Jak nahlásit obavu

Jak nahlásit obavu

Společnost CTP usiluje o to, aby její podnikání bylo etické a v souladu s příslušnými předpisy.

V rámci tohoto úsilí udržuje CTP důvěrný anonymní kanál pro oznamování. Tento kanál umožňuje výkonným pracovníkům společnosti CTP, zaměstnancům společnosti CTP a třetím stranám podávat stížnosti nebo upozorňovat na nesoulad s našimi předpisy. Kodex chování skupiny, příslušné zásady a etické normy, nahlásit podvodné jednání nebo požádat o radu v záležitostech dodržování předpisů.

Oznamovací kanál je anonymní. Uvedení vašeho jména a kontaktních údajů však pomůže v případě potřeby získat více podrobností a zlepšit vyšetřování. Společnost CTP se zavazuje chránit oznamovatele podávající oznámení v dobré víře před odvetnými opatřeními. Se všemi oznamovateli bude zacházeno s respektem, důstojností a důvěrností.

Všechny připomínky doručené tímto kanálem budou vyřízeny spravedlivě, řádně a bez zbytečného odkladu. Další informace naleznete v našem Zásady pro oznamovatele ve skupině.

Stížnosti (i v záležitostech ESG) lze doručit na adresu compliance@ctp.eu.

Jakékoli zneužití systému whistleblowingu bude sankcionováno v souladu s příslušnými právními předpisy. Ochrana před odvetnými opatřeními se nevztahuje na osoby, které podají oznámení, aniž by měly oprávněný důvod se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (tzv. "vědomě nepravdivé oznámení").

 

Rohia Hakimová

Skupina AML Compliance Officed

rohia.hakimova@ctp.eu
Zaměstnanci a třetí strany mohou vznášet obavy prostřednictvím
e-mailová adresa:

whistleblowing@ctp.eu

poštou nebo osobní návštěvou

CTP Invest, spol. s.r.o.
Pracovník skupiny pro boj proti praní špinavých peněz a dodržování předpisů
Národní 135/14, 110 00 Praha, Česká republika

horká linka:

(+420) 607 287 287

Externí nezávislá webová aplikace FaceUp.

https://www.report.faceup.com/en/
(Heslo FACEUP)

Vyhledávač nemovitostí

Doporučené vlastnosti Zobrazit všechny nemovitosti

Šipka CTP NV €16.22 Ikona CTP NAJÍT VLASTNICTVÍKruhová šipka CTP AR je venku

Obchodní kontakt

Ivan Pastier

Adresa parku

Bratislava

Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovensko

Získat nabídku

    Požadavky