Chyba databáze; SQL: SELECT DISTINCT `t`.*, GROUP_CONCAT(DISTINCT `jednotky`.`id` SEPARATOR ',') jako `id_jednotek`, GROUP_CONCAT(DISTINCT `nájemci`.`jméno` SEPARATOR ', ') jako `jména_nájemců`, `building_type`.`name` jako `building_type_name` OD `wp_pods_crm_building` AS `t` VLEVO PŘIPOJIT `wp_podsrel` JAKO `rel_units` NA `rel_units`.`field_id` = 635 AND `em` rel_units` = `em`em`. .`id` VLEVO PŘIPOJIT `wp_pods_crm_unit` JAKO `jednotky` ZAPNUTO `jednotky`.`id` = `rel_units`.`related_item_id` VLEVO PŘIPOJIT `wp_podsrel` AS `rel_tenants` NA `rel_id`8` 8`pole `1_idants`.`1. rel_tenants`.`item_id` = `t`.`id` PŘIPOJIT VLEVO `wp_pods_crm_tenant` JAKO `tenants` ON `tenants`.`id` = `rel_tenants`.`related_item_id` VLEVO PŘIPOJIT `wp_podsrel_type` ZAP `rel_building` rel_building_type`.`field_id` = 631 AND `rel_building_type`.`item_id` = `t`.`id` VLEVO PŘIPOJIT `wp_pods_crm_building_type` JAKO `building_type` ON `building_type`.`id` = `rel_building_em_id`` related_it ( `t`.`id` v (1227, 324, 325, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 343, 340, 341, 392, 92 2982, 3049, 3050) a `t`.`computed_available_space` >= 0 ) GROUP BY `t`.`id` ORDER BY (stav, "postaveno", "ve výstavbě", "plánováno"), computed_available_space desc, `t`.`kód`, `t`.`id`; Odpověď: Sloupec 'stav' v klauzuli objednávky je nejednoznačný