychodem z najmu w wysokości 139 mln euro i oczekiwanym wskaźnikiem YoC na poziomie 10,6%. CTP ma wieloletnie doświadczenie w zapewnianiu zrównoważonego wzrostu dzięki rozwojowi prowadzonemu przez najemców w istniejących parkach. 68% projektów Grupy w budowie znajduje się w istniejących parkach, a 25% w nowych parkach - głównie w Polsce - które mają potencjał do rozbudowy do ponad 100 000 mkw. powierzchni GLA. Planowane dostawy w 2023 r. to 77% pre-let, a CTP spodziewa się osiągnąć 80%-90% pre-let w momencie dostawy, zgodnie z historycznymi wynikami. Ponieważ CTP działa na większości rynków jako generalny wykonawca, ma pełną kontrolę nad procesem i harmonogramem dostaw, co pozwala Spółce przyspieszyć lub spowolnić w zależności od zapotrzebowania najemców, jednocześnie oferując im elastyczność w zakresie wymagań budowlanych.

W 2023 r. Grupa planuje oddać do użytku ok. 1,1-1,2 mln m2, a w 2024 r. 1-1,5 mln m2, w zależności od popytu ze strony najemców. Obecnie podpisane umowy najmu na 277 000 mkw. w ramach przyszłych projektów, które jeszcze się nie rozpoczęły, wyraźnie ilustrują utrzymujący się popyt ze strony najemców.

Na dzień 30 września 2023 r. bank ziemi CTP wynosił 20,7 mln mkw. (31 grudnia 2022 r.: 20,3 mln mkw.), co pozwala Spółce osiągnąć cel 20 mln mkw. powierzchni GLA do końca dekady. Bank ziemi był mniej więcej stabilny w porównaniu z 31 grudnia 2022 r., a Grupa skupiła się na mobilizacji istniejącego banku ziemi w celu maksymalizacji zwrotów, przy jednoczesnym utrzymaniu zdyscyplinowanej alokacji kapitału w celu uzupełnienia banku ziemi. 62% banku ziemi znajduje się w istniejących parkach CTP, podczas gdy 29% znajduje się lub sąsiaduje z nowymi parkami, które mają potencjał wzrostu do ponad 100 000 mkw. 20% banku ziemi zostało zabezpieczone opcjami, podczas gdy pozostałe 80% było własnością i odpowiednio odzwierciedlone w bilansie.

 

Wdrażanie inwestycji w energię słoneczną na dobrej drodze

CTP jest na dobrej drodze do realizacji planu rozwoju systemów fotowoltaicznych do 2023 roku. Przy średnim koszcie ~ 750 000 EUR za MWp, Grupa dąży do osiągnięcia wskaźnika YoC na poziomie 15% dla tych inwestycji.

W 2023 r. Grupa zainstalowała na dachu dodatkowe 59 MWp, które są obecnie podłączane do sieci i będą generować przychody od 2024 r. Całkowita moc zainstalowana wynosi obecnie 97 MWp.

Ambicje CTP w zakresie zrównoważonego rozwoju idą w parze z coraz większą liczbą najemców oczekujących systemów fotowoltaicznych, ponieważ zapewniają im one i) większe bezpieczeństwo energetyczne, ii) niższe koszty użytkowania, iii) zgodność z zaostrzonymi przepisami, iv) zgodność z wymaganiami klientów oraz v) możliwość realizacji własnych ambicji ESG.

 

Pipeline napędza wyniki wyceny

Wycena nieruchomości inwestycyjnych ("IP") wzrosła z 10,1 mld euro na dzień 31 grudnia 2022 r. do 11,2 mld euro na dzień 30 września 2023 r., co wynikało między innymi z przeniesienia ukończonych projektów o wartości 546,1 mln euro z nieruchomości inwestycyjnych w trakcie realizacji ("IPuD") do IP, wyniku aktualizacji wyceny netto w wysokości 231,7 mln euro, 121,7 mln euro z tytułu nabycia aktywów trwałych oraz 98,0 mln euro z tytułu nabycia banku ziemi.

Wartość IPuD wzrosła o 28,8% do 1,5 mld euro na dzień 30 września 2023 r., głównie dzięki postępom w realizacji projektów deweloperskich, podczas gdy liczba projektów w budowie wzrosła z 1,7 mln mkw. powierzchni GLA na koniec 2022 r. do 1,9 mln mkw. powierzchni GLA na koniec września 2023 r.

Wartość aktywów brutto wzrosła do 13,0 mld euro na dzień 30 września 2023 r., co oznacza wzrost o 12,8% w porównaniu do 31 grudnia 2022 r.

W wynikach Grupy za I i III kwartał przeszacowywane są tylko projekty IPuD. Przeszacowanie za III kw. 2023 r. wyniosło 239,0 mln euro. Podobnie jak w poprzednich latach, dostawy CTP są przesunięte do czwartego kwartału, a ponieważ przeszacowania są księgowane wraz z postępem wynajmu i budowy inwestycji, przeszacowania IPuD są zazwyczaj wyższe w drugiej połowie roku.

W ujęciu narastającym aktualizacja wyceny w 2023 r. wyniosła 656,3 mln euro i wynikała głównie z aktualizacji wyceny IPuD (424,6 mln euro), aktywów trwałych, w tym stabilizacji dostaw w 2023 r. (171,5 mln euro) oraz banku ziemi (62,0 mln euro).

Odwracalna stopa kapitalizacji wzrosła o 70 pb w ciągu ostatniego roku, osiągając poziom 7,1%. Wraz z większymi ruchami rentowności na rynkach zachodnioeuropejskich, różnica rentowności między logistyką w Europie Środkowo-Wschodniej i Zachodniej powróciła do długoterminowej średniej. CTP spodziewa się, że różnica stóp kapitalizacji będzie się dalej zmniejszać, ze względu na wyższe oczekiwania dotyczące wzrostu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

CTP spodziewa się dalszego pozytywnego wzrostu ERV dzięki utrzymującemu się popytowi ze strony najemców, na który pozytywny wpływ mają sekularne czynniki wzrostu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zwłaszcza, że poziom czynszów w Europie Środkowo-Wschodniej pozostaje przystępny, ponieważ pomimo obserwowanego silnego wzrostu, rozpoczął się on od znacznie niższych poziomów bezwzględnych niż w krajach Europy Zachodniej. W ujęciu realnym czynsze na wielu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej są nadal niższe niż w 2010 roku.

EPRA NTA na akcję wzrosła z 13,81 EUR na dzień 31 grudnia 2022 r. do 15,28 EUR na dzień 30 września 2023 r., co stanowi wzrost o 10,6%. Wzrost ten wynika głównie z aktualizacji wyceny (+1,45 EUR) i skorygowanego EPRA EPS specyficznego dla Spółki (+0,54 EUR), ale został częściowo skompensowany przez dywidendę (-0,50 EUR) i inne (-0,02 EUR).

Solidny bilans i silna pozycja płynnościowa

Zgodnie ze swoim proaktywnym i ostrożnym podejściem, Grupa korzysta z solidnej pozycji płynnościowej, aby sfinansować swoje ambicje wzrostu, przy stałym koszcie zadłużenia i konserwatywnym profilu spłaty.

W trzecim kwartale 2023 r. Grupa wykazała się dobrym dostępem do rynku kredytów bankowych i jego głębokością:

 • Dziesięcioletni niezabezpieczony kredyt z EBI w wysokości 200 mln EUR ze stałym kosztem całkowitym w wysokości 4,5%;
 • Siedmioletnia zabezpieczona pożyczka w wysokości 103 mln euro udzielona przez austriacki bank przy stałym koszcie całkowitym wynoszącym 4,7%.[2];
 • Sześcioletnia zabezpieczona pożyczka w wysokości 33 mln euro udzielona przez holenderski bank przy stałym koszcie całkowitym wynoszącym 5,2%; oraz
 • 5/7-letni niezabezpieczony kredyt w wysokości 80 mln EUR udzielony przez konsorcjum międzynarodowych instytucji finansowych przy stałym koszcie całkowitym w wysokości 5,6%.

W październiku CTP podpisało również:

 • Sześcioletnia zabezpieczona pożyczka w wysokości 113 mln euro z niemieckim bankiem po stałym koszcie całkowitym w wysokości 5,4% oraz
 • Siedmioletni zabezpieczony kredyt w wysokości 96 mln euro w niemieckim banku ze stałym kosztem całkowitym w wysokości 5,2%.

Od początku roku Grupa pozyskała 1 133 mln euro, z czego 560 mln euro jest niezabezpieczone, a 573 mln euro zabezpieczone.

Rynek pożyczek bankowych - zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych - pozostaje bardziej atrakcyjny niż rynek obligacji, a ceny odzwierciedlają długoterminowe, niezawodne i rosnące przepływy pieniężne CTP.

Pozycja płynnościowa Grupy pro-forma dla kredytów podpisanych w październiku wynosiła 1,6 mld euro, na co składało się 1 078 mln euro środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz niewykorzystany RCF w wysokości 500 mln euro.

Ponadto uzgodniono znaczną kwotę dodatkowych kredytów na prefinansowanie inwestycji w 2024 r., a także zapadalności w pierwszej połowie 2025 r.

Średni koszt długu CTP wyniósł 1,98% (31 grudnia 2022 r.: 1,49%), przy czym 99,5% długu było stałe lub zabezpieczone do terminu zapadalności. Średnia zapadalność długu wyniosła 5,2 roku (31 grudnia 2022 r.: 5,7 roku).

Pierwszym istotnym zbliżającym się terminem zapadalności Grupy jest obligacja o wartości 400 mln euro w 4. kwartale 2023 r., która zostanie spłacona z dostępnych rezerw gotówkowych (1 078 mln euro pro-forma). Po tym, kolejny istotny termin zapadalności zadłużenia przypada dopiero w połowie 2025 roku.

Wskaźnik LTV CTP spadł z 45,9% na dzień 30 czerwca do 45,7% na dzień 30 września (31 grudnia 2022 r.: 45,4%), nieco powyżej celu Spółki, jakim jest LTV w przedziale 40%-45%. CTP oczekuje, że LTV na koniec 2023 r. wyniesie około 45%. Grupa uważa, że jest to odpowiedni poziom, biorąc pod uwagę wyższą rentowność portfela brutto, która wynosi 6,6%. Aktywa o wyższej rentowności prowadzą do zdrowego poziomu dźwigni przepływów pieniężnych, co znajduje również odzwierciedlenie w prognozowanym wskaźniku pokrycia odsetek wynoszącym 4,8x (31 grudnia 2022 r.: 5,6x) i znormalizowanym zadłużeniu netto do EBITDA wynoszącym 9,3x (31 grudnia 2022 r.: 9,6x).

Grupa posiadała 67% niezabezpieczonego zadłużenia i 33% zabezpieczonego zadłużenia na dzień 30 września 2023 r., z dużą przestrzenią w ramach swoich kowenantów do zwiększenia kwoty zabezpieczonego zadłużenia, które jest oferowane po bardziej atrakcyjnych stawkach niż rynek obligacji w obecnym otoczeniu.

30 września 2023 r.Przymierze
Test długu zabezpieczonego15.9%40%
Test aktywów wolnych od obciążeń187.8%125%
Wskaźnik pokrycia odsetek4.2x1.5x

Agencja Moody's potwierdziła rating CTP na poziomie Baa3 z perspektywą stabilną w dniu 3 sierpnia, a agencja S&P potwierdziła rating CTP na poziomie BBB- z perspektywą stabilną w dniu 15 września.

 

Dywidenda i prognozy potwierdzone

Dynamika najmu pozostaje silna, z solidnym popytem ze strony najemców, niskim poziomem pustostanów na rynkach CTP i malejącą nową podażą, co prowadzi do ciągłego wzrostu czynszów.

CTP jest dobrze przygotowana do czerpania korzyści z tych trendów. Projekty przygotowywane przez Grupę są wysoce rentowne i prowadzone przez najemców. Wskaźnik YoC dla portfela CTP wzrósł do 10,6%, podczas gdy cel dla nowych projektów na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej wynosi 11%, dzięki spadającym kosztom budowy i wzrostowi czynszów. Kolejna faza wzrostu jest wbudowana i finansowana, z 1,9 mln mkw. w budowie na dzień 30 września 2023 r. i celem dostarczenia ~ 1,1 - 1,2 mln mkw. w 2023 r. i 1 - 1,5 mln mkw. w 2024 r.

Solidna struktura kapitałowa CTP, zdyscyplinowana polityka finansowa, silny dostęp do rynku kredytowego, wiodący w branży bank ziemi, własne doświadczenie budowlane i głębokie relacje z najemcami pozwalają CTP realizować swoje cele, a Grupa jest na dobrej drodze do osiągnięcia 20 milionów mkw. powierzchni GLA i 1,2 miliarda euro przychodów z najmu przed końcem dekady.

Grupa potwierdza swoją prognozę skorygowanego zysku na akcję EPRA EPS w wysokości 0,72 euro na 2023 r. i 0,80-0,82 euro na 2024 r.

Polityka dywidendowa CTP zakłada wypłatę 70% - 80% skorygowanego EPS EPRA specyficznego dla Spółki. Domyślną dywidendą jest scrip, ale akcjonariusze mogą zdecydować się na wypłatę dywidendy w gotówce.

 

 

 

 

WEBCAST I TELEKONFERENCJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

Dziś o godzinie 9 rano (GMT) i 10 rano (CET) Spółka przeprowadzi prezentację wideo i sesję pytań i odpowiedzi dla analityków i inwestorów, za pośrednictwem transmisji internetowej na żywo i połączenia konferencyjnego audio.

Aby obejrzeć transmisję na żywo, należy zarejestrować się na stronie:

https://www.investis-live.com/ctp/651befb536cc941400472cf2/hrtg

 

Aby dołączyć do prezentacji telefonicznie, należy wybrać jeden z poniższych numerów i wprowadzić kod dostępu uczestnika 864523.

Niemcy +49 32 22109 8334

Holandia +31 85 888 7233

Wielka Brytania +44 20 4587 0498

Stany Zjednoczone +1 845 213 3398

Naciśnij *1, aby zadać pytanie, *2, aby wycofać pytanie lub *0, aby uzyskać pomoc operatora.

Nagranie będzie dostępne na stronie internetowej CTP w ciągu 24 godzin od prezentacji: https://ctp.eu/investors/financial-reports/

 

KALENDARZ FINANSOWY CTP

DziałanieData
Wyniki FY-20237 marca 2024 r.
2024 Doroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy23 kwietnia 2024 r.
Wyniki za pierwszy kwartał 2024 r.9 maja 2024 r.
Wypłata dywidendy końcowej za 2023 r.Maj 2024 r.
Wyniki za I półrocze 2024 r.8 sierpnia 2024 r.

 

 

 

DANE KONTAKTOWE DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW:
Maarten Otte, dyrektor ds. relacji inwestorskich
Telefon komórkowy: +420 730 197 500
E-mail: maarten.otte@ctp.eu

DANE KONTAKTOWE DLA MEDIÓW:
Patryk Statkiewicz, Group Head of Marketing & PR
Telefon komórkowy: +31 (0) 629 596 119
E-mail: patryk.statkiewicz@ctp.eu

O CTP
CTP jest największym w Europie notowanym na giełdzie właścicielem, deweloperem i zarządcą nieruchomości logistycznych i przemysłowych pod względem powierzchni najmu brutto, posiadającym 11,2 miliona mkw. powierzchni GLA w 10 krajach na dzień 30 września 2023 roku. CTP certyfikuje wszystkie nowe budynki zgodnie z BREEAM na poziomie bardzo dobrym lub lepszym i uzyskała ocenę "niskiego ryzyka" ESG od Sustainalytics, podkreślając swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Więcej informacji można znaleźć na stronie korporacyjnej CTP: ctp.eu

Zastrzeżenie dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat zawiera pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości w odniesieniu do sytuacji finansowej, wyników działalności i działalności CTP. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości można zidentyfikować poprzez użycie terminologii dotyczącej przyszłości, w tym terminów "uważa", "szacuje", "planuje", "projektuje", "przewiduje", "oczekuje", "zamierza", "cele", "może", "dąży", "prawdopodobnie", "byłby", "mógłby", "może mieć", "będzie" lub "powinien" lub, w każdym przypadku, ich negatywnych lub innych odmian lub porównywalnej terminologii. Stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą i często różnią się istotnie od rzeczywistych wyników. W związku z tym nie należy przywiązywać nadmiernej wagi do jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości. Niniejsza informacja prasowa zawiera informacje poufne w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

 

[1] Połączenie lokalnego wskaźnika CPI i wskaźnika CPI dla UE-27/strefy euro
[2] Obejmuje efekt zabezpieczenia

Zapisz się do naszego newslettera

  Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami CTP, spostrzeżeniami branżowymi i ekskluzywnymi ofertami, zapisując się do naszego newslettera. Dołącz do naszej społeczności i bądź częścią przyszłości nieruchomości przemysłowych.

  Wyszukiwarka nieruchomości

  Polecane nieruchomości Wyświetl wszystkie nieruchomości

  Strzałka CTP NV €14.9 Ikona CTP WYSZUKIWARKA NIERUCHOMOŚCIStrzałka kołowa CTP AR jest już dostępny

  Kontakt handlowy

  Ivan Pastier

  Adres parku

  Bratislava

  Opletalova 87, 841 07 Bratysława - Devínska Nová Ves Słowacja

  Get Offer

   Wymagania